logo BIP

MOPS informacja

Godziny urzędowania MOPS - od 7.30 -15.30

UWAGA!  KASY przy ul. Strzegomskiej 6 czynne są w godzinach 9:30 – 14:15

ŚWIADCZENIA RODZINNE

  tel. 71 782 23 22

500+ oraz 300 +

   tel. 71 799 92 74

   tel. 501-928-501

   tel. 71 782 23 26 (wypłata)

DODATKI MIESZKANIOWE

    tel. 71 782 23 46

    tel. 71 782 23 48

KARTA RODZINA PLUS i
KARTA DUŻEJ RODZINY

    tel.  (71) 78 23 595

    tel.  (71) 78 23 594

   ul. Strzegomska 6, pokój 26
   obsługa klientów:
   pon. śr. pt. od godz. 8.00 – 15.00,
   we wtorki od godz. 11.00 – 15.00,
   w czwartki od godz. 9.00 -17.00

 POWIATOWY ZESPÓŁ DS. ORZEKANIA  NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI                   

Pl. Solidarności 1/3/5  - III piętro

53-661 Wrocław

Obsługa klientów pokój nr 316

                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

Wyszukaj

 

Program Aktywności Lokalnej ‘Aktywne Zawidawie’

 

Program Aktywności Lokalnej „Aktywne Zawidawie” realizowany jest od 2013 r. przez Zespół Terenowej Pracy Socjalnej nr 10 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu i jest częścią projektu systemowego „Wrocław Miastem Aktywnych”. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W latach 2014/2015 Program  skierowany jest do grupy liczącej 12 osób, mieszkających w dzielnicy Psiego Pola. Są to ofiary przemocy u których została wszczęta procedura „Niebieskiej Karty” w związku z nowelizacją ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 01 sierpnia 2010 roku. Z analizy danych dotyczących przemocy domowej wynika, że na przestrzeni ubiegłych lat problem ten stale się nasila. Wraz z coraz częstszym występowaniem aktów przemocy domowej stopniowo powiększa się grupa osób dotkniętych negatywnymi skutkami tego palącego problemu społecznego. W Zespole Terenowej Pracy Socjalnej nr 10 w 2013 roku zostało założonych 56 Niebieskich Kart, odbyło się 982 spotkania Grup Roboczych. Największą grupą ofiar przemocy domowej są kobiety, stanowią ponad połowę ogólnej liczby pokrzywdzonych. Doznanie przemocy na jakimś etapie życia nie determinuje dalszej drogi życiowej. Ktoś kto doświadczył przemocy nie musi być zawsze krzywdzony. Jeżeli osoba krzywdzona spotka osobę wspierającą, godną zaufania, możliwe staje się wychodzenie z kryzysu. Pomoc ofiarom przemocy jest skuteczna tylko wtedy gdy korzysta się z kompleksowego wsparcia specjalistów oraz  poradnictwa prawnego. Osoba doznająca przemocy zatraca pewność, czy to co się dzieje w jej życiu jest normą, czy od niej już odbiega. Podzielenie się traumatycznym doświadczeniem związanym z przemocą jest warunkiem odzyskania wiary we własne siły i sens życia.

 

Głównymi celami Programu są:

1.     Zwiększenie dostępności do poradnictwa prawnego.

2.     Zwiększenie świadomości własnych praw i przywilejów, umiejętności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych.

3.     Zwiększenie umiejętności komunikacyjnych i interpersonalnych

4.     Zwiększenie umiejętności tworzenia planów na przyszłość oraz pozytywnego myślenia.

Będą one realizowane poprzez zastosowanie następujących Instrumentów Aktywnej Integracji:

1.    Pracowni Rodzinnej

2.    Grupy Wsparcia

3.    Warsztatów Arteterapii

4.    Animatora Lokalnego 

5.    Warsztatów Autoprezentacji -  Metamorfoza

6.    Warsztatów Decoupage.

Dodatkowo w ramach Programu będą organizowane działania o charakterze środowiskowym, m.in. festyny, pikniki i wyjścia edukacyjne, a także inicjatywy społeczne.    

 

Koordynator PAL 'Aktywne Zawidawie' – Katarzyna Kopycka tel. 071 77 25 992

Animator Lokalny PAL 'Aktywne Zawidawie' – Agnieszka Cymerkiewicz  tel. 071 78 23 540

 

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.