logo BIP

MOPS informacja

ŚWIADCZENIA RODZINNE

tel. 71 782 23 22

500+

tel. 71 799 92 74

tel. 71 799 92 87

tel. 71 782 23 26 (wypłata)

DODATKI MIESZKANIOWE

tel. 71 782 23 46

tel. 71 782 23 48

KARTA RODZINA PLUS i
KARTA DUŻEJ RODZINY

ul. Strzegomskiej 6 pokój 26
obsługa klientów:
pon. śr. pt. od godz. 8.00 – 15.00,
we wtorki od godz. 11.00 – 15.00,
w czwartki od godz. 9.00 -17.00
tel./fax 71 782 35 95; 71 782 35 94

Wyszukaj

DZOB.281.31.2017

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług psychologicznych z zakresu zadań organizatora pieczy zastępczej dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z podziałem na 2 zadania

DZOB.281.30.2017

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie kursu zawodowego „Dietetyk” oraz kursu zawodowego  „Przeróbki krawieckie”  dla uczestników projektu „Wrocław Miastem @ktywnych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z podziałem na zadania

DZOB.281.29.2017

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne na świadczenie usługi pocztowej - nadawania przekazów pocztowych w formie bezgotówkowej z tytułu świadczeń realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z podziałem na zadania.

DZOB.281.28.2017

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług Asystenta Osoby Niepełnosprawnej/Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej, na rzecz osób będących mieszkańcami gminy Wrocław, które są uczestnikami projektu „SAMO-Dzielni” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Działanie 9.2 „Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z podziałem na zadania.  

DZOB.281.27.2017

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy żywności na potrzeby jednostek oraz komórek organizacyjnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu - z podziałem na zadania.

DZOB.281.26.2017

Postępowanie przetargowe na świadczenie usług interwencyjnych w Ośrodku Wsparcia przy  ul. Reymonta 8 we Wrocławiu z podziałem na zadania.

DZOB.281.25.2017

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług interwencyjnych w Ośrodku Interwencji Kryzysowej Nadodrzańskiego Centrum Wsparcia przy ul. Rydygiera 43abcd i 45a we Wrocławiu z podziałem na zadania

DZOB.281.24.2017

Postępowanie przetargowe na świadczenie usług pogrzebowych na zlecenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu

DZOB.281.23.2017

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie kursu zawodowego „Kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej osób i mienia” dla uczestników projektu „Wrocław Miastem @ktywnych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

DZOB.281.22.2017

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne na świadczenie usługi pocztowej - nadawania przekazów pocztowych w formie bezgotówkowej z tytułu świadczeń realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.