logo BIP

Formy pomocy

MOPS informacja

ŚWIADCZENIA RODZINNE

tel. 71 782 23 22

500+

tel. 71 799 92 74

tel. 71 799 92 87

tel. 71 782 23 26 (wypłata)

DODATKI MIESZKANIOWE

tel. 71 782 23 46

tel. 71 782 23 48

KARTA RODZINA PLUS i
KARTA DUŻEJ RODZINY

ul. Strzegomska 6, pokój 26
obsługa klientów:
pon. śr. pt. od godz. 8.00 – 15.00,
we wtorki od godz. 11.00 – 15.00,
w czwartki od godz. 9.00 -17.00
tel./fax 71 782 35 95; 71 782 35 94

Wyszukaj

Program „Rodzina 500+”  to znacząca pomoc finansowa ze strony państwa dla rodzin wychowujących dzieci. Zadaniem programu jest przede wszystkim zwiększenie poczucia bezpieczeństwa ekonomicznego poprzez realne wsparcie w wychowaniu dzieci. W konsekwencji ma być zachętą do posiadania potomstwa.

Wnioski o świadczenie wychowawcze na kolejny okres, trwający od 1 października 2017 r. do 30 września 2018 r.,  można składać od 1 sierpnia 2017 r. Dotyczy to wniosków składanych osobiście lub za pośrednictwem Poczty Polskiej, jak i tych, które zostaną przesłane drogą elektroniczną za pomocą przyjaznych użytkownikowi narzędzi udostępnionych na ministerialnym portalu „Empatia”, a także poprzez systemy bankowe, PUE ZUS.
 • Jeśli osoba złoży kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek o świadczenie wychowawcze na kolejny okres w terminie do 31 sierpnia, przyznanie świadczenia wychowawczego oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc październik nastąpi do 31 października tego roku.
 • W przypadku gdy osoba złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od 1 września do 30 września danego roku, ustalenie prawa oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc październik i listopad nastąpi nie później niż do 30 listopada tego roku.
 • W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od 1 października do 31 października danego roku, ustalenie oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc październik, listopad i grudzień nastąpi nie później niż do dnia 31 grudnia tego roku.
 • W przypadku złożenia kompletnego wniosku w okresie od 1 listopada do 30 listopada, przyznanie świadczenia następuje za miesiące od listopada, a wypłata przyznanego świadczenia nastąpi najpóźniej do dnia 31 stycznia.
 • W przypadku złożenia kompletnego wniosku w okresie od 1 grudnia do 31 grudnia, przyznanie świadczenia następuje za miesiące od grudnia, a wypłata przyznanego świadczenia nastąpi najpóźniej do końca lutego.
 • W przypadku złożenia kompletnego wniosku w okresie od 1 stycznia do 31 stycznia, przyznanie świadczenia następuje za miesiące od stycznia, a wypłata przyznanego świadczenia również nastąpi najpóźniej do końca lutego.
 • Wnioski składane od 1 lutego będą podlegać rozpatrzeniu na bieżąco.
Świadczenie wychowawcze otrzymają rodzice, opiekunowie prawni lub opiekunowie faktyczni dziecka (czyli tacy, którzy wystąpili do sądu o jego przysposobienie).

Świadczenie przysługuje do ukończenia przez dziecko 18 lat.
Na pierwsze lub jedyne dziecko rodzice otrzymają wsparcie po spełnieniu kryterium dochodowego: 800 zł netto na osobę w rodzinie lub 1200 zł netto, jeśli jest w niej wychowywane dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności. 

Na drugie i kolejne dziecko rodzice otrzymają świadczenie niezależnie od dochodu.

Pełnoletnie dziecko do ukończenia 25 lat liczy się do składu rodziny przy ustalaniu dochodu, jeżeli pozostaje na utrzymaniu rodziców.

Dochód rodziny będzie ustalany tylko przy ubieganiu się o świadczenie na pierwsze lub jedyne dziecko. Dotyczy to rodzin, które mają jedno dziecko, jak i rodzin z większą liczbą dzieci.

Do wniosku trzeba będzie dołączyć:
 • oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych;
 • w przypadku rolników – oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego;
 • w przypadku cudzoziemców – określone pozwolenia na pobyt i pracę w Polsce;
 • w przypadku osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą podlegającą opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne - zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego zawierające informacje o formie opłacanego podatku, wysokości przychodu, stawce podatku i wysokości opłaconego podatku
 • orzeczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka, zaświadczenie sądu lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu w sprawie przysposobienia dziecka;
 • dokumenty dotyczące rozwodu/separacji, zasądzonych alimentów;
Do dochodu wlicza się alimenty na rzecz dzieci od drugiego rodzica i świadczenia z funduszu alimentacyjnego.


Zmiana dla osób samotnie wychowujących dziecko

Od 1 października 2017 roku  przepisy wymagają ustalenia alimentów na dziecko od drugiego z rodziców w przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze przez osobę samotnie wychowującą dziecko.

Zgodnie z dodanym art. 8 ust. 2 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, świadczenie wychowawcze na dane dziecko nie przysługuje, jeżeli osobie samotnie wychowującej dziecko (panna, kawaler, wdowa, wdowiec, osoba rozwiedziona lub będąca w separacji orzeczonej wyrokiem sądu) nie zostało ustalone, na rzecz tego dziecka od jego rodzica, świadczenie alimentacyjne na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, chyba że:
 1. drugi z rodziców dziecka nie żyje;
 2. ojciec dziecka jest nieznany;
 3. powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone;
 4. sąd zobowiązał jedno z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka;
 5. dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach.
w przypadku gdy osoba samotnie wychowująca dziecko, której prawo do świadczenia wychowawczego w stosunku do danego dziecka uzależnione jest od ustalenia na rzecz tego dziecka od jego rodzica świadczenia alimentacyjnego na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, złoży wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego i nie dołączy do wniosku tego tytułu wykonawczego, podmiot realizujący świadczenie wychowawcze przyjmuje wniosek i, w zakresie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego w stosunku do tego dziecka, wyznacza termin 3 miesięcy na dostarczenie tytułu wykonawczego.


Wnioski o świadczenie wychowawcze "500+" można składać:

 

ŚWIADCZENIA RODZINNE, ALIMNENTACYJNE i 500+

 

ZAKRESY LITEROWE

TELEFON

1.

A, B-BARAK

71 78 23 503

2.

BARAN-BIER

71 78 23 579

3.

BIES-BRU

71 78 23 579

4.

BRY- BŻ, C-CHOJ

71 78 22 352

5.

CHOL-CZEL

71 79 99 287

6.

CZEP-CŻ, Ć, D-DOMAŃ

71 78 23 505

7.

DOMAR-DŻ

71 78 23 502

8.

E, F, G-GAŁG

71 78 22 368

9.

GAŁK-GOND

71 78 23 503

10.

GONE-GRZYBEK

71 78 22 352

11.

GRZYBO-GŻ, H, I-IGR

71 78 23 502

12.

IH-IŻ, J-JAROS

71 78 22 368

13.

JAROSZ-JŻ, K-KALEC

71 78 23 503

14.

KALEM-KIB

71 79 99 287

15.

KIC-KOŁODY

71 78 23 505

16.

KOŁODZ-KOTAR

71 79 99 287

17.

KOTAS-KREJ

71 78 23 505

18.

KREL-KUJ

71 78 23 505

19.

KUK-KŻ, L-LAW

71 79 99 287

20.

LAZ-LŻ, Ł-ŁADO

71 78 23 507

21.

ŁADY-ŁŻ, M-MAJG

71 78 23 505

22.

MAJK-MATEC

71 78 22 352

23.

MATEJ-MIKL

71 78 23 507

24.

MIKŁ-MURA

71 78 23 579

25.

MURC-MŻ, N-NOWAKA

71 78 23 502

26.

NOWAKO-NŻ, O-OT

71 78 22 368

27.

OW-OŻ, P-PAZ

71 78 23 502

28.

PAŹ-PLUT

71 78 22 352

29.

PŁ-PT

71 78 23 507

30.

PU-PŻ, Q, R-ROM

71 78 23 507

31.

RON-RŻ, S-SARA

71 78 23 502

32.

SARN-SKOŁ

71 78 23 579

33.

SKOM-SOR

71 79 99 287

34.

SOS-STRU

71 78 22 325

35.

STRY-SZKL

71 78 23 507

36.

SZKO-SZŻ, Ś-ŚLIWI

71 78 22 368

37.

ŚLIWKA-ŚŻ, T-TRY

71 78 22 368

38.

TRZ-TŻ, U, V, W-WASZ

71 78 23 579

39.

WAŚ-WIŚNIE

71 78 22 352

40.

WIŚNIK-WÓJC

71 78 23 507

41.

WÓJS-WŻ, X, Y, Z-ZĄB

71 78 22 325

42.

ZB-ZŻ, Ż, Ź

71 78 22 325

ŚWIADCZENIA OPIEKUŃCZE

43.

P-Ta

71 78 22 325

44.

A-Kan

71 78 22 325

45.

Te-Ż

71 78 22 325

46.

Kao-O

71 78 23 503

 

UWAGA! W okresie od 1 sierpnia 2017r. do 31 października 2017r. Biuro Obsługi Klienta będzie czynne codziennie (od poniedziałku do piątku) w godzinach 7.30 – 17.00

Numer kontaktowy do Działu Świadczeń 71 79 99 274 (BOK), 71 79 99 287.

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

wnioski: pobierz wniosek

Ze strony internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy I Polityki Społecznej można pobrać Informatory 500+:

http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/informatory-rodzina-500-plus/

  

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.