logo BIP

PODSTAWOWE INFORMACJE

W SPRAWACH PILNYCH
OCZEKUJEMY NA PAŃSTWA TELEFONY
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
OD GODZINY 7.30 DO 19:00.
Kontakt: tel. 71 78 22 300 do 03

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
53-611 Wrocław, ul. Strzegomska 6
tel: 71 78 22 300 do 03
fax: 71 78 22 405
e-mail: sekretariat@mops.wroclaw.pl

 

 Kasy

Kasy przy ul. Strzegomskiej 6

są czynne od poniedziałku do piątku

od godziny 10:00 do 14:00.

W ostatni dzień miesiąca

kasy są czynne od godziny 10:00 do 12:00.

 

 Infolinia

tel. 71 78 22 322

 

 Świadczenia rodzinne i alimentacyjne

tel. 71 79 99 274

 

Dodatki Mieszkaniowe

tel. 71 78 22 346

tel. 71 78 22 348

 

Karta Rodzina Plus

i Karta Dużej Rodziny

tel.  71 78 23 595

tel.  71 78 23 594

ul. Namysłowska 8 (Centrum Biznesu GRAFIT)

Biuro Obsługi Klienta, parter.

W okresie pandemii
biura przyjmują
od poniedziałku do piątku
od godziny 8.00 do 15.00. 

 

Powiatowy Zespół ds.

ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI             

tel. 71 78 22 360

tel. 71 78 22 362

tel. 71 78 22 363

e-mail: zon@mops.wroclaw.pl

pl. Solidarności 1/3/5 - III piętro, pokój 316

Przyjmujemy klientów
od poniedziałku do piątku
od godziny 8:00 do 15:00.

Więcej informacji na temat orzecznictwa o niepełnosprawności w linku poniżej:

KLIKNIJ TUTAJ

 

 

Wyszukaj

infromacja na temat nowych zasad przy wypłacie dodatku mieszkaniowego

 

 

Od 1 lipca obowiązuje nowelizacja ustawy o dodatkach mieszkaniowych. Korzystną zmianą jest nowy sposób ustalania kryterium dochodowego jak i nowy sposób wyliczenia dochodów.

Jakie zmiany czekają osoby starające się o dodatek mieszkaniowy?

W wyniku zmiany ustawy zmieniły się obowiązujące druki wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego i deklaracji o dochodach a także druki oświadczeń i zaświadczeń oraz okres, za który podawane są wydatki na mieszkanie. W sposób korzystny dla wnioskodawców zmieniło się kryterium dochodowe a także definicja dochodu. Dodatkowo, gdy w lokalu mieszka osoba z niepełnosprawnością samodzielnie prowadząca gospodarstwo domowe, możliwe będzie powiększenie powierzchni normatywnej lokalu.

Nowe druki

Zarówno wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego jak deklaracja o dochodach od 1 lipca mają nowy wzór. Nowe są także druki zaświadczeń i oświadczeń.

Za jaki miesiąc będą brane pod uwagę wydatki na mieszkanie stanowiące podstawę naliczenia dodatku mieszkaniowego?

We wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego w punkcie 9 należy podać wysokość wydatków związanych z zajmowaniem lokalu mieszkalnego, które zostały poniesione w miesiącu poprzedzającym dzień złożenia wniosku, a nie jak dotychczas ponoszonych w miesiącu, w którym składany jest wniosek.

Zmiana definicji dochodu

Chyba najbardziej rewolucyjną zmianą jest definicja dochodu. Po pierwsze, wprowadzono do niej podejście podobne jak przy świadczeniach rodzinnych, a to dla osób korzystających z tych świadczeń będzie stanowić ułatwienie. Po drugie definicja, to po prostu katalog dochodów i dzięki temu nie ma kłopotów z interpretacją tego, co jest, a co nie jest dochodem. Zamknięty katalog ułatwia też wypełnienie deklaracji o dochodach.

I co szczególnie ważne, nowy sposób jest bardziej korzystny, ponieważ przy obliczaniu dochodu wg nowych zasad jest on mniejszy, niż wtedy, gdy obliczało się go wg wcześniejszych zapisów.

Od 9 lutego 2022 r. kryterium dochodowe wynosi 2 265,01 zł w gospodarstwie jednoosobowym oraz 1 698,76 zł w gospodarstwie wieloosobowym.

Zmiana kryteriów dochodowych

Kolejną korzystną zmianą pojawiająca się w nowelizacji ustawy jest zmiana kryterium dochodowego.

Zgodnie z przepisami obowiązującymi do końca czerwca dodatek mieszkaniowy przysługuje, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku nie przekracza 175% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym.

Od 1 lipca 2021 r. kryterium dochodowe będzie odnosić się do przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, obowiązującego w dniu złożenia wniosku.

Czyli dodatek mieszkaniowy będzie przysługiwał osobom, jeżeli okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku średni miesięczny dochód przypadający na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekroczy w gospodarstwie jednoosobowym 40%, a w gospodarstwie  wieloosobowym 30% przeciętnego wynagrodzenia (obowiązującego w dniu złożenia wniosku).

Zmiana odnośnie powierzchni lokalu, w którym mieszka osoba z niepełnosprawnością

Dodatek mieszkaniowy zależny jest od wielkości mieszkania. Jeżeli w lokalu mieszka osoba z niepełnosprawnością poruszająca się na wózku inwalidzkim lub osoba, której niepełnosprawność wymaga korzystania z oddzielnego pokoju normatywną powierzchnię użytkową zwiększa się  o 15 mkw, niezależnie od liczby członków gospodarstwa domowego. Czyli osoby niepełnosprawne, które mają orzeczenie o niepełnosprawności, w którym jest zapis o wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju, nawet jeśli zamieszkują lokal samodzielnie, będą mogły mieć doliczone 15 mkw do powierzchni normatywnej.

Gdzie złożyć wniosek?

Wniosek można złożyć Biurze Obsługi Klienta Działu Wsparcia Mieszkańców Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu, na parterze budynku przy ul. Hubskiej 30-32, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.30 do 15.00.

W przypadku składania wniosków o dodatek mieszkaniowy drogą elektroniczną, wniosek oraz deklaracja muszą być podpisane elektronicznie przez wnioskodawcę ponadto dane z punktów 2-5, 7 i 9 we wniosku muszą być podpisane elektronicznie przez zarządcę budynku lub inną osobę uprawnioną do pobierania należności za lokal mieszkalny.

  • Informacje udzielane są telefonicznie pod numerami: 71 78 22 346; 71 78 22 348.

Szczegółowe zasady w przyznawaniu dodatków mieszkaniowych oraz wymagane dokumenty dostępne są na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w 2020 roku wydał ponad 4800 decyzji przyznających dodatek mieszkaniowy na sumę ponad 6,5 miliona złotych.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij