logo BIP

MOPS informacja

Godziny urzędowania MOPS - od 7.30 -15.30

UWAGA!  KASY przy ul. Strzegomskiej 6 czynne są w godzinach 9:30 – 14:15

ŚWIADCZENIA RODZINNE

  tel. 71 782 23 22

500+ oraz 300 +

   tel. 71 799 92 74

   tel. 501-928-501

   tel. 71 782 23 26 (wypłata)

DODATKI MIESZKANIOWE

    tel. 71 782 23 46

    tel. 71 782 23 48

KARTA RODZINA PLUS i
KARTA DUŻEJ RODZINY

    tel.  (71) 78 23 595

    tel.  (71) 78 23 594

   ul. Strzegomska 6, pokój 26
   obsługa klientów:
   pon. śr. pt. od godz. 8.00 – 15.00,
   we wtorki od godz. 11.00 – 15.00,
   w czwartki od godz. 9.00 -17.00

 POWIATOWY ZESPÓŁ DS. ORZEKANIA  NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI                   

Pl. Solidarności 1/3/5  - III piętro

53-661 Wrocław

Obsługa klientów pokój nr 316

                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

Wyszukaj

PROJEKT „WROCŁAW MIASTEM AKTYWNYCH” 2009 – 2015.

 1. „Wrocław Miastem Aktywnych” to projekt systemowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu. Realizowany był w latach 2009 – 2015  w ramach Priorytetu VII (Promocja integracji społecznej)  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 2. Główny cel projektu: zwiększenie szans na integrację społeczną i aktywne zaistnienie na rynku pracy klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu zagrożonych wykluczeniem społecznym
 3. Cele szczegółowe projektu:
  1. Podniesienie u uczestników kompetencji społecznych i osobistych, w tym wychowawczych, poprzez realizację instrumentów aktywizacji społecznej.
  2. Podniesienie u uczestników kluczowych umiejętności pracowniczych poprzez realizację instrumentów aktywnej integracji w ramach kontraktów socjalnych i/lub Programów Aktywności Lokalnej.
 4. W projekcie wzięło udział 3155 wrocławian korzystających ze wsparcia MOPS Wrocław.
 5. Każdy uczestnik projektu pomoc w jego ramach otrzymywał na drodze realizacji kontraktu socjalnego lub uczestnictwa w Programie Aktywności Lokalnej. Oprócz tego z każdą osobą biorącą udział w projekcie prowadzono indywidualną pracę socjalną.
 6. Uczestnicy „WMA” korzystali z różnorodnych form wsparcia podzielonych na 4 typy.  instrumentów aktywnej integracji. Były to:
  1. Instrumenty  aktywnej integracji o charakterze społecznym;
  2. Instrumenty  aktywnej integracji o charakterze edukacyjnym;
  3. Instrumenty  aktywnej integracji o charakterze zawodowym;
  4. Instrumenty  aktywnej integracji o charakterze zdrowotnym;
 7. W ramach instrumentów o charakterze społecznym realizowano m.in. takie formy wsparcia jak:
  1. Asystent rodziny.
  2. Animator lokalny;
  3. Akademia lidera;
  4. Warsztaty kompetencji społecznych;
  5. Warsztaty kompetencji życiowych dla osób z niepełnosprawnościami;
  6. Wyjazdowe warsztaty kompetencji wychowawczych dla rodziców z dziećmi;
  7. Wyjazdowe warsztaty edukacyjno – aktywizacyjne dla osób z niepełnosprawnościami.
  8. Treningi ogólnorozwojowe przygotowujące do wejścia na rynek pracy;
  9. Warsztaty zarządzania gospodarstwem domowym;
  10. Warsztaty asertywności, motywacji;
  11. Warsztaty arteterapii, fotograficzne, teatralne  dla osób z niepełnosprawnością intelektualną;
  12. Warsztaty autoprezentacji „Metamorfoza”;
  13. Grupy wsparcia;
  14. Pracownie rodzinne;
 8. W ramach instrumentów o charakterze edukacyjnym realizowano m.in. takie formy wsparcia jak:
  1. Kursy komputerowe (w tym kursy ECDL);
  2. Kursy projektowania stron www;
  3. Kursy grafiki komputerowej;
  4. Kursy językowe (angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego oraz polskiego);
  5. Kursy zawodowe (np. opiekun osoby starszej, operator wózków widłowych, pracownik budowlany, sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej, przeróbki krawieckie, kurs brukarza itp.);
  6. Kursy prawa jazdy kategorii B i C;
  7. Dofinansowanie edukacji na różnych poziomach;
  8. Zajęcia w wyrównujące braki w edukacji.
 9. W ramach instrumentów o charakterze zawodowym realizowano m.in. takie formy wsparcia jak:
  1. Praktyki zawodowe po niektórych kursach (np. praktyka po kursie opiekuna osoby zależnej czy operatora wózka widłowego);
  2. Uczestnictwo w Centrum Integracji Społecznej lub Klubie Integracji Społecznej.
 10. W ramach instrumentów o charakterze zdrowotnym realizowano m.in. takie formy wsparcia jak:
  1. Ćwiczenia rehabilitacyjne i usprawniające dla osób z niepełnosprawnością;
  2. Badania lekarskie;
  3. Terapie psychologiczne;
  4. Terapie odwykowe;
  5. Terapie sensoryczne.
 11. W ramach wsparcia dodatkowego uczestnicy mogli:
  1. korzystać z darmowej opieki nad dziećmi w czasie, kiedy byli na zajęciach;
  2. otrzymać bilety na dojazd na zajęcia i powrót z nich.
 12. Każda z osób realizujących kontrakt socjalny musiała skorzystać z minimum 3 form wsparcia, a każdy uczestnik Programu Aktywności Lokalnej – z 1 spośród 4 mu zaproponowanych (nie licząc pracy socjalnej).
 13. W projekcie, głównie w ramach Programów Aktywności Lokalnej, realizowano też na szeroką skalę działania środowiskowe, w których udział brać mogli nie tylko uczestnicy „WMA”, ale i ich otoczenie (bliżsi i dalsi sąsiedzi, rodzina, znajomi).
 14. W ramach działań środowiskowych odbywały się np.:
  1. Festyny, pikniki rodzinne, imprezy okolicznościowe;
  2. Wyjścia kulturalno – edukacyjne do instytucji kultury;
  3. Spotkania edukacyjne;
  4. Wizyty studyjne;
  5. Fora Aktywności Lokalnej;
  6. Seminaria i konferencje.
 15. W ramach projektu zainicjowano wiele partnerstw formalnych i nieformalnych, które zaowocowały uruchomieniem 13 Programów Aktywności Lokalnej realizowanych w różnych częściach Wrocławia:
  1. PAL „Aktywna Polanka” – początek 2009r.;
  2. PAL „Aktywne Nadodrze” – początek 2010r.;
  3. PAL „Aktywna Leśnica” – początek 2010r.;
  4. PAL „Aktywny Gądów” – początek 2010r.;
  5. PAL „Aktywny Szczepi” – początek 2010r.;
  6. PAL „Aktywne Huby” – początek 2010r.;
  7. PAL „Aktywne Zawidawie” – początek 2013r.;
  8. PAL „Aktywne Gajowice” – początek 2013r.;
  9. PAL „Aktywne Przedmieście Oławskie” – początek 2013 r.;
  10. PAL „Aktywny Ołbin” – początek 2013r.;
  11. PAL „Aktywny Brochów” – początek 2014r.;
  12. PAL „Aktywny Plac Grunwaldzki”  - początek 2014r.;
  13. PAL „Aktywne Centrum Wsparcia” – początek 2014r.;
 16. Najistotniejsze osiągnięcia projektu „Wrocław Miastem Aktywnych”:
  1. Adaptacja dwóch lokali mieszkalnych na mieszkania chronione dla młodzieży opuszczającej pieczę zastępczą
  2. Rozpoczęcie świadczenia usługi asystenta rodziny we Wrocławiu;
  3. Uruchomienie 13 Programów Aktywności Lokalnej.
 17. Nagrody i wyróżnienia:
  1. Dwa Zespoły Terenowej Pracy Socjalnej realizujące PAL w ramach projektu otrzymały certyfikat Centrum Aktywności Lokalnej.
  2. Projekt otrzymał tytuł „Regionalnego Lidera Innowacji i Rozwoju – 2011” w kategorii innowacyjny projekt unijny – gminy;
  3. Projekt otrzymał wyróżnienie w ogólnopolskiej edycji konkursu „Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju”;
  4. Praca jednej z uczestniczek projektu otrzymała wyróżnienie, a kolejnego uczestnika – I nagrodę w konkursie „Jak EFS zmienił moje życie”.
Szczegółowe zestawienie wskaźników osiągniętych w ramach projektu „Wrocław Miastem Aktywnych” zawarte jest w załączniku „WMA_wskaźniki_2009-2015”. Więcej informacji o Programach Aktywności Lokalnej znajduje się w zakładkach poszczególnych Programów.

 

Attachments:
Download this file (WMA.pdf)WMA[wskaźniki]334 kB31-05-2016
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.