logo BIP

MOPS informacja

KARTA RODZINA PLUS i
KARTA DUŻEJ RODZINY

tel.  (71) 78 23 595

tel. (71) 78 23 594


ul. Strzegomska 6, pokój 26
obsługa klientów:
pon. śr. pt. od godz. 8.00 – 15.00,
we wtorki od godz. 11.00 – 15.00,
w czwartki od godz. 9.00 -17.00

 

ŚWIADCZENIA RODZINNE

tel. 71 782 23 22

500+

tel. 71 799 92 74

tel. 501-928-501

tel. 71 782 23 26 (wypłata)

DODATKI MIESZKANIOWE

tel. 71 782 23 46

tel. 71 782 23 48Wyszukaj

 

Program Aktywności Lokalnej ‘Aktywne Zawidawie’

 

Program Aktywności Lokalnej „Aktywne Zawidawie” realizowany jest od 2013 r. przez Zespół Terenowej Pracy Socjalnej nr 10 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu i jest częścią projektu systemowego „Wrocław Miastem Aktywnych”. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W latach 2014/2015 Program  skierowany jest do grupy liczącej 12 osób, mieszkających w dzielnicy Psiego Pola. Są to ofiary przemocy u których została wszczęta procedura „Niebieskiej Karty” w związku z nowelizacją ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 01 sierpnia 2010 roku. Z analizy danych dotyczących przemocy domowej wynika, że na przestrzeni ubiegłych lat problem ten stale się nasila. Wraz z coraz częstszym występowaniem aktów przemocy domowej stopniowo powiększa się grupa osób dotkniętych negatywnymi skutkami tego palącego problemu społecznego. W Zespole Terenowej Pracy Socjalnej nr 10 w 2013 roku zostało założonych 56 Niebieskich Kart, odbyło się 982 spotkania Grup Roboczych. Największą grupą ofiar przemocy domowej są kobiety, stanowią ponad połowę ogólnej liczby pokrzywdzonych. Doznanie przemocy na jakimś etapie życia nie determinuje dalszej drogi życiowej. Ktoś kto doświadczył przemocy nie musi być zawsze krzywdzony. Jeżeli osoba krzywdzona spotka osobę wspierającą, godną zaufania, możliwe staje się wychodzenie z kryzysu. Pomoc ofiarom przemocy jest skuteczna tylko wtedy gdy korzysta się z kompleksowego wsparcia specjalistów oraz  poradnictwa prawnego. Osoba doznająca przemocy zatraca pewność, czy to co się dzieje w jej życiu jest normą, czy od niej już odbiega. Podzielenie się traumatycznym doświadczeniem związanym z przemocą jest warunkiem odzyskania wiary we własne siły i sens życia.

 

Głównymi celami Programu są:

1.     Zwiększenie dostępności do poradnictwa prawnego.

2.     Zwiększenie świadomości własnych praw i przywilejów, umiejętności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych.

3.     Zwiększenie umiejętności komunikacyjnych i interpersonalnych

4.     Zwiększenie umiejętności tworzenia planów na przyszłość oraz pozytywnego myślenia.

Będą one realizowane poprzez zastosowanie następujących Instrumentów Aktywnej Integracji:

1.    Pracowni Rodzinnej

2.    Grupy Wsparcia

3.    Warsztatów Arteterapii

4.    Animatora Lokalnego 

5.    Warsztatów Autoprezentacji -  Metamorfoza

6.    Warsztatów Decoupage.

Dodatkowo w ramach Programu będą organizowane działania o charakterze środowiskowym, m.in. festyny, pikniki i wyjścia edukacyjne, a także inicjatywy społeczne.    

 

Koordynator PAL 'Aktywne Zawidawie' – Katarzyna Kopycka tel. 071 77 25 992

Animator Lokalny PAL 'Aktywne Zawidawie' – Agnieszka Cymerkiewicz  tel. 071 78 23 540

 

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.