logo BIP

MOPS informacja

KARTA RODZINA PLUS i
KARTA DUŻEJ RODZINY

tel.  (71) 78 23 595

tel. (71) 78 23 594


ul. Strzegomska 6, pokój 26
obsługa klientów:
pon. śr. pt. od godz. 8.00 – 15.00,
we wtorki od godz. 11.00 – 15.00,
w czwartki od godz. 9.00 -17.00

 

ŚWIADCZENIA RODZINNE

tel. 71 782 23 22

500+

tel. 71 799 92 74

tel. 501-928-501

tel. 71 782 23 26 (wypłata)

DODATKI MIESZKANIOWE

tel. 71 782 23 46

tel. 71 782 23 48Wyszukaj

 

Program Aktywności Lokalnej „Aktywny Szczepin”

 Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Program Aktywności Lokalnej „Aktywny Szczepin” realizowany jest od 2011 r. przez Zespół Terenowej Pracy Socjalnej Nr 1 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu jest częścią projektu systemowego „Wrocław Miastem Aktywnych”.

W roku 2014 i 2015  Program „Aktywny Szczepin” skierowany jest do 14 mieszkańców dzielnicy Stare Miasto, obecnie korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, nieaktywnych zawodowo.  W wyniku przeprowadzonych analiz dokumentacji oraz własnych obserwacji uznaliśmy, iż znaczna część osób znajduje się trudnej sytuacji materialno-bytowej, co jest spowodowane brakiem stałej pracy, a jedynym źródłem dochodu są świadczenia otrzymywane z pomocy społecznej. Trudna sytuacja materialna, jak i rodzinna może przyczyniać się do wykluczenia społecznego.

Założeniem głównym Programu jest podniesienie kompetencji społecznych i osobistych, w tym wychowawczych uczestników, a także podniesienie poziomu kluczowych umiejętności pracowniczych.

Powyższe założenia pragniemy osiągnąć poprzez zorganizowanie bezpłatnych warsztatów:

grupa samopomocowa -  celem powstania grupy wsparcia jest udzielenie wzajemnej pomocy i wsparcia w przezwyciężaniu trudności. Dzięki spotkaniom uczestnicy staną się silniejsi, nauczą się rozwiązywać problemy, wyeliminują poczucie osamotnienia i bezradności oraz poprawią swoją samoocenę.

warsztat aktywizacyjno-kulturalny – celem  warsztatu jest przeciwdziałanie izolacji społecznej oraz zachęcenie uczestników do wyjścia  poza obręb własnego środowiska  lokalnego. Dodatkowo uczestnicy będą mogli poszerzyć swoją wiedzę na temat zasobów kulturowych miasta Wrocławia i zapoznają się z formami integracji ze środowiskiem. 

warsztat kompetencji społecznych - na warsztatach uczestnicy nauczą się dostrzegania własnych atutów, rozwiną umiejętności kompetencji społecznych umożliwiających prawidłowe pełnienie ról społecznych, nauczą się jak radzić sobie w sytuacjach związanych ze stresem i lękiem oraz nabędą  umiejętności zachowań  asertywnych.

trening umiejętności manualnych  - celem treningu jest zapoznanie uczestników z rożnymi technikami plastycznymi oraz sposobu wyrażania siebie w sposób niewerbalny jak również nauka pracy w grupie i wspólnego współdziałania.

Animator Lokalny – spotkania z Animatorem mają na celu pobudzenie aktywności społecznej uczestników poprzez podejmowanie wspólnych inicjatyw społecznych, wypracowanie działań na rzecz społeczności lokalnej osiedla Szczepin oraz wsparcie postaw obywatelskich uczestników.

 

Koordynator PAL ‘Aktywny Szczepin’: Dominika Zdeb  tel. 071 78 22 492

Animator Lokalny PAL ‘Aktywny Szczepin’: Małgorzata Kowalska-Kamenow tel. 071  77 25 984      

                                                      

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.