logo BIP
Attachments:
Download this file (Zaświadczenie lekarskie - do becikowego(1).doc)Zaświadczenie lekarskie[Zaświadczenie lekarskie potiwerdzające pozostawanie pod opieką medyczną przed 10 tyg. ciąży]48 kB15-01-2016
Download this file (Zaświadczenie o zarobkach  wydane dla potrzeb swiadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.doc)Zaświadczenie o zarobkach [Zaświadczenie o zarobkach na potrzeby świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego]26 kB15-01-2016
Download this file (Oświadczenie o dochodzie nieopodatkowanym zał  7.doc)Oświadczenie o dochodzie niepopdatkowanym[Oświadczenie o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu]61 kB15-01-2016
Download this file (Oświadczenie czlonka rodziny rozliczającego się w formie ryczałtu ewidencjonowanego lub karty podatkowej(1).doc)Oświadczenie o dochodzie - działalność gospodarcza[Oświadczenie o dochodzie z działalności gosp. - ryczałt, karta podatkowa]42 kB15-01-2016
Download this file (Oświadczenie o wielkości gospodarstwa.doc)Oświadczeni o wielkości gospodarstwa rolnego[Oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnaego wyrażone w hektarach przeliczeniowych]38 kB15-01-2016
Download this file (Oświadczenie o uczeszczaniu dziecka.doc)Oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły[Oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły]38 kB15-01-2016
Download this file (Oświadczenie o uczeszczaniu dziecka do szkoly wyższej.doc)Oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły wyższej[Oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły wyższej]38 kB15-01-2016
Download this file (Oświadczenie o uczeszczaniu dziecka do szkoly poza miejscem.doc)Oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły poza miejscem zamieszkania[Oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły poza miejscem zamieszkania]37 kB15-01-2016
Download this file (Oświadczenie o potwierdzające tymczasowe zameldowanie.doc)Oświadczenie potwierdzające zameldowanie ucznia poza miejscem zamieszkania[Oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły poza miejscem zamieszkania]37 kB15-01-2016
Download this file (oświadczenie o niekorzystaniu z całdobowej opieki nad dzieckiem.doc)Oświadczenie o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni z całodobowej opieki[Oświadczenie o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni z całodobowej opieki]28 kB15-01-2016
Download this file (Oświadczenie o bezskuteczno ści egzekucji do funduszu.doc)Oświadczenie o bezskutecznej egzekucji alimentów[Oświadczenie o bezskutecznej egzekucji alimentów - do świadczeń z funduszu alimentacyjnego]55 kB15-01-2016
Download this file (oświadczenie o urlopie wychowawczym.doc)Oświadczenie o urlopie wychowawczym[Oświadczenie o urlopie wychowawczym]27 kB09-11-2016
Download this file (Wniosek o  pobieraniu świadczeń.doc)Wniosek o wydanie zaświadczenia o pobieraniu świadczeń.[Wniosek o wydanie zaświadczenia.]32 kB31-01-2017
Download this file (Wniosek o wydanie zaswiadczenia w sprawie jednorazowej zapomogi.doc)Wniosek o wydanie zaświadczenia w sprawie jednorazowej zapomogi.[Wniosek o wydanie zaświadczenia w sprawie jednorazowej zapomogi.]29 kB31-01-2017
Download this file (zasiłek pielęgnacyjny 2016.doc)Wniosek o zasiłek pielęgnacyjny[Wniosek o zasiłek pielęgnacyjny]112 kB07-03-2017
Download this file (Świadczenie pielęgnacyjne.doc)Wniosek o świadczenie pielęgnacyjne[Wniosek o świadczenie pielęgnacyjne]118 kB07-03-2017
Download this file (Specjalny zasiłek opiekuńczy 2016.doc)Wniosek o specjalny zasiłek opiekuńczy[Wniosek o specjalny zasiłek opiekuńczy]178 kB07-03-2017
Download this file (Wniosek o zasiłek rodzinny.doc)Wniosek o zasiłek rodzinny wraz z dodatkami[Wniosek o zasiłek rodzinny wraz z dodatkami]233 kB07-03-2017
Download this file (Jednorazowa zapomoga tzw. becikowe 2016.doc)Wniosek o jednorazową zapomogę z tyt. urodzenia się dziecka[Becikowe]113 kB07-03-2017
Download this file (wniosek o świadczenia rodzicielskie.doc)Wniosek o świadczenie rodzicielskie[Wniosek o świadczenie rodzicielskie]117 kB07-03-2017
Download this file (FUNDUSZ ALIM 2016 2017.doc)Wniosek o fundusz alimentacyjny[Wniosek o fundusz alimentacyjny]173 kB07-03-2017
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.