logo BIP

MOPS informacja

ŚWIADCZENIA RODZINNE

tel.: (71) 78-22-322

 

500+

tel.: (71) 79-99-274

tel.: (71) 79-99-287

tel.: (71) 78-22-326 (wypłata)
 

DODATKI MIESZKANIOWE

tel.: (71) 78-22-346

tel.: (71) 78-22-370

Wyszukaj

Założenia i cele Programu  "Dwa plus trzy i jeszcze więcej":

Program wspierania rodzin wielodzietnych opracowano przede wszystkim z uwagi na :
  • niekorzystną sytuację demograficzną Miasta, o czym świadczy zdecydowanie niski wskaźnik dzietności nie  gwarantujący prostej zastępowalności pokoleń,
  • słabą kondycję materialną wrocławskich rodzin wielodzietnych, spośród których aż ponad 22% wymaga wsparcia pomocy społecznej

Cele Programu:
  • promowanie modelu rodziny z dziećmi i pozytywnego wizerunku Rodziny Wielodzietnej; umocnienie rodziny i wsparcie jej funkcji ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb Rodzin Wielodzietnych;
  • poprawa warunków życia i wzmocnienie kondycji Rodzin Wielodzietnych;
  • zwiększenie szans rozwojowych dzieci i młodzieży z Rodzin Wielodzietnych.
 
Program adresowany jest do wszystkich wrocławskich rodzin. Z Oferty Programu mogą korzystać rodziny wielodzietne posiadające na utrzymaniu troje i więcej dzieci w wieku do 18 lat lub 24 lat w przypadku dzieci uczących się. W Programie mogą wziąć udział również samotni rodzice/opiekunowie prawni, rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka.
Ważnym elementem Programu jest kształtowanie pozytywnego wizerunku rodziny wielodzietnej, przełamanie niekorzystnego stereotypu wiążącego wielodzietność z ubóstwem i patologią. Dlatego, w odniesieniu do rodzin posiadających na utrzymaniu troje i więcej dzieci do 18 lat lub 24 lat w przypadku dzieci uczących się, autorzy Programu wprowadzili określenie Rodzina Plus, mające pozytywną konotację.
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.