logo BIP

MOPS informacja

Godziny urzędowania MOPS - od 7.30 -15.30

UWAGA!  KASY przy ul. Strzegomskiej 6 czynne są w godzinach 9:30 – 14:15

ŚWIADCZENIA RODZINNE

  tel. 71 782 23 22

500+ oraz 300 +

   tel. 71 799 92 74

   tel. 501-928-501

   tel. 71 782 23 26 (wypłata)

DODATKI MIESZKANIOWE

    tel. 71 782 23 46

    tel. 71 782 23 48

KARTA RODZINA PLUS i
KARTA DUŻEJ RODZINY

    tel.  (71) 78 23 595

    tel.  (71) 78 23 594

   ul. Strzegomska 6, pokój 26
   obsługa klientów:
   pon. śr. pt. od godz. 8.00 – 15.00,
   we wtorki od godz. 11.00 – 15.00,
   w czwartki od godz. 9.00 -17.00

 POWIATOWY ZESPÓŁ DS. ORZEKANIA  NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI                   

Pl. Solidarności 1/3/5  - III piętro

53-661 Wrocław

Obsługa klientów pokój nr 316

                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

Wyszukaj

Program Aktywności Lokalnej „Aktywny Plac Grunwaldzki – Grunwald 2014/2015”

Programem objętych jest 12 osób pozostających bez zatrudnienia, korzystających z pomocy MOPS i mieszkających na osiedlu Plac Grunwaldzki. Oprócz pobudzania aktywności i inspirowania do działania tych 12 osób zakładamy, że Program i jego uczestnicy zainspirują również innych mieszkańców społeczności lokalnej do włączenia się w życie społeczne osiedla, do podjęcia inicjatyw na rzecz własnej społeczności sąsiedzkiej. Dodatkowo zakładamy, że w tej społeczności wyłoni się miejsce ożywiania aktywności i integracji społecznej, a będzie to Miejska Biblioteka Publiczna Filia Nr 29, przy ul. Reja 1/3, która jest jednym z głównych partnerów wspierających Program.

PAL „Grunwald 2014/2015” to nie tylko warsztaty skierowane do 12 uczestników Programu, ale również konkretne działania środowiskowe, które są inicjatywami społecznymi współorganizowanymi przez samych uczestników. Dzięki temu stają się oni aktywnymi podmiotami społeczności, mającymi wpływ na życie swoje i swojego otoczenia.

„Perełką” PAL jest wsparcie w postaci zajęć i spotkań z Animatorem Lokalnym, którym jest pracownik socjalny ZTPS 9 – Agnieszka Belka. Spotkania z nią to swoista „Akademia Inicjatyw Społecznych”. Będzie on inspirował uczestników przy organizowaniu debat społecznych, Pikniku Podwórkowego, Osiedlowego Dnia Sportu i Festiwalu Osiedlowych Szachistów. Podczas spotkań z Animatorem uczestnicy stworzą własną Mapę potrzeb i zasobów osiedla, zaplanują konkretne działania na rzecz wybranych miejsc w przestrzeni osiedla, spotkają się z mieszkańcami na debacie o problemach i potrzebach społeczności, odwiedzą Komisariat Policji Wrocław Śródmieście, Bibliotekę Miejską i Radę Osiedla, nawiążą współpracę. W ramach wyjść edukacyjnych pojadą na taras widokowy Sky Tower aby zobaczyć z góry swoją „małą ojczyznę”, odwiedzą Ogród Japoński i ZOO wraz z Ekspertem ds. wiedzy o Wrocławiu i wzmocnią swoją tożsamość lokalną. Na zajęciach będą uczyć się pożytecznego gospodarowania czasem wolnym, będą przeglądać prasę z ofertami pracy i aktualnościami z kraju i regionu, dyskutować o problemach własnych, otoczenia i problemach społecznych.

PAL „Grunwald 2014” to także możliwość udziału w Warsztacie Kultury i Stylu zakończonym wyjściem do teatru i restauracji, Warsztacie Rynek Pracy, w Warsztatach Kompetencji Społecznych i Warsztatach fotograficznych zakończonych wystawą własnych zdjęć osiedla i społeczności zorganizowaną w Bibliotece Miejskiej.

PAL „Grunwald 2014” to także animacja zaniedbanego podwórza pomiędzy ulicami Sępa Szarzyńskiego, Sienkiewicza, Benedyktyńską i Górnickiego, gdzie skoncentrują się inicjatywy naszych uczestników.

Mamy nadzieję, że zainspirujemy innych aktywnych partnerów działających w naszej społeczności do współpracy i rozwoju partnerstwa lokalnego na rzecz mieszkańców osiedla Plac Grunwaldzki.

Głównym celem jest:

Zwiększenie  szans na  aktywne zaistnienie na rynku pracy i integrację społeczną klienta zagrożonego wykluczeniem społecznym

Cele szczegółowe to:

  1. Zwiększenie umiejętności poruszania się po aktualnym rynku pracy oraz podniesienie poziomu kluczowych kompetencji pracowniczych poprzez udział w warsztacie: Rynek pracy
  2. Podniesienie kompetencji społecznych i osobistych poprzez udział w warsztacie kompetencji społecznych.
  3. Zwiększenie umiejętności autoprezentacji i kreowania własnego wizerunku poprzez udział w warsztacie autoprezentacji „Metamorfoza”.
  4. Pogłębienie otwartości i wrażliwości społecznej poprzez doskonalenie umiejętności w zakresie wykonywania fotografii. 
  5. Zwiększenie poczucia pewności siebie i motywacji do kontaktów społecznych oraz podniesienie kompetencji społecznych i osobistych poprzez utrwalenie zasad savoir vivre i udział w wyjściach kulturalno-edukacyjnych
  6. Zwiększenie udziału w życiu społecznym osiedla i w inicjatywach społecznych podejmowanych na rzecz rozwoju społeczności lokalnej poprzez udział i współorganizację działań środowiskowych oraz poprzez współpracę z Animatorem Lokalnym
  7. Zwiększenie szansy na stworzenie miejsca ożywiania aktywności i integracji społecznej poprzez skoncentrowanie spotkań społecznych, inicjatyw społecznych i imprez osiedlowych w Miejskiej Bibliotece Publicznej
  8. Rozwój aktywnych form integracji społecznej i umożliwienie dostępu do nich osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym poprzez inspirowanie do podejmowania inicjatyw społecznych na osiedlu, włączanie się w organizację imprez lokalnych i spotkań obywatelskich dla społeczności lokalnej.

 

Koordynator PAL 'Aktywny Plac Grunwaldzki' - Dorota Sieńkowska-Czyż tel. 071 78 23 560

Animator Lokalny PAL 'Aktywny Plac Grunwaldzki' : Agnieszka Belka tel. 071 78 23 565

 

 

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.