logo BIP

Formy pomocy

MOPS informacja

ŚWIADCZENIA RODZINNE

tel. 71 782 23 22

500+

tel. 71 799 92 74

tel. 501-928-501

tel. 71 782 23 26 (wypłata)

DODATKI MIESZKANIOWE

tel. 71 782 23 46

tel. 71 782 23 48

KARTA RODZINA PLUS i
KARTA DUŻEJ RODZINY

ul. Strzegomska 6, pokój 26
obsługa klientów:
pon. śr. pt. od godz. 8.00 – 15.00,
we wtorki od godz. 11.00 – 15.00,
w czwartki od godz. 9.00 -17.00

Wyszukaj

W dniu 27 kwietnia 2011  roku  w siedzibie MOPS we Wrocławiu przy ul. Strzegomskiej 6  odbyło się pierwsze posiedzenie  Zespołu Interdyscyplinarnego  powołanego Zarządzeniem NR 887/11 Prezydenta Wrocławia z dnia 1 kwietnia 2011 roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (z późn. zm.) w związku z uchwałą nr LVI/1715/10 Rady Miejskiej Wrocławia  z dnia 4 listopada 2010 roku w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z 15 grudnia 2010 r. Nr 237, poz.4026.) oraz ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U Nr 180, poz.1493 z późn. zm.)
 

Do głównych zadań Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie należy w szczególności:
1) opracowanie  założeń   do  gminnego   programu   przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
2) wskazywanie priorytetów w zakresie  przeciwdziałania  przemocy  w rodzinie na terenie Wrocławia;
3) składanie   zawiadomień    o    podejrzeniu   popełnienia  czynów określonych w art. 2 pkt 2 ustawy  o przeciwdziałaniu  przemocy w rodzinie;
4) współdziałanie  z  jednostkami  organizacyjnymi  Wrocławia   oraz innymi   podmiotami   przy   realizacji   zadań    związanych   z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie;
5) inicjowanie badań, diagnoz,  ekspertyz  w  zakresie  problematyki przemocy w rodzinie;
6) inicjowanie   przedsięwzięć    mających   na   celu   zwiększenie skuteczności działań  związanych  z przeciwdziałaniem  przemocy w rodzinie;
7) wskazywanie potrzeb w zakresie tworzenia nowych lub  modernizacji istniejących miejsc pomocy;
8) wypracowanie  procedur  interwencji  kryzysowej   wobec  ofiar  i sprawców przemocy oraz opracowanie strategii postępowania;
9) prowadzenie  banku  informacji   o  działających   we   Wrocławiu instytucjach  i  organizacjach   udzielających   pomocy  rodzinom dotkniętych przemocą domową;
10) współpraca  z  mediami   w   celu   upowszechniania   informacji dotyczących przemocy w rodzinie  oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
11) tworzenie  grup  roboczych   w  celu   rozwiązywania   problemów związanych z wystąpieniem  przemocy  w rodzinie  w indywidualnych przypadkach.Sprawy organizacyjno techniczne Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałani przemocy w Rodzinie realizuje Centrum Pracy Socjalnej i Rodziny ul. Podwale 75 oficyna.

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

ul. Rydygiera 43a
50-248 Wrocław

tel. 71 78 23 591
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wnioski i dokumenty dotyczące Zespołu Interdyscyplinarnego

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.