logo BIP

MOPS informacja

Godziny urzędowania MOPS - od 7.30 -15.30

UWAGA!  KASY przy ul. Strzegomskiej 6 czynne są w godzinach 9:30 – 14:15

ŚWIADCZENIA RODZINNE

  tel. 71 782 23 22

500+ oraz 300 +

   tel. 71 799 92 74

   tel. 501-928-501

   tel. 71 782 23 26 (wypłata)

DODATKI MIESZKANIOWE

    tel. 71 782 23 46

    tel. 71 782 23 48

KARTA RODZINA PLUS i
KARTA DUŻEJ RODZINY

    tel.  (71) 78 23 595

    tel.  (71) 78 23 594

   ul. Strzegomska 6, pokój 26
   obsługa klientów:
   pon. śr. pt. od godz. 8.00 – 15.00,
   we wtorki od godz. 11.00 – 15.00,
   w czwartki od godz. 9.00 -17.00

 POWIATOWY ZESPÓŁ DS. ORZEKANIA  NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI                   

Pl. Solidarności 1/3/5  - III piętro

53-661 Wrocław

Obsługa klientów pokój nr 316

                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

Wyszukaj

 

Program Aktywności Lokalnej „Aktywny Gądów”

Program Aktywności Lokalnej „Aktywny Gądów” realizowany jest od 2010 r.  przez Zespół Terenowej Pracy Socjalnej Nr 3 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu i jest częścią projektu systemowego „Wrocław Miastem Aktywnych”. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

To już piąty rok realizacji PAL. Przez dwa lata (2010-2011) program skierowany był do młodzieży z osiedli Gądów i Kosmonautów. W latach 2012 i 2013 w związku z dużą potrzebą wsparcia i aktywizacji osób niepełnosprawnych i/lub długotrwale chorych, oraz bezrobotnych 45+  wsparciem objęto wspomniane grupy społeczne.

W bieżącym roku (2014 i 2015) nasze działania skoncentrowaliśmy na  osobach  bezrobotnych bądź nieaktywnych zawodowo z uwagi na niepełnosprawność i/lub wiek nieatrakcyjny na rynku pracy (50+).

Rodziny z niepełnosprawnością borykają się z wieloma problemami począwszy od najbardziej dotkliwych finansowych, poprzez problemy zdrowotne do problemów z funkcjonowaniem w życiu społecznym i zawodowym.  Fakt ograniczeń w codziennym funkcjonowaniu często utrudnia lub wręcz uniemożliwia funkcjonowanie w życiu społecznym, a to z kolei pogłębia izolację i wpływa na stan psychiczny osoby chorej.  Z kolei osoby bezrobotne, będące w wieku nieatrakcyjnym na rynku pracy (50+) mają trudności ze znalezieniem zatrudnienia. Oprócz braku stałego źródła dochodu, z którym osoby bezrobotne muszą się mierzyć na co dzień dochodzi poczucie rezygnacji, obniżenie samooceny. Osoby te często czują się zepchnięte na margines życia społecznego i zawodowego. Zachodzi zatem konieczność podejmowania działań na rzecz poprawy sytuacji obu grup społecznych.

Z założenia Program Aktywności Lokalnej skierowany jest do osób w środowisku lokalnym lub członków danej społeczności. Oznacza to, że w ramach programu można prowadzić działania aktywizacyjne adresowane do ludzi mieszkających na pewnej przestrzeni. W tym roku uczestnicy są mieszkańcami przyległych osiedli: Gądów, Kosmonautów, Kuźniki, Nowy Dwór, Muchobór Wielki i Mały. Centrum prowadzenia działań z aktywnej integracji oraz działań aktywizujących nadal pozostaje na osiedlu Gądów, gdzie zawiązane zostało Partnerstwo Lokalne na rzecz rozwiązywania problemów społecznych i aktywizowania mieszkańców.

Celem głównym PAL jest:Zwiększenie szans na aktywne zaistnienie na rynku pracy i integrację społeczną 15 osobowej grupy osób bezrobotnych bądź biernych zawodowo z powodu niepełnosprawności i/lub wieku 50+. zagrożonych wykluczeniem społecznym z osiedli Gądów, Kosmonautów, Kuźniki, Nowy Dwór, Muchobór Wielki i Mały.

Cele szczegółowe PAL:

1. Podniesienie kompetencji społecznych i osobistych  poprzez realizację instrumentów aktywizacji społecznej

2. Podniesienie wiedzy i umiejętności  z zakresu komunikacji, relacji w rodzinie oraz pokonywania trudności związanych z własnymi ograniczeniami.

3. Zwiększenie umiejętności profesjonalnego zachowania się w sytuacjach zawodowych i społecznych     

4.Podniesienie kompetencji osobistych, w tym  umiejętności manualnych oraz wyzwolenie kreatywności twórczej    

5. Podniesienie poziomu kluczowych umiejętności pracowniczych poprzez realizację instrumentów aktywizacji edukacyjnej

6. Zwiększenie wiedzy i podniesienie kompetencji z zakresu racjonalnego prowadzenia gospodarstwa domowego 

7.Zwiększenie aktywności społecznej uczestników PAL oraz zwiększenie działań o charakterze środowiskowym i inicjatyw społecznych

8. Podniesienie samooceny uczestników poprzez  zwiększenie wiedzy na temat kreowania nienagannego wizerunku i nabycie umiejętności autoprezentacji

9. Zwiększenie wiedzy dotyczącej budowania społeczności  obywatelskiej oraz zwiększenie wrażliwości dzieci i młodzieży na kwestie społeczne

10. Zwiększenie integracji środowiska lokalnego, określanie problemów lokalnych i możliwości ich rozwiązania, pobudzanie sił tkwiących w środowisku lokalnym, rozwiązywanie problemów lokalnych, edukacja, reprezentowanie interesów uczestników PAL

11. Uaktywnienie potencjału środowiska lokalnego

 

W ramach tegorocznej edycji Programu przewiduje się zastosowanie:

• instrumentów aktywnej integracji:   

- warsztaty psychologiczno-aktywizujące    

- warsztat edukacji społecznej

- warsztat savoir vivre, zakończony praktycznym wyjściem do restauracji        

- broker edukacyjny    

- trening umiejętności manualnych

- warsztat racjonalnego prowadzenia gospodarstwa domowego: Perfekcyjny gospodarz

- warsztat autoprezentacji  

- animator lokalny

• działań o charakterze środowiskowym:

- Wyjście edukacyjne po Wrocławiu

- Spotkania z dziećmi i młodzieżą szkolną o charakterze edukacyjnym na temat budowania społeczeństwa obywatelskiego , zakończone konkursem

- Seminarium pt. "Współczesna rodzina zagrożenia i szanse'

-Impreza obywatelska z okazji Międzynarodowego Dnia Sąsiada oraz z Okazji Dnia Dziecka, celem, której jest umożliwienie  mieszkańcom  wzajemne poznanie się oraz  zapoznanie się z instytucjami  i organizacjami pozarządowymi działającymi na wskazanym terenie.

- Spotkania partnerstwa lokalnego/spotkania społeczne i spotkania obywatelskie, których celem jest zwiększenie integracji środowiska lokalnego, określanie problemów lokalnych i możliwości ich rozwiązania, pobudzanie sił tkwiących w środowisku lokalnym oraz rozwiązywanie problemów lokalnych.

 

Koordynator PAL ' Aktywny Gądów': Agnieszka Piskorska tel. 071 78 22 433

Animator Lokalny PAL ' Aktywny Gądów': Elżbieta Gorgoń tel. 071 35 10 241

 

 

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.