logo BIP

MOPS informacja

Godziny urzędowania MOPS - od 7.30 -15.30

UWAGA!  KASY przy ul. Strzegomskiej 6 czynne są w godzinach 9:30 – 14:15

ŚWIADCZENIA RODZINNE

  tel. 71 782 23 22

500+ oraz 300 +

   tel. 71 799 92 74

   tel. 501-928-501

   tel. 71 782 23 26 (wypłata)

DODATKI MIESZKANIOWE

    tel. 71 782 23 46

    tel. 71 782 23 48

KARTA RODZINA PLUS i
KARTA DUŻEJ RODZINY

    tel.  (71) 78 23 595

    tel.  (71) 78 23 594

   ul. Strzegomska 6, pokój 26
   obsługa klientów:
   pon. śr. pt. od godz. 8.00 – 15.00,
   we wtorki od godz. 11.00 – 15.00,
   w czwartki od godz. 9.00 -17.00

 POWIATOWY ZESPÓŁ DS. ORZEKANIA  NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI                   

Pl. Solidarności 1/3/5  - III piętro

53-661 Wrocław

Obsługa klientów pokój nr 316

                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

Wyszukaj

Program Aktywności Lokalnej „Aktywny Plac Grunwaldzki”

Program Aktywności Lokalnej to inicjatywa  skierowana do konkretnego środowiska lub członków danej społeczności lokalnej i ich otoczenia. PAL umożliwia realizację działań na rzecz aktywizacji społecznej i rozwiązywania problemów grup oraz środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym. Narzędzie to służy realizacji zadań przez instytucje pomocy społecznej i powiatowe centra pomocy rodzinie


PAL „Aktywny Plac Grunwaldzki”
realizowany jest przez Zespół Terenowej Pracy Socjalnej nr 3 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej jako odpowiedź na problemy zdiagnozowane przez pracowników socjalnych w ramach przeprowadzonego rozpoznania zasobów i potrzeb społeczności lokalnej osiedla. 

PAL realizowany jest w ramach projektu „Wrocław Miastem @ktywnych”, współfinansowanego  przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020 oraz ze środków Gminy Wrocław (wkład własny do projektu).

Okres trwania PAL: IX.2016r – IV.2018r

Miejsce realizacji: osiedle Plac Grunwaldzki

Uczestnicy: 10 mieszkańców Osiedla Plac Grunwaldzki, pozostających bez zatrudnienia, objętych pomocą MOPS

Partnerzy PAL: Miejska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu Filia nr 29, Rada Osiedla Plac Grunwaldzki, Komisariat Policji Wrocław Śródmieście, Straż Miejska, Praktyka Lekarza Rodzinnego, ul. Partyzantów 72.

Cel główny PAL: Zwiększenie szans na integrację społeczną oraz aktywne zaistnienie na rynku pracy uczestników poprzez podniesienie ich kompetencji, znalezienie, podjęcie i utrzymanie pracy.

Cele szczegółowe PAL:

  1. Zwiększenie motywacji do pokonywania własnych barier i ograniczeń oraz do podjęcia aktywizacji społecznej i zawodowej.
  2. Podniesienie i odzyskanie umiejętności i zdolności do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie.
  3. Zwiększenie udziału w życiu społecznym osiedla i w inicjatywach społecznych podejmowanych na rzecz rozwoju społeczności lokalnej.
  4. Zwiększenie kompetencji społecznych i osobistych w tym umiejętności związanych z asertywnością i skuteczną komunikacją.
  5. Podniesienie poziomu wiedzy o profilaktyce zdrowotnej oraz zwiększenie umiejętności autoprezentacji i kreowania własnego wizerunku.
  6. Podniesienie poziomu kompetencji osobistych w tym umiejętności manualnych oraz wyzwolenia kreatywności twórczej.
  7. Pogłębienie otwartości i wrażliwości społecznej poprzez doskonalenie umiejętności w zakresie tworzenia filmu.
  8. Podniesienie umiejętności aktywnego poszukiwania pracy oraz wiedzy o aktualnym rynku pracy i własnych możliwościach zawodowych.
  9. Zwiększenie umiejętności pracowniczych poprzez doskonalenie umiejętności obsługi komputera i korzystania z Internetu.
  10. Zwiększenie praktycznych umiejętności ekonomicznego prowadzenia gospodarstwa domowego.

Aby osiągnąć wyznaczone cele zrealizowane zostaną Instrumenty Aktywnej Integracji o charakterze społecznym, edukacyjnym i zawodowym:

Indywidualna Praca Socjalna, Warsztaty komputerowe, Warsztat Gospodarstwa Domowego, Grupowe poradnictwa prawne, Warsztat Zdrowie, Kultura i Styl, Warsztat Asertywności i Skutecznej Komunikacji, Warsztaty manualne, Warsztat Rynek Pracy, Warsztat filmowy, Animator Lokalny, Program „Aktywizacja i Integracja”

Szczegółowe informacje:

p. Dorota Sieńkowska–Czyż, Z-ca Kierownika Zespołu Terenowej Pracy Socjalnej nr 3 MOPS,
tel. 71/ 78 23 560, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.