logo BIP

MOPS informacja

Godziny urzędowania MOPS - od 7.30 -15.30

UWAGA!  KASY przy ul. Strzegomskiej 6 czynne są w godzinach 9:30 – 14:15

ŚWIADCZENIA RODZINNE

  tel. 71 782 23 22

500+ oraz 300 +

   tel. 71 799 92 74

   tel. 501-928-501

   tel. 71 782 23 26 (wypłata)

DODATKI MIESZKANIOWE

    tel. 71 782 23 46

    tel. 71 782 23 48

KARTA RODZINA PLUS i
KARTA DUŻEJ RODZINY

    tel.  (71) 78 23 595

    tel.  (71) 78 23 594

   ul. Strzegomska 6, pokój 26
   obsługa klientów:
   pon. śr. pt. od godz. 8.00 – 15.00,
   we wtorki od godz. 11.00 – 15.00,
   w czwartki od godz. 9.00 -17.00

 POWIATOWY ZESPÓŁ DS. ORZEKANIA  NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI                   

Pl. Solidarności 1/3/5  - III piętro

53-661 Wrocław

Obsługa klientów pokój nr 316

Wyszukaj

 

 

W terminie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu w imieniu Gminy Wrocław realizował zadanie publiczne pod nazwą "Resortowy program wspierania rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2014" współfinansowane ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach "RESORTOWEGO PROGRAMU WSPIERANIA ROZWOJU RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ NA ROK 2014"

Uzasadnienie realizacji zadania:
System pieczy zastępczej to zespół osób, instytucji i działań mających na celu zapewnienie czasowej opieki i wychowania dzieciom w przypadkach braku możliwości prawidłowego sprawowania tych zadań przez rodziców biologicznych. Celem pieczy zastępczej jest m.in. niwelowanie u dzieci skutków doświadczonej straty i separacji, zaspokajanie potrzeb emocjonalnych, bytowych, zdrowotnych, edukacyjnych dzieci oraz przygotowanie ich do samodzielnego i odpowiedzialnego życia. Szczególnie korzystna dla rozwoju dzieci jest rodzinna piecza zastępcza, stanowiąca środowisko rozwoju najbardziej zbliżone do rodziny biologicznej. W chwili obecnej we Wrocławiu funkcjonują 733 rodziny zastępcze, w których przebywa łącznie 929 dzieci. Konieczny jest dalszy rozwój tej formy sprawowania opieki nad dziećmi pozbawionymi jej ze strony rodziców biologicznych.

Celem realizacji zadania jest rozwój rodzinnej pieczy zastępczej we Wrocławiu poprzez: wzrost liczby osób przygotowanych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, wzrost liczby rodzin zastępczych i dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej oraz poprawę warunków przebywania w rodzinnej pieczy zastępczej.

Planowane działania:
• organizacja specjalistycznego szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodzin zastępczych zawodowych i niezawodowych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka zamieszkujących na terenie miasta Wrocławia,
• powołanie 1 nowej zawodowej rodziny zastępczej dla 2 dzieci - zatrudnienie opiekunów,
• przeprowadzenie remontu lokalu mieszkalnego na potrzeby prowadzenia rodziny zastępczej.

Rezultaty realizacji zadania:
• przygotowanie 66 osób do pełnienia funkcji rodzin zastępczych zawodowych i niezawodowych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka,
• utworzenie 1 nowej zawodowej rodziny zastępczej,
• zapewnienie opieki w rodzinie zastępczej dla 2 nowych dzieci,
• dostosowanie 1 lokalu mieszkalnego do prowadzenia zawodowej rodziny zastępczej oraz pobytu 2 dzieci.

Budżet zadania:
Koszt całkowity to 44 000,00zł, w tym:
• 22 000,00zł dotacji MPiPS,
• 22 000,00zł wkładu własnego.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.