logo BIP

Formy pomocy

MOPS informacja

ŚWIADCZENIA RODZINNE

tel. 71 782 23 22

500+

tel. 71 799 92 74

tel. 71 799 92 87

tel. 71 782 23 26 (wypłata)

DODATKI MIESZKANIOWE

tel. 71 782 23 46

tel. 71 782 23 48

KARTA RODZINA PLUS i
KARTA DUŻEJ RODZINY

ul. Strzegomska 6, pokój 26
obsługa klientów:
pon. śr. pt. od godz. 8.00 – 15.00,
we wtorki od godz. 11.00 – 15.00,
w czwartki od godz. 9.00 -17.00
tel./fax 71 782 35 95; 71 782 35 94

Wyszukaj

Dodatek energetyczny

Gdzie można pobrać i złożyć wniosek?

Wnioski dotyczące dodatków energetycznych  można odebrać w Dziale Wsparcia Mieszkańców lub pobrać ze strony internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Składać wnioski należy od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.30 do 15.00, w Dziale Wsparcia Mieszkańców, ul. Hubska 30/32, w BIURZE OBSŁUGI KLIENTA, na parterze budynku.

DODATEK  ENERGETYCZNY

 

Dodatek energetyczny, o którym mowa w ustawie z dnia 26 lipca 2013 roku o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013, poz. 984) przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej.

Za odbiorcę wrażliwego energii elektrycznej uważa się osobę, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2. ust. 1. ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (t. j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 966 ze. zm.), która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

 

Minister właściwy do spraw gospodarki ogłasza, w terminie do dnia 30 kwietnia każdego roku, w drodze obwieszczenia Ministra Energii z dnia 22 kwietnia 2016 r., w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, wysokość dodatku energetycznego na kolejne 12 miesięcy (Monitor Polski z dnia 26 kwietnia 2016 r. poz.411).

Wysokość dodatku energetycznego obowiązująca od 1.05.2017 r. do 30.04.2018 r. wynosi odpowiednio:

-        dla gospodarstwa jednoosobowego - 11,22 zł miesięcznie,

-        dla gospodarstwa składającego się z 2 do 4 osób - 15,58 zł miesięcznie,

-    dla gospodarstw składających się z co najmniej 5 osób - 18,70 zł miesięcznie.


Osoba starająca się o przyznanie dodatku mieszkaniowego obowiązana jest złożyć:

-        wniosek o przyznanie dodatku energetycznego,

- kopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym.

 


 

Attachments:
Download this file (WNIOSEK O DODATEK ENERGETYCZNY.doc)WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO DODATKU ENERGETYCZNEGO[DODATEK ENERGETYCZNY]58 kB21-03-2017
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.