logo BIPLogo Facebook

Podstawowe informacje

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
53-611 Wrocław, ul. Strzegomska 6
e-mail: sekretariat@mops.wroclaw.pl
tel. 71 78 22 322
fax: 71 78 22 405

Godziny otwarcia

7.30 – 15.30
niektóre nasze biura mogą pracować
w zmienionych godzinach

Kasy

ul. Strzegomska 6
poniedziałek – piątek
10.00 – 14.00
w ostatni dzień miesiąca
10:00 – 12:00

Świadczenia rodzinne i alimentacyjne

tel. 71 79 99 274

Dodatki Mieszkaniowe

tel. 71 78 22 346
tel. 71 78 22 348

Karta Rodzina Plus
i Karta Dużej Rodziny

tel.  71 78 23 595
tel.  71 78 23 594
ul. Namysłowska 8
poniedziałek – środa i piątek
8.00 – 15.00
czwartek
8.00 – 16.30

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

tel. 71 78 22 360
tel. 71 78 22 362
tel. 71 78 22 363
e-mail: zon@mops.wroclaw.pl
pl. Solidarności 1/3/5 - III piętro, pokój 316
poniedziałek – piątek
8.00 – 15.00

 

Wyszukaj


MOPS wyremontował i przystosował lokal przeznaczony na mieszkanie opieki wytchnieniowej. Na remont i dostosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz wyposażenie w specjalistyczny sprzęt (podnośnik sufitowy, obrotowe łóżko rehabilitacyjne, łóżko kąpielowe, uchwyty i poręcze) przeznaczyliśmy 150 tysięcy złotych środków własnych.

Mieszkanie znajduje się przy ul. Kamieńskiego 190, na parterze budynku Pensjonatu dla Osób Starszych

Mieszkanie wytchnieniowe

Mieszkanie będzie służyło opiekunom dorosłych osób z niepełnosprawnościami, którzy nie będą mogli opiekować się tymi osobami np. ze względu na konieczność wypoczynku, zdarzenie losowe czy potrzeba załatwienia ważnych spraw.

Fot. Fundacja "Promyk Słońca"

Planujemy, że w ciągu dwóch lat udzielimy 14,5 tysiąca godzin wsparcia w formie tygodniowych turnusów wytchnieniowych (skorzysta 90 osób).

To drugie finansowane przez Wrocław mieszkanie wytchnieniowe. Pierwsze prowadzi nasz partner, Fundacja Potrafię Pomóc. W latach 2019–2020 z turnusów w mieszkaniu skorzystało około 100 osób niesamodzielnych. Wrocław przeznaczył na ten cel 700 tysięcy złotych.

Aktualnie przygotowujemy się do postępowania, w którym wyłonimy operatora mieszkania, natomiast realizacja projektu rozpocznie się pod koniec trzeciego kwartału. Nieco wcześniej rozpoczniemy nabór wśród mieszkańców.

Projekt „SAMO-Dzielni edycja 2”

Mieszkanie przy Kamieńskiego powstało w projektu „SAMO-Dzielni edycja 2” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu w partnerstwie z Fundacją Promyk Słońca. Projekt jest finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Jego całkowita wartość to ponad 4 miliony złotych (Całkowita wartość projektu: 4 212 392,50 zł, dofinansowanie: 4 001 761,37 zł., w tym wkład własny Gminy Wrocław 210 634,00 zł).

Dodatkowo w tramach projektu „SAMO-Dzielni edycja 2” przy ul. Powstańców Śląskich 193b powstało Centrum asystentury i opieki wytchnieniowej dla dzieci i młodzieży prowadzone przez Fundację Promyk Słońca. Usługi (opieka nad dziećmi) w centrum będą prowadzone w systemie dziennym.

W ramach projektu planowana jest też realizacja 55 000 godzin usług asystenckich dla 90 osób z niepełnosprawnością.

Podobne działania

W latach 2019-2020  MOPS przy współpracy z organizacjami pozarządowymi udzielił 80 000 godzin wsparcia w formie usług asystenckich. Z usługi skorzystało 400 osób. Na ten cel przeznaczyliśmy 3 miliony złotych.

Organizujemy również opiekę wytchnieniową w miejscu zamieszkania.  W latach 2019-2020 MOPS przy współpracy z organizacjami pozarządowymi udzielił 20 000 godzin wsparcia w  formie opieki wytchnieniowej w miejscu zamieszkania. Z usługi skorzystało 200 osób. Na ten cel przeznaczono 1 milion złotych.


Rocznie z naszego wsparcia korzysta ok. 15 tysięcy osób z niepełnosprawnościami.

Na wsparcie ich i ich rodzin przeznaczamy rocznie ok. 65 mln złotych środków ze źródeł własnych, centralnych (np. PFRON) czy unijnych. Mowa tu o dofinansowaniach, programach, warszatatch terpii zajęciowej, świadczeniach etc.

 

O Pensjonacie

Ośrodek Opiekuńczo Adaptacyjny ,,Pensjonat dla Osób Starszych” jest komórką organizacyjną Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu udzielającą pomocy osobom ze względu na ich podeszły wiek lub zdarzenie losowe.

W Pensjonacie zamieszkują osoby, które ukończyły 60 rok życia oraz posiadają stałe źródło dochodu, są zameldowane na terenie Wrocławia i nie wymagają stałej opieki lekarsko-pielęgniarskiej.

Zadania placówki:

  • zapewnienie mieszkańcom opieki
  • pomoc przybyłym repatriantom
  • odpłatne zapewnienie gorącego posiłku
  • integracja ze środowiskiem lokalnym
  • udzielenie interwencyjnego schronienia osobom potrzebującym

Seniorzy korzystają z sali rehabilitacyjnej, zajęć kulturalno-oświatowych oraz z obiadów przygotowanych w bloku kuchennym. Mieszkańcy mogą korzystać z pomocy pracowników socjalnych, pielęgniarki, rehabilitanta i salowych. Niektórzy mieszkańcy korzystają również z usług opiekuńczych. Korzystają też z pomocy doraźnej – np. zakupów.

W chwili obecnej dla potrzeb mieszkańców na terenie placówki przeznaczonych jest 87 mieszkań w tym 49 jednopokojowych i 38 dwupokojowych, 2 mieszkania interwencyjne oraz 2 mieszkania przeznaczone dla repatriantów.

         


Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij