logo BIP

MOPS informacja

KARTA RODZINA PLUS i
KARTA DUŻEJ RODZINY

tel.  (71) 78 23 595

tel. (71) 78 23 594


ul. Strzegomska 6, pokój 26
obsługa klientów:
pon. śr. pt. od godz. 8.00 – 15.00,
we wtorki od godz. 11.00 – 15.00,
w czwartki od godz. 9.00 -17.00

 

ŚWIADCZENIA RODZINNE

tel. 71 782 23 22

500+

tel. 71 799 92 74

tel. 501-928-501

tel. 71 782 23 26 (wypłata)

DODATKI MIESZKANIOWE

tel. 71 782 23 46

tel. 71 782 23 48Wyszukaj

 

Program Aktywności Lokalnej „Aktywne Gajowice” przyjęty uchwałą Rady Miasta Wrocławia realizowany jest od 2013 r. przez Zespół Terenowej Pracy Socjalnej Nr 4 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach projektu systemowego „Wrocław Miastem Aktywnych”. Współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Program bazuje na bardzo wnikliwej analizie sytuacji społecznej (Mapie Zasobów i Potrzeb). Opracowanie mapy pokazuje jakie potrzeby ma społeczność i co najważniejsze jaki jest poziom gotowości do współuczestnictwa w zmianach. Jest to PAL terytorialny skierowany do społeczności terytorialnej. Przy jego realizacji wykorzystuje się niektóre narzędzia wspierające: partnerstwo lokalne, wolontariat, kampanie, wydarzenia społeczne, rzecznictwo i informacje obywatelskie.

W latach 2014/2015 program skierowany jest do 18 osobowej grupy osób niepełnosprawnych lub niezdolnych do pracy w wieku aktywności zawodowej. Celem głównym jest zwiększenie szans na integrację społeczną i aktywne zaistnienie na rynku pracy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Cele szczegółowe:

 1. Podniesienie kompetencji osobistych i społecznych.
 2. Zwiększenie wiedzy i umiejętności związanych z aktywnym poszukiwaniem pracy
 3. Podniesienie poziomu kultury osobistej i taktownego zachowania się w różnych sytuacjach.
 4. Podniesienie poziomu kluczowych umiejętności pracowniczych.
 5. Zwiększenie aktywności społecznej uczestników PAL i integracji ze środowiskiem lokalnym.
 6. Podniesienie samooceny uczestników poprzez  zwiększenie wiedzy na temat kreowania nienagannego wizerunku i nabycie umiejętności autoprezentacji.
 7. Podwyższenie aktywności społecznej na osiedlu Gajowice w miarę swoich fizycznych możliwości poprzez udział w działaniach środowiskowych.
 8. Zwiększenie dostępności do poradnictwa prawnego.

Przewidywane efekty działania

 1. Wzrost umiejętności komunikacyjnych i kompetencji społecznych.
 2. Wzrost umiejętności manualnych, rozbudzanie wrażliwości estetycznej.
 3. Wzrost wiedzy i umiejętności związanych z aktywnym poszukiwaniem pracy.
 4. Wzrost umiejętności odpowiedniego zachowania się w różnych sytuacjach dnia codziennego.
 5. Wzrost umiejętności pracowniczych,
 6. Wzrost samooceny i poczucia własnej wartości, oraz wyjście z poczucia izolacji i osamotnienia osób biorących udział w Programie. Wzrost zaangażowania w życie społeczne i działania inicjowane na osiedlu, oraz we Wrocławiu.
 7. Nabycie wiedzy z zakresu kreowania nienagannego wizerunku oraz wzrost umiejętności autoprezentacji.
 8. Zwiększenie ilości i podwyższenie atrakcyjności realizowanych działań środowiskowych oraz inicjowanie nowych form i metod pracy.
 9. Wzrost dostępu do poradnictwa specjalistycznego.

W ramach Programu uczestnicy będą korzystać zarówno z instrumentów aktywnej integracji jak i z działań środowiskowych. Każdy z naszych uczestników ma indywidualnie dobrane instrumenty zgodnie z zainteresowaniami i potrzebami. Zajęcia prowadzone są przez wyspecjalizowaną kadrę MOPS oraz przedstawicieli instytucji współpracujących.

 

Instrumenty aktywnej integracji:

Animator lokalny

Warsztat aktywizacji społecznej

Trening umiejętności manualnych

Warsztat Kompetencji Personalnych

Warsztaty savoir-vivre

Pracownia  rodzinna

Trening z podstaw obsługi urządzeń biurowych

Warsztaty rozwoju osobistego (Instrument aktywizacji społecznej)

Warsztaty recyklingu

Warsztat autoprezentacji - Metamorfoza

Działania środowiskowe mają na celu integrację ze środowiskiem, budowanie partnerstwa, zwiększenie zaufania społecznego. Podejmowane będą wspólne działania na rzecz środowiska lokalnego, w tym organizowane będą festyny i inne inicjatywy lokalne. Planowane również są debaty społeczne, spotkania edukacyjne i informacyjne.

 

Koordynator PAL 'Aktywne Gajowice' - Magdalena Lejkam tel. 071 78 22 449

Animator Lokalny PAL 'Aktywne Gajowice' - Bronisława Rosińska tel. 071 78 22 448

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.