logo BIP

PODSTAWOWE INFORMACJE

W SPRAWACH PILNYCH
OCZEKUJEMY NA PAŃSTWA TELEFONY
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
OD GODZINY 7.30 DO 19:00.
Kontakt: tel. 71 78 22 300 do 03

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
53-611 Wrocław, ul. Strzegomska 6
tel: 71 78 22 300 do 03
fax: 71 78 22 405
e-mail: sekretariat@mops.wroclaw.pl

 

 Kasy

Kasy przy ul. Strzegomskiej 6

są czynne od poniedziałku do piątku

od godziny 10:00 do 14:00.

W ostatni dzień miesiąca

kasy są czynne od godziny 10:00 do 12:00.

 

 Infolinia

tel. 71 78 22 322

 

 Świadczenia rodzinne i alimentacyjne

tel. 71 79 99 274

 

Dodatki Mieszkaniowe

tel. 71 78 22 346

tel. 71 78 22 348

 

Karta Rodzina Plus

i Karta Dużej Rodziny

tel.  71 78 23 595

tel.  71 78 23 594

ul. Namysłowska 8 (Centrum Biznesu GRAFIT)

Biuro Obsługi Klienta, parter.

W okresie pandemii
biura przyjmują
od poniedziałku do piątku
od godziny 8.00 do 15.00. 

 

Powiatowy Zespół ds.

ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI             

tel. 71 78 22 360

tel. 71 78 22 362

tel. 71 78 22 363

e-mail: zon@mops.wroclaw.pl

pl. Solidarności 1/3/5 - III piętro, pokój 316

Przyjmujemy klientów
od poniedziałku do piątku
od godziny 8:00 do 15:00.

Więcej informacji na temat orzecznictwa o niepełnosprawności w linku poniżej:

KLIKNIJ TUTAJ

 

 

Wyszukaj

Prostokątna grafika, biała z niebieskim obramowaniem, z jasnobłękitnym logotypem Niebieskie Abecadło oraz logotypem mopsu oraz wymienionymi numerami do miejsc pomocy dla osób doznających przemocy. Najwazniejsze to Niebieska linia 800 120 002, telefon zaufaniaMOPS 512 198 939 iadres Osrodka Interwencji kryzysowej stop.przemocy@mops.wroclaw.pl , telefon 71 79 64 085

We wrześniu rozpoczynamy realizację projektu „Niebieskie Abecadło”. Celem projektu jest rozwinięcie kompetencji zawodowych pracowników, którzy zajmują się inicjowaniem procedury „Niebieskiej Karty”

Co to jest „Niebieska Karta”!

Procedura "Niebieskie Karty" to narzędzie służące do przeciwdziałania przemocy w rodzinie, które obejmuje wszystkie czynności podejmowane i realizowane przez poszczególne instytucje, gdy zachodzi podejrzenie występowania przemocy. Jednostki zobligowane do przeciwdziałania przemocy w rodzinie to pomoc społeczna, gminne komisje rozwiązywania problemów alkoholowych, policja, oświata i ochrona zdrowia.

Co będziemy robić w ramach „Niebieskiego Abecadła”?

Aby zwiększyć kompetencje pracowników zajmujących się procedurą „Niebieskiej Karty” zaplanowano m.in. szkolenia i działania zwiększające dostępność aktualnej wiedzy na temat przemocy w rodzinie, w tym:

  • stworzenie filmu instruktażowego pomocnego przy wypełnianiu formularza A Niebieskiej Karty;
  • zaprojektowanie i uruchomienie strony internetowej Zespołu Interdyscyplinarnego, na której będzie można odnaleźć wiele  pomocnych informacji dotyczących przeciwdziałania przemocy;
  • uruchomienie adresu poczty mailowej jako wsparcia merytorycznego pracowników instytucji zobowiązanych do podejmowania działań przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Na ten adres urzędnicy będą mogli przesyłać zapytania związane z tematyką przeciwdziałania przemocy;
  • szkolenie pracowników, którzy w ramach swoich obowiązków zajmują się przeciwdziałaniem przemocy, a także zainicjowanie grupy wsparcia wśród przeszkolonych przedstawicieli instytucji. Szkolenie ma na celu aktualizację tematów związanych z przeciwdziałaniem przemocy i zwiększenie wiedzy na temat  sposobów reagowania na różne zachowania osób w kryzysie.

Dlaczego „Niebieskie Abecadło”?

„Niebieska Karta” obejmuje 4 formularze: A, B, C i D i stąd właśnie nazwa projektu „Niebieskie Abecadło”, w którym  pracownicy będą m.in. szkoleni z wypełniania i realizacji procedur karty.

Projekt „Niebieskie Abecadło” jest realizowany w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”. Kwota dofinansowania z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej to 30 030,00, wkład własny: 25 000 zł. Ogólna wartość projektu to 55 030,00 zł.

 

Dodatkowe informacje o „Niebieskiej Karcie”

Procedura w pierwotnej wersji została opracowana przez Komendę Główną Policji oraz Komendę Stołeczną Policji przy współpracy Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i wprowadzona do praktyki działania policji w 1998r.

Niebieskie A, B, C, D

Procedura rozpoczyna się w momencie wypełnienia formularza "Niebieska Karta -A" przez policjanta, pracownika socjalnego, przedstawiciela gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, ochrony zdrowia lub oświaty. Powinno to nastąpić w obecności osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, a w sytuacji, gdy ten kontakt jest niemożliwy, bez udziału tej osoby.

Formularz "Niebieska Karta – B" otrzymuje osoba dotknięta przemocą w rodzinie, lub w przypadku przemocy wobec dziecka rodzic, opiekun prawny lub faktyczny lub osoba, która zgłosiła podejrzenie stosowania przemocy w rodzinie. Formularz jest też rodzajem instrukcji, zawiera definicję przemocy i praw człowieka, informację o miejscach gdzie można uzyskać pomoc.

„Niebieska Karta – C” jest wypełniana na spotkaniu grupy roboczej lub zespołu interdyscyplinarnego z osobą, wobec której istnieje podejrzenie, że doznaje przemocy. Osoba pokrzywdzona może wtedy określić, swoje potrzeby, pomysły na ta sytuację, gotowość do podjęcia działań. Na tym spotkaniu formułuje się również indywidualny plan pomocy.

Formularz „Niebieska Karta – D” członkowie zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej wypełniają w obecności osoby, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie.

Zadania poszczególnych służb

Zadaniem pracowników socjalnych, przedstawicieli gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, ochrony zdrowia i oświaty jest przede wszystkim informowanie osób doznających przemocy o formach i miejscach pomocy, a także zapewnienie dostępu do pomocy medycznej.

Przedstawiciele oświaty, pomocy społecznej i także gminnej komisji problemów alkoholowych diagnozują sytuację i potrzeby  osoby doznających przemocy. Jeśli wymaga tego sytuacja pracownicy socjalni zapewniają schronienie osobie doświadczającej przemocy.

Przedstawiciele ochrony zdrowia powinni informować o możliwości uzyskania zaświadczenia o rodzajach i przyczynach uszkodzeń ciała w związku z użyciem przemocy w rodzinie.

Funkcjonariusze policji udzielają niezbędnej pomocy osobie doznającej przemocy, podejmują czynności chroniące życie, zdrowie i mienie, rozmawiają z osobami stosującymi przemoc o odpowiedzialności karnej, zabezpieczają ślady i dowody przestępstwa oraz podejmuje działania mające na celu zapobiec dalszym zagrożeniom.

 logotypy

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij