logo BIP

Podstawowe informacje

Na Państwa telefony czekamy
od poniedziałku do piątku
od godziny 7:30 do 19:00
tel. 71 78 22 300 do 03

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
53-611 Wrocław, ul. Strzegomska 6
fax: 71 78 22 405
e-mail: sekretariat@mops.wroclaw.pl

Kasy

Kasy przy ul. Strzegomskiej 6

są czynne od poniedziałku do piątku

od godziny 10:00 do 14:00.

W ostatni dzień miesiąca

kasy są czynne od godziny 10:00 do 12:00.

Infolinia

tel. 71 78 22 322

Świadczenia rodzinne i alimentacyjne

tel. 71 79 99 274

Dodatki Mieszkaniowe

tel. 71 78 22 346

tel. 71 78 22 348

Karta Rodzina Plus
i Karta Dużej Rodziny

tel.  71 78 23 595
tel.  71 78 23 594
ul. Namysłowska 8
(Centrum Biznesu GRAFIT),

Przyjmujemy klientów

w poniedziałek, wtorek, środę i piątek

od godziny 8.00 do 15.00;

w czwartek od godziny 8.00 do 16.30.

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

tel. 71 78 22 360

tel. 71 78 22 362

tel. 71 78 22 363

e-mail: zon@mops.wroclaw.pl

pl. Solidarności 1/3/5 - III piętro, pokój 316

Przyjmujemy klientów
od poniedziałku do piątku
od godziny 8:00 do 15:00.

Wyszukaj

oficjalny plakat promujący Światowy Dzień Pracy Socjalnej

Dziś obchodzimy Światowy Dzień Pracy Socjalnej, święto organizowane co roku przez Międzynarodową Federację Pracowników Socjalnych w trzeci wtorek marca.

  • Czym jest praca socjalna?

Zgodnie z definicją ustawową to działalność zawodowa mającą na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi.

Inaczej mówiąc praca socjalna polega na pomaganiu pojedynczym osobom i rodzinom w sytuacjach, w których sobie nie radzą. Jej główną zasadą jest poszanowanie godności drugiego człowieka i jego prawa do decydowania o sobie. Praca socjalna, w odróżnieniu od innych form pomocy społecznej, takich jak świadczenia pieniężne, może być świadczona wszystkim osobom, które jej potrzebują, bez względu na dochody.

Praca socjalna obejmuje zarówno prowadzenie analizy sytuacji, udzielanie informacji i wskazówek, jak i wspieranie w uzyskaniu innych form pomocy. To aktywizacja, inicjowanie, praca z lokalnymi grupami, organizacjami czy z innymi specjalistami. Może mieć formę poradnictwa (działania prewencyjne), mediacji czy wsparcia w odbudowywaniu utraconych zasobów.

Światowy Dzień Pracy Socjalnej to dobra okazja, by złożyć wyrazy szacunku pracownikom, którzy codziennie niosą pomoc innym. To odpowiedni moment, by podziękować za wspaniałą pracę realizowaną przez pracowników socjalnych oraz pozostałe osoby realizujące usługi społeczne, życzyć wytrwałości w codziennym promowaniu wartości pracy socjalnej, wzajemnego poszanowania i współpracy w niesieniu pomocy osobom i rodzinom.

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej pracuje 300 pracowników socjalnych (dokładnie 299), którzy mają pod swoimi skrzydłami blisko 6200 osób. Pomagają im w rozwinięciu aktywności i samodzielności życiowej, w znajdowaniu siły do podejmowania wyzwań stawianych przez życie. Współpracują z lokalnymi społecznościami i organizacjami. Wielkim wyzwaniem jest dla nich okres pandemii, który wyznaczył nowe potrzeby, a jednocześnie ograniczył zwykły kontakt, tak ważny w działaniach pracowników socjalnych. Pandemia zdeterminowała również poszukiwanie nowych form wsparcia mieszkańców. Mimo całkowitego niemal zamknięcia gospodarki i wielu zakładów pracy część pracowników socjalnych nieprzerwanie prowadziła działania, wspierając także klientów cierpiących z powodu pandemii.

  • Tegoroczny Światowy Dzień Pracy Socjalnej

Tegoroczną edycję Światowego Dnia Pracy Socjalnej obchodzimy pod hasłem "UBUNTU. Jestem Ja, bo Jesteśmy My. Wzmacnianie społecznej solidarności i globalnych więzi". Słowo „Ubuntu” wywodzi się z języków plemion Bantu z południowej Afryki i oznacza „Jestem Ja, bo jesteśmy My”, oznacza wspólnotę. To jednocześnie słowo, koncepcja i filozofia, uosabiająca potrzebę globalnej solidarności. To przesłanie i podkreślenie tego, że ludzie są wspólnotą, są ze sobą połączeni i tylko razem mogą zmienić przyszłość.

  • Światowy Dzień Pracy Socjalnej

Obchody Światowego Dnia Pracy Socjalnej organizowane są z inicjatywy Międzynarodowej Federacji Pracowników Socjalnych (IFSW) w trzeci wtorek marca każdego roku. Prekursorami wspólnych działań byli pracownicy socjalni w Europie, zrzeszeni w organizacjach współpracujących w ramach Federacji. Charakterystyczną cechą obchodów były różnorodne działania podejmowane przez pracowników socjalnych, których inspirację stanowił „temat” uprzednio przyjęty przez Zespół Koordynujący. Działaniami podejmowanymi w czasie obchodów jest przede wszystkim promowanie profesjonalnej pracy socjalnej.

Przygotowania do pierwszego Światowego Dnia Pracy Socjalnej rozpoczęto w roku 2006, w trakcie obchodów Jubileuszu 50-lecia Międzynarodowej Federacji Pracowników Socjalnych, datę pierwszych obchodów wyznaczono na 27 marca 2007 roku. W obchodach Jubileuszu znalazł się silny polski akcent. Honorowy tytuł otrzymała Irena Sendlerowa, której kandydaturę IFSW zgłosił do Pokojowej Nagrody Nobla.

 

plakt promujaćy pracę socjaną w mops we Wrocławu

Źródło foto: info własne mops.wroclaw.pl oraz ilustracja wprowadzająca; https://www.ifsw.org/wp-content/uploads/2020/12/2021-WSWD-POFinal-PolishPaths.pdf

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij