logo BIP

MOPS informacja

Godziny urzędowania MOPS - od 7.30 -15.30

UWAGA!  KASY przy ul. Strzegomskiej 6 czynne są w godzinach 9:30 – 14:15

ŚWIADCZENIA RODZINNE

  tel. 71 782 23 22

500+ oraz 300 +

   tel. 71 799 92 74

   tel. 501-928-501

   tel. 71 782 23 26 (wypłata)

DODATKI MIESZKANIOWE

    tel. 71 782 23 46

    tel. 71 782 23 48

KARTA RODZINA PLUS i
KARTA DUŻEJ RODZINY

    tel.  (71) 78 23 595

    tel.  (71) 78 23 594

   ul. Strzegomska 6, pokój 26
   obsługa klientów:
   pon. śr. pt. od godz. 8.00 – 15.00,
   we wtorki od godz. 11.00 – 15.00,
   w czwartki od godz. 9.00 -17.00

 POWIATOWY ZESPÓŁ DS. ORZEKANIA  NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI                   

Pl. Solidarności 1/3/5  - III piętro

53-661 Wrocław

Obsługa klientów pokój nr 316

                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

Wyszukaj

 

Program Aktywności Lokalnej „Aktywne Gajowice” przyjęty uchwałą Rady Miasta Wrocławia realizowany jest od 2013 r. przez Zespół Terenowej Pracy Socjalnej Nr 4 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach projektu systemowego „Wrocław Miastem Aktywnych”. Współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Program bazuje na bardzo wnikliwej analizie sytuacji społecznej (Mapie Zasobów i Potrzeb). Opracowanie mapy pokazuje jakie potrzeby ma społeczność i co najważniejsze jaki jest poziom gotowości do współuczestnictwa w zmianach. Jest to PAL terytorialny skierowany do społeczności terytorialnej. Przy jego realizacji wykorzystuje się niektóre narzędzia wspierające: partnerstwo lokalne, wolontariat, kampanie, wydarzenia społeczne, rzecznictwo i informacje obywatelskie.

W latach 2014/2015 program skierowany jest do 18 osobowej grupy osób niepełnosprawnych lub niezdolnych do pracy w wieku aktywności zawodowej. Celem głównym jest zwiększenie szans na integrację społeczną i aktywne zaistnienie na rynku pracy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Cele szczegółowe:

 1. Podniesienie kompetencji osobistych i społecznych.
 2. Zwiększenie wiedzy i umiejętności związanych z aktywnym poszukiwaniem pracy
 3. Podniesienie poziomu kultury osobistej i taktownego zachowania się w różnych sytuacjach.
 4. Podniesienie poziomu kluczowych umiejętności pracowniczych.
 5. Zwiększenie aktywności społecznej uczestników PAL i integracji ze środowiskiem lokalnym.
 6. Podniesienie samooceny uczestników poprzez  zwiększenie wiedzy na temat kreowania nienagannego wizerunku i nabycie umiejętności autoprezentacji.
 7. Podwyższenie aktywności społecznej na osiedlu Gajowice w miarę swoich fizycznych możliwości poprzez udział w działaniach środowiskowych.
 8. Zwiększenie dostępności do poradnictwa prawnego.

Przewidywane efekty działania

 1. Wzrost umiejętności komunikacyjnych i kompetencji społecznych.
 2. Wzrost umiejętności manualnych, rozbudzanie wrażliwości estetycznej.
 3. Wzrost wiedzy i umiejętności związanych z aktywnym poszukiwaniem pracy.
 4. Wzrost umiejętności odpowiedniego zachowania się w różnych sytuacjach dnia codziennego.
 5. Wzrost umiejętności pracowniczych,
 6. Wzrost samooceny i poczucia własnej wartości, oraz wyjście z poczucia izolacji i osamotnienia osób biorących udział w Programie. Wzrost zaangażowania w życie społeczne i działania inicjowane na osiedlu, oraz we Wrocławiu.
 7. Nabycie wiedzy z zakresu kreowania nienagannego wizerunku oraz wzrost umiejętności autoprezentacji.
 8. Zwiększenie ilości i podwyższenie atrakcyjności realizowanych działań środowiskowych oraz inicjowanie nowych form i metod pracy.
 9. Wzrost dostępu do poradnictwa specjalistycznego.

W ramach Programu uczestnicy będą korzystać zarówno z instrumentów aktywnej integracji jak i z działań środowiskowych. Każdy z naszych uczestników ma indywidualnie dobrane instrumenty zgodnie z zainteresowaniami i potrzebami. Zajęcia prowadzone są przez wyspecjalizowaną kadrę MOPS oraz przedstawicieli instytucji współpracujących.

 

Instrumenty aktywnej integracji:

Animator lokalny

Warsztat aktywizacji społecznej

Trening umiejętności manualnych

Warsztat Kompetencji Personalnych

Warsztaty savoir-vivre

Pracownia  rodzinna

Trening z podstaw obsługi urządzeń biurowych

Warsztaty rozwoju osobistego (Instrument aktywizacji społecznej)

Warsztaty recyklingu

Warsztat autoprezentacji - Metamorfoza

Działania środowiskowe mają na celu integrację ze środowiskiem, budowanie partnerstwa, zwiększenie zaufania społecznego. Podejmowane będą wspólne działania na rzecz środowiska lokalnego, w tym organizowane będą festyny i inne inicjatywy lokalne. Planowane również są debaty społeczne, spotkania edukacyjne i informacyjne.

 

Koordynator PAL 'Aktywne Gajowice' - Magdalena Lejkam tel. 071 78 22 449

Animator Lokalny PAL 'Aktywne Gajowice' - Bronisława Rosińska tel. 071 78 22 448

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.