logo BIP

Formy pomocy

MOPS informacja

ŚWIADCZENIA RODZINNE

tel. 71 782 23 22

500+

tel. 71 799 92 74

tel. 71 799 92 87

tel. 71 782 23 26 (wypłata)

DODATKI MIESZKANIOWE

tel. 71 782 23 46

tel. 71 782 23 48

KARTA RODZINA PLUS i
KARTA DUŻEJ RODZINY

ul. Strzegomska 6, pokój 26
obsługa klientów:
pon. śr. pt. od godz. 8.00 – 15.00,
we wtorki od godz. 11.00 – 15.00,
w czwartki od godz. 9.00 -17.00
tel./fax 71 782 35 95; 71 782 35 94

Wyszukaj

Zespół Świadczeń Wychowawczych MOPS informuje, iż od dnia 1 kwietnia 2016 roku można składać wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego. 

Obowiązek zgromadzenia niektórych dokumentów wskazanych w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci spoczywa na organie.

W przypadku ubiegania się o w/w świadczenie na pierwsze dziecko do wniosku należy dołączyć wypełniony przez wnioskodawcę załącznik nr 2 oraz oświadczenie dołączone do wniosku.

W przypadku wystąpienia utraty/uzyskania dochodu w roku 2014 lub po tym roku do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające datę utraty/uzyskania dochodu oraz kwotę dochodu utraconego/uzyskanego (np. PIT-11/zaświadczenie od pracodawcy, z ZUS) - dotyczy wnioskodawców ubiegających się o w/w świadczenie na pierwsze dziecko.

W przypadku osób rozwiedzionych/separowanych lub zasądzenia alimentów na dziecko należy dostarczyć kserokopię prawomocnego orzeczenia Sądu potwierdzającego w/w fakt (oryg. do wglądu) oraz zaświadczenie Komornika Sądowego o stanie egzekucji za rok 2014 (gdy postępowanie egzekucyjne jest prowadzone).


Serdecznie zapraszamy.

PUNKT

LOKALIZACJA

POKÓJ PRZYJĘĆ

GODZINY PRZYJĘĆ

 

Siedziba 500+ MOPS

 

 

ul. Namysłowska 8

 

 

BOK

 

Poniedziałek, wtorek, środa i piątek w godzinach 
od 7.30 -15.00, a w czwartek w godzinach od 7.30 do 16.00

 

Ponadto wnioski można składać także za pośrednictwem systemów bankowości elektronicznej.

Lista banków, które podpisały porozumienie dotyczące współpracy w zakresie składania wniosków za pośrednictwem systemów bankowości elektronicznej:
Alior Bank SA, Bank BPH SA, Bank Handlowy w Warszawie SA, Bank Millennium SA, Bank Pekao SA, Bank Pocztowy SA, Bank Polskiej Spółdzielczości SA, Bank Zachodni WBK SA, FM Bank PBP SA (Smart Bank), ING Bank Śląski SA, mBank SA, PKO Bank Polski SA, Raiffeisen Bank Polska SA, SGB-Bank SA, Bank Ochrony Środowiska SA, Getin Noble Bank SA, Deutsche Bank SA, Credit Agricole Bank Polska SA.

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.