logo BIP

MOPS informacja

KARTA RODZINA PLUS i
KARTA DUŻEJ RODZINY

tel.  (71) 78 23 595

tel. (71) 78 23 594


ul. Strzegomska 6, pokój 26
obsługa klientów:
pon. śr. pt. od godz. 8.00 – 15.00,
we wtorki od godz. 11.00 – 15.00,
w czwartki od godz. 9.00 -17.00

 

ŚWIADCZENIA RODZINNE

tel. 71 782 23 22

500+

tel. 71 799 92 74

tel. 501-928-501

tel. 71 782 23 26 (wypłata)

DODATKI MIESZKANIOWE

tel. 71 782 23 46

tel. 71 782 23 48Wyszukaj

Program Aktywności Lokalnej „Aktywna Leśnica” na rok 2012

CEL GŁÓWNY:

Zwiększenie w ciągu 12 miesięcy szans na aktywne zaistnienie na rynku pracy i integrację społeczną klientów zagrożonych wykluczeniem społecznym.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

Podniesienie poziomu kompetencji społecznych i osobistych poprzez udział w grupie wsparcia bądź integracji sensorycznej.

Zwiększenie umiejętności poruszania się po rynku pracy i stworzenie możliwości do aktywnego poszukiwania pracy poprzez indywidualne konsultacje w Pracowni Rodzinnej.

Zwiększenie zaradności życiowej kobiet, wsparcie terapeutyczne samotnych i niepełnosprawnych kobiet.

Stworzenie warunków do powstania inicjatyw na rzecz społeczności lokalnych.

Rozpoznawanie problemów społecznych na osiedluLeśnica.

Zwiększenie wiedzy na temat potrzeb i problemów grup społeczności.

PRZEWIDYWANE EFEKTY DZIAŁANIA:

-      Wzrost poczucia własnej wartości,

-      Wzrost poziomu samooceny kobiet,

-      Wzrost zaradności życiowej kobiet,

-      Wyjście z poczucia izolacji i osamotnienia osób biorących udział w Programie,

-      Wzrost aktywności społecznej na osiedlu Leśnica,

-      Skuteczniejsze i efektywniejsze wykorzystywanie istniejących zasobów,

-      Podwyższanie jakości realizowanych działań środowiskowych oraz inicjowanie nowych form i metod pracy,

 

 

 

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.