logo BIP

PODSTAWOWE INFORMACJE

W SPRAWACH PILNYCH
OCZEKUJEMY NA PAŃSTWA TELEFONY
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
OD GODZINY 7.30 DO 19:00.
Kontakt: tel. 71 78 22 300 do 03

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
53-611 Wrocław, ul. Strzegomska 6
tel: 71 78 22 300 do 03
fax: 71 78 22 405
e-mail: sekretariat@mops.wroclaw.pl

 

 Kasy

Kasy przy ul. Strzegomskiej 6

są czynne od poniedziałku do piątku

od godziny 10:00 do 14:00.

W ostatni dzień miesiąca

kasy są czynne od godziny 10:00 do 12:00.

 

 Infolinia

tel. 71 78 22 322

 

 Świadczenia rodzinne i alimentacyjne

tel. 71 79 99 274

 

Dodatki Mieszkaniowe

tel. 71 78 22 346

tel. 71 78 22 348

 

Karta Rodzina Plus

i Karta Dużej Rodziny

tel.  71 78 23 595

tel.  71 78 23 594

ul. Namysłowska 8 (Centrum Biznesu GRAFIT)

Biuro Obsługi Klienta, parter.

W okresie pandemii
biura przyjmują
od poniedziałku do piątku
od godziny 8.00 do 15.00. 

 

Powiatowy Zespół ds.

ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI             

tel. 71 78 22 360

tel. 71 78 22 362

tel. 71 78 22 363

e-mail: zon@mops.wroclaw.pl

pl. Solidarności 1/3/5 - III piętro, pokój 316

Przyjmujemy klientów
od poniedziałku do piątku
od godziny 8:00 do 15:00.

Więcej informacji na temat orzecznictwa o niepełnosprawności w linku poniżej:

KLIKNIJ TUTAJ

 

 

Wyszukaj

Logo Pfron

Osoby z niepełnosprawnościami mogą otrzymać dofinansowanie m.in. na zakup wózka inwalidzkiego, skutera, dostosowanie samochodu czy zakup sprzętu elektronicznego, a także pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej i studiach. To wszystko w ramach finansowanego z PFRON programu "Aktywny Samorząd". 

Dodatkowo w ramach działań realizowanych systematycznie przez MOPS, także finansowanych z PFRON, można uzyskać dofinansowanie do zakupu sprzętów ortopedycznych i pomocniczych, takich jak ortezy, protezy, systemy FM, pomoc w zakupie rowerków czy urządzeń ułatwiających porozumiewanie się, jak lup elektronicznych i czytaków. Osoby z niepełnosprawnością mogą złożyć także wniosek o wsparcie w adaptacji mieszkań czy w zakupie podnośników.

 

Program „Aktywny Samorząd” dzieli się na dwa moduły.

W module I przewidziane są następujące formy wsparcia:

Obszar Alikwidacja bariery transportowej. Obejmuje pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu oraz pomoc w uzyskaniu prawa jazdy. W ten sposób wspieramy osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności i dysfunkcją narządu ruchu, jak również osoby głuche. Informacje pod numerem tel: 071 78 22 342

Obszar B to likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym. Dzięki temu obszarowi można uzyskać m.in. pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania. Ponadto możemy pomóc w sfinansowaniu szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania. Informacje pod numerem tel: 071 78 22 342

Obszar C to likwidacja barier w poruszaniu się. W ramach tego obszaru można na przykład uzyskać dofinansowanie do zakupu wózka lub skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym czy pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka. Oprócz tego PFRON dofinansowuje również zakup nowoczesnych protez kończyn. Dzięki temu osoby po amputacjach mogą uzyskać znaczącą pomoc w zakupie wysokospecjalistycznych protez (co najmniej na III poziomie jakości). Informacje pod numerem tel: 071 78 22 339

Obszar D dotyczy pomocy w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej – dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką. Wsparcie w ramach obszaru D jest kierowane do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka. Informacje pod numerem tel: 071 78 22 341

Termin składania wniosków: od 1 marca do 31 sierpnia 2021 r.

Drugi moduł programu „Aktywny samorząd” to pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym. Jest adresowany do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w:

  • szkole policealnej,
  • kolegium,
  • szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym/dziennym lub niestacjonarnym/wieczorowym/zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem internetu), a także do osób, które przewód doktorski otworzyły poza studiami doktoranckimi.

Terminy składania wniosków:

od 1 marca do 31 marca 2021 r. (dla wniosków na semestr letni - dotyczących roku akademickiego 2020/2021),

od 1 marca do 10 października 2021 r. (dla wniosków na semestr zimowy - dotyczących roku akademickiego 2021/2022).

Informacje pod numerem tel: 071 78 22 357

Jak i gdzie złożyć wniosek?

Zachęcamy do składania wniosków drogą elektroniczną. Jest taka możliwość. Wnioski można składać przez System Obsługi Wsparcia. Dostęp do SOW jest nieodpłatny. Każdy użytkownik znajdzie w nim wszystkie potrzebne formularze i wzory. (system obsługi wsparcia- logowanie na stronie: www.sow.pfron.org.pl). Ostatecznie wnioski można składać w tradycyjnej formie w siedzibie MOPS, ul. Strzegomska 6, parter, pokój 25.

Szczegółowe informacje znajdziesz tu :  https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/aktywny-samorzad-w-2021-roku-1/ https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/aktywny-samorzad-w-2021-roku-1/

 

Dodatkowo, jak co roku MOPS Wrocław, wspiera osoby z niepełnosprawnością w ramach rehabilitacji społecznej w różnych dofinansowaniach do przedmiotów, sprzętów ułatwiających codzienne funkcjonowanie. W ramach tych zadań można uzyskać wsparcie polegające na dofinansowaniu do:

przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych- w ramach tego można uzyskać pomoc w dofinansowaniu do np.  aparatów słuchowych, systemy FM, wózków inwalidzkich, ortez, protez, pionizatorów, buty ortopedyczne, materace przeciwodleżynowe, środków pomocniczych (np. pieluchomajtki, cewniki, wkłucia do pompy insulinowej) Informacje pod numerem tel: 071 78 22 339

sprzętu rehabilitacyjnego, który jest wykorzystywany do rehabilitacji w warunkach domowych (poza sprzętem medycznym) np. rotory, rowerki stacjonarne, materace do ćwiczeń rehabilitacyjnych Informacje pod numerem tel: 071 78 22 339

likwidacji barier funkcjonalnych (architektonicznych, technicznych, w komunikowaniu się) tj. sprzętu ułatwiającego swobodne porozumiewanie się i/lub przekazywanie informacji np. do komputerów, specjalistycznego oprogramowania, do zestawów do komunikacji alternatywnej, lup elektronicznych, do urządzeń brajlowskich, czytaków, sprzętu specjalistycznego służącego likwidacji barier technicznych takie jak np. transportery schodowe, podnośniki transportowe, podnośniki sufitowe, rowery trójkołowe, dostosowanie miejsca zamieszkania lub jego najbliżej okolicy dla osób z dysfunkcjami narządu ruchu np.: adaptacja łazienek, adaptacja ciągów komunikacyjnych, montaż urządzeń dźwigowych Informacje pod numerem tel: 071 78 22 339

usług tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika (dofinansowaniu nie podlega usługa tłumaczenia w podmiotach, które muszą ją zapewnić w swoim zakresie na podstawie odrębnych przepisów) Informacje pod numerem tel: 071 78 22 339

turnusów rehabilitacyjnych (wyjazdowa forma rehabilitacji społecznej) Informacje pod numerem tel: 071 78 22 339

 

Jak i gdzie złożyć wniosek?

Każdy wniosek rozpatrywany jest indywidualnie zgodnie z obowiązującymi zasadami. Szczegółowe zasady dofinansowania oraz obowiązujące wnioski dostępne są na stronie internetowej MOPS lub pod wskazanymi numerami telefonów. Dofinansowanie jest przyznawane w miarę dostępnych środków.

Wnioski można składać w siedzibie MOPS (Dział Adaptacji Osób Niepełnosprawnych),  ul. Strzegomska 6, parter, pokój 25 w godzinach od 8.00 do 15.00

 

Więcej informacji na temat pomocy w ramach programu Aktywny Samorząd na rok 2021 r. uzyskacie Państwo klikając w link:

https://www.mops.wroclaw.pl/formy-pomocy/aktywny-samorzad-2021/modul-i

 

 

 

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij