logo BIP

Formy pomocy

MOPS informacja

ŚWIADCZENIA RODZINNE

tel. 71 782 23 22

500+

tel. 71 799 92 74

tel. 501-928-501

tel. 71 782 23 26 (wypłata)

DODATKI MIESZKANIOWE

tel. 71 782 23 46

tel. 71 782 23 48

KARTA RODZINA PLUS i
KARTA DUŻEJ RODZINY

ul. Strzegomska 6, pokój 26
obsługa klientów:
pon. śr. pt. od godz. 8.00 – 15.00,
we wtorki od godz. 11.00 – 15.00,
w czwartki od godz. 9.00 -17.00

Wyszukaj


Od dnia 1 października 2015 r. współpracą z organizacjami pozarządowymi w zakresie zlecania zadań publicznych z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, finansowanych lub współfinansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Gminy Wrocław, zajmuje się Dział Adaptacji Osób Niepełnosprawnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu.
Udzielanie dotacji na realizację zadań publicznych odbywa się po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert albo - zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r., poz. 450 t.j.) – z pominięciem otwartego konkursu ofert.
W związku z powyższym, w celu pozyskania szczegółowych informacji, prosimy o niniejszej przeglądanie strony internetowej lub kontakt pod numerem telefonu 71 78 22 417.


Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji  zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.z 2018 r., poz. 511 t.j. ze zm. ),
- Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2018 r., poz. 450 t.j.);
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym ( Dz.U. z 2016 r., poz. 1945);
- Uchwała nr XLVII/1096/17 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 19 października 2017 r. w sprawie programu współpracy Miasta Wrocławia z organizacjami pozarządowymi w roku 2018;
- Uchwała nr XLVII/1095/17 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 19 października 2017 r. w sprawie wieloletniego programu współpracy Miasta Wrocławia z organizacjami pozarządowymi w latach 2018 – 2022;
- Uchwała nr XLVIII/1129/17 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Wrocławskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych pod nazwą „Bez barier” na lata 2018 – 2022.

Aktualności NGO:
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.