logo BIP

MOPS informacja

KARTA RODZINA PLUS i
KARTA DUŻEJ RODZINY

tel.  (71) 78 23 595

tel. (71) 78 23 594


ul. Strzegomska 6, pokój 26
obsługa klientów:
pon. śr. pt. od godz. 8.00 – 15.00,
we wtorki od godz. 11.00 – 15.00,
w czwartki od godz. 9.00 -17.00

 

ŚWIADCZENIA RODZINNE

tel. 71 782 23 22

500+

tel. 71 799 92 74

tel. 501-928-501

tel. 71 782 23 26 (wypłata)

DODATKI MIESZKANIOWE

tel. 71 782 23 46

tel. 71 782 23 48Wyszukaj

 

Program Aktywności Lokalnej „Aktywny Gądów”

Program Aktywności Lokalnej „Aktywny Gądów” realizowany jest od 2010 r.  przez Zespół Terenowej Pracy Socjalnej Nr 3 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu i jest częścią projektu systemowego „Wrocław Miastem Aktywnych”. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

To już piąty rok realizacji PAL. Przez dwa lata (2010-2011) program skierowany był do młodzieży z osiedli Gądów i Kosmonautów. W latach 2012 i 2013 w związku z dużą potrzebą wsparcia i aktywizacji osób niepełnosprawnych i/lub długotrwale chorych, oraz bezrobotnych 45+  wsparciem objęto wspomniane grupy społeczne.

W bieżącym roku (2014 i 2015) nasze działania skoncentrowaliśmy na  osobach  bezrobotnych bądź nieaktywnych zawodowo z uwagi na niepełnosprawność i/lub wiek nieatrakcyjny na rynku pracy (50+).

Rodziny z niepełnosprawnością borykają się z wieloma problemami począwszy od najbardziej dotkliwych finansowych, poprzez problemy zdrowotne do problemów z funkcjonowaniem w życiu społecznym i zawodowym.  Fakt ograniczeń w codziennym funkcjonowaniu często utrudnia lub wręcz uniemożliwia funkcjonowanie w życiu społecznym, a to z kolei pogłębia izolację i wpływa na stan psychiczny osoby chorej.  Z kolei osoby bezrobotne, będące w wieku nieatrakcyjnym na rynku pracy (50+) mają trudności ze znalezieniem zatrudnienia. Oprócz braku stałego źródła dochodu, z którym osoby bezrobotne muszą się mierzyć na co dzień dochodzi poczucie rezygnacji, obniżenie samooceny. Osoby te często czują się zepchnięte na margines życia społecznego i zawodowego. Zachodzi zatem konieczność podejmowania działań na rzecz poprawy sytuacji obu grup społecznych.

Z założenia Program Aktywności Lokalnej skierowany jest do osób w środowisku lokalnym lub członków danej społeczności. Oznacza to, że w ramach programu można prowadzić działania aktywizacyjne adresowane do ludzi mieszkających na pewnej przestrzeni. W tym roku uczestnicy są mieszkańcami przyległych osiedli: Gądów, Kosmonautów, Kuźniki, Nowy Dwór, Muchobór Wielki i Mały. Centrum prowadzenia działań z aktywnej integracji oraz działań aktywizujących nadal pozostaje na osiedlu Gądów, gdzie zawiązane zostało Partnerstwo Lokalne na rzecz rozwiązywania problemów społecznych i aktywizowania mieszkańców.

Celem głównym PAL jest:Zwiększenie szans na aktywne zaistnienie na rynku pracy i integrację społeczną 15 osobowej grupy osób bezrobotnych bądź biernych zawodowo z powodu niepełnosprawności i/lub wieku 50+. zagrożonych wykluczeniem społecznym z osiedli Gądów, Kosmonautów, Kuźniki, Nowy Dwór, Muchobór Wielki i Mały.

Cele szczegółowe PAL:

1. Podniesienie kompetencji społecznych i osobistych  poprzez realizację instrumentów aktywizacji społecznej

2. Podniesienie wiedzy i umiejętności  z zakresu komunikacji, relacji w rodzinie oraz pokonywania trudności związanych z własnymi ograniczeniami.

3. Zwiększenie umiejętności profesjonalnego zachowania się w sytuacjach zawodowych i społecznych     

4.Podniesienie kompetencji osobistych, w tym  umiejętności manualnych oraz wyzwolenie kreatywności twórczej    

5. Podniesienie poziomu kluczowych umiejętności pracowniczych poprzez realizację instrumentów aktywizacji edukacyjnej

6. Zwiększenie wiedzy i podniesienie kompetencji z zakresu racjonalnego prowadzenia gospodarstwa domowego 

7.Zwiększenie aktywności społecznej uczestników PAL oraz zwiększenie działań o charakterze środowiskowym i inicjatyw społecznych

8. Podniesienie samooceny uczestników poprzez  zwiększenie wiedzy na temat kreowania nienagannego wizerunku i nabycie umiejętności autoprezentacji

9. Zwiększenie wiedzy dotyczącej budowania społeczności  obywatelskiej oraz zwiększenie wrażliwości dzieci i młodzieży na kwestie społeczne

10. Zwiększenie integracji środowiska lokalnego, określanie problemów lokalnych i możliwości ich rozwiązania, pobudzanie sił tkwiących w środowisku lokalnym, rozwiązywanie problemów lokalnych, edukacja, reprezentowanie interesów uczestników PAL

11. Uaktywnienie potencjału środowiska lokalnego

 

W ramach tegorocznej edycji Programu przewiduje się zastosowanie:

• instrumentów aktywnej integracji:   

- warsztaty psychologiczno-aktywizujące    

- warsztat edukacji społecznej

- warsztat savoir vivre, zakończony praktycznym wyjściem do restauracji        

- broker edukacyjny    

- trening umiejętności manualnych

- warsztat racjonalnego prowadzenia gospodarstwa domowego: Perfekcyjny gospodarz

- warsztat autoprezentacji  

- animator lokalny

• działań o charakterze środowiskowym:

- Wyjście edukacyjne po Wrocławiu

- Spotkania z dziećmi i młodzieżą szkolną o charakterze edukacyjnym na temat budowania społeczeństwa obywatelskiego , zakończone konkursem

- Seminarium pt. "Współczesna rodzina zagrożenia i szanse'

-Impreza obywatelska z okazji Międzynarodowego Dnia Sąsiada oraz z Okazji Dnia Dziecka, celem, której jest umożliwienie  mieszkańcom  wzajemne poznanie się oraz  zapoznanie się z instytucjami  i organizacjami pozarządowymi działającymi na wskazanym terenie.

- Spotkania partnerstwa lokalnego/spotkania społeczne i spotkania obywatelskie, których celem jest zwiększenie integracji środowiska lokalnego, określanie problemów lokalnych i możliwości ich rozwiązania, pobudzanie sił tkwiących w środowisku lokalnym oraz rozwiązywanie problemów lokalnych.

 

Koordynator PAL ' Aktywny Gądów': Agnieszka Piskorska tel. 071 78 22 433

Animator Lokalny PAL ' Aktywny Gądów': Elżbieta Gorgoń tel. 071 35 10 241

 

 

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.