logo BIP

MOPS informacja

Godziny urzędowania MOPS - od 7.30 -15.30

UWAGA!  KASY przy ul. Strzegomskiej 6 czynne są w godzinach 9:30 – 14:15

ŚWIADCZENIA RODZINNE

  tel. 71 782 23 22

500+ oraz 300 +

   tel. 71 799 92 74

   tel. 501-928-501

   tel. 71 782 23 26 (wypłata)

DODATKI MIESZKANIOWE

    tel. 71 782 23 46

    tel. 71 782 23 48

KARTA RODZINA PLUS i
KARTA DUŻEJ RODZINY

    tel.  (71) 78 23 595

    tel.  (71) 78 23 594

   ul. Strzegomska 6, pokój 26
   obsługa klientów:
   pon. śr. pt. od godz. 8.00 – 15.00,
   we wtorki od godz. 11.00 – 15.00,
   w czwartki od godz. 9.00 -17.00

 POWIATOWY ZESPÓŁ DS. ORZEKANIA  NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI                   

Pl. Solidarności 1/3/5  - III piętro

53-661 Wrocław

Obsługa klientów pokój nr 316

                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

Wyszukaj

zestaw: znak Funduszy Europejskich, barwy RP, logo Dolnego Śląska, znak Unii Europejskiej

W okresie 25.09.2018 – 30.06.2020 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, w imieniu Gminy Wrocław, realizuje projekt pt. „PAS – ja”, dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Adresaci projektu

Projekt skierowany jest do 180 mieszkańców Wrocławia korzystających ze wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu, zagrożonych wykluczeniem społecznym lub ubóstwem.

Cele projektu

Projekt odpowiada na problem pogłębiającego się osamotnienia społecznego i trudności z podjęciem zatrudnienia osób korzystających ze wsparcia MOPS. Celem projektu jest zwiększenie szans na integrację społeczną, w tym podniesienie zdolności do zatrudnienia, tych osób. Uczestnicy projektu podniosą poziom swojej aktywności społecznej, kompetencji osobistych i umiejętności życiowych, nawiążą więzi w najbliższym sąsiedztwie.

Działania 

Wsparcie w ramach projektu realizowane będzie w ramach Programów Aktywności Lokalnej* w 2 turach, każda po 8 grup. Są to:

W ramach PAL oferujemy następujące formy wsparcia: intensywna praca socjalna, treningi rozwoju osobistego, treningi aktywności społecznej, treningi umiejętności życiowych, trening autoprezentacji, poradnictwo indywidualne (rodzinne, socjalne, dla osób niepełnosprawnych), poradnictwo w zakresie nowoczesnych technologii, grupa wsparcia dla osób doświadczających przemocy.

Na zakończenie udziału w projekcie uczestnicy wezmą udział w organizacji na terenie wrocławskich osiedli 15 inicjatyw społecznych - działań w środowisku lokalnym i na rzecz jego mieszkańców.

W projekcie przewidziano także wsparcie towarzyszące, m.in. opiekę nad osobą zależną/dzieckiem i ubezpieczenie NNW.

*Program Aktywności Lokalnej (PAL) jest to działanie skierowane do konkretnego środowiska lub członków danej społeczności lokalnej (np. osiedla) i ich otoczenia. W ramach PAL realizowane są działania na rzecz aktywizacji społecznej i rozwiązywania problemów grup oraz środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym, zawodowym, edukacyjnym, zdrowotnym.

Finansowanie 

Wartość projektu: 1 478 268,32 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 1 256 528,05 zł.

 Rekrutacja

Rekrutacja do I tury projektu: IX 2018r.

Rekrutacja do II tury: VI-VIII 2019r.

(więcej informacji w Biurze Projektu)

 
 
 
Regulamin udziału w projekcie (plik do pobrania)

 

 

Attachments:
Download this file (regulamin uczestnictwa w projekcie PAS-ja.pdf)Regulamin uczestnictwa w projekcie PAS-ja[ ]532 kB19-12-2018
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.