logo BIP

MOPS informacja

KARTA RODZINA PLUS i
KARTA DUŻEJ RODZINY

tel.  (71) 78 23 595

tel. (71) 78 23 594


ul. Strzegomska 6, pokój 26
obsługa klientów:
pon. śr. pt. od godz. 8.00 – 15.00,
we wtorki od godz. 11.00 – 15.00,
w czwartki od godz. 9.00 -17.00

 

ŚWIADCZENIA RODZINNE

tel. 71 782 23 22

500+

tel. 71 799 92 74

tel. 501-928-501

tel. 71 782 23 26 (wypłata)

DODATKI MIESZKANIOWE

tel. 71 782 23 46

tel. 71 782 23 48Wyszukaj

Program Aktywności Lokalnej „Aktywny Plac Grunwaldzki”

Program Aktywności Lokalnej to inicjatywa  skierowana do konkretnego środowiska lub członków danej społeczności lokalnej i ich otoczenia. PAL umożliwia realizację działań na rzecz aktywizacji społecznej i rozwiązywania problemów grup oraz środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym. Narzędzie to służy realizacji zadań przez instytucje pomocy społecznej i powiatowe centra pomocy rodzinie


PAL „Aktywny Plac Grunwaldzki”
realizowany jest przez Zespół Terenowej Pracy Socjalnej nr 3 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej jako odpowiedź na problemy zdiagnozowane przez pracowników socjalnych w ramach przeprowadzonego rozpoznania zasobów i potrzeb społeczności lokalnej osiedla. 

PAL realizowany jest w ramach projektu „Wrocław Miastem @ktywnych”, współfinansowanego  przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020 oraz ze środków Gminy Wrocław (wkład własny do projektu).

Okres trwania PAL: IX.2016r – IV.2018r

Miejsce realizacji: osiedle Plac Grunwaldzki

Uczestnicy: 10 mieszkańców Osiedla Plac Grunwaldzki, pozostających bez zatrudnienia, objętych pomocą MOPS

Partnerzy PAL: Miejska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu Filia nr 29, Rada Osiedla Plac Grunwaldzki, Komisariat Policji Wrocław Śródmieście, Straż Miejska, Praktyka Lekarza Rodzinnego, ul. Partyzantów 72.

Cel główny PAL: Zwiększenie szans na integrację społeczną oraz aktywne zaistnienie na rynku pracy uczestników poprzez podniesienie ich kompetencji, znalezienie, podjęcie i utrzymanie pracy.

Cele szczegółowe PAL:

  1. Zwiększenie motywacji do pokonywania własnych barier i ograniczeń oraz do podjęcia aktywizacji społecznej i zawodowej.
  2. Podniesienie i odzyskanie umiejętności i zdolności do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie.
  3. Zwiększenie udziału w życiu społecznym osiedla i w inicjatywach społecznych podejmowanych na rzecz rozwoju społeczności lokalnej.
  4. Zwiększenie kompetencji społecznych i osobistych w tym umiejętności związanych z asertywnością i skuteczną komunikacją.
  5. Podniesienie poziomu wiedzy o profilaktyce zdrowotnej oraz zwiększenie umiejętności autoprezentacji i kreowania własnego wizerunku.
  6. Podniesienie poziomu kompetencji osobistych w tym umiejętności manualnych oraz wyzwolenia kreatywności twórczej.
  7. Pogłębienie otwartości i wrażliwości społecznej poprzez doskonalenie umiejętności w zakresie tworzenia filmu.
  8. Podniesienie umiejętności aktywnego poszukiwania pracy oraz wiedzy o aktualnym rynku pracy i własnych możliwościach zawodowych.
  9. Zwiększenie umiejętności pracowniczych poprzez doskonalenie umiejętności obsługi komputera i korzystania z Internetu.
  10. Zwiększenie praktycznych umiejętności ekonomicznego prowadzenia gospodarstwa domowego.

Aby osiągnąć wyznaczone cele zrealizowane zostaną Instrumenty Aktywnej Integracji o charakterze społecznym, edukacyjnym i zawodowym:

Indywidualna Praca Socjalna, Warsztaty komputerowe, Warsztat Gospodarstwa Domowego, Grupowe poradnictwa prawne, Warsztat Zdrowie, Kultura i Styl, Warsztat Asertywności i Skutecznej Komunikacji, Warsztaty manualne, Warsztat Rynek Pracy, Warsztat filmowy, Animator Lokalny, Program „Aktywizacja i Integracja”

Szczegółowe informacje:

p. Dorota Sieńkowska–Czyż, Z-ca Kierownika Zespołu Terenowej Pracy Socjalnej nr 3 MOPS,
tel. 71/ 78 23 560, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.