logo BIP

PODSTAWOWE INFORMACJE

W SPRAWACH PILNYCH
OCZEKUJEMY NA PAŃSTWA TELEFONY
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
OD GODZINY 7.30 DO 19:00.
Kontakt: tel. 71 78 22 300 do 03

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
53-611 Wrocław, ul. Strzegomska 6
tel: 71 78 22 300 do 03
fax: 71 78 22 405
e-mail: sekretariat@mops.wroclaw.pl

 

 Kasy

Kasy przy ul. Strzegomskiej 6

są czynne od poniedziałku do piątku

od godziny 10:00 do 14:00.

W ostatni dzień miesiąca

kasy są czynne od godziny 10:00 do 12:00.

 

 Infolinia

tel. 71 78 22 322

 

 Świadczenia rodzinne i alimentacyjne

tel. 71 79 99 274

 

Dodatki Mieszkaniowe

tel. 71 78 22 346

tel. 71 78 22 348

 

Karta Rodzina Plus

i Karta Dużej Rodziny

tel.  71 78 23 595

tel.  71 78 23 594

ul. Namysłowska 8 (Centrum Biznesu GRAFIT)

Biuro Obsługi Klienta, parter.

W okresie pandemii
biura przyjmują
od poniedziałku do piątku
od godziny 8.00 do 15.00. 

 

Powiatowy Zespół ds.

ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI             

tel. 71 78 22 360

tel. 71 78 22 362

tel. 71 78 22 363

e-mail: zon@mops.wroclaw.pl

pl. Solidarności 1/3/5 - III piętro, pokój 316

Przyjmujemy klientów
od poniedziałku do piątku
od godziny 8:00 do 15:00.

Więcej informacji na temat orzecznictwa o niepełnosprawności w linku poniżej:

KLIKNIJ TUTAJ

 

 

Wyszukaj

Europejski Dzień Seniora obchodziliśmy 20 października . W Europie potencjał osób starszych jest szczególnie doceniany, na co wskazuje choćby Karta Praw Podstawowych, w której istnieje zapis mówiący, że: „Unia uznaje i szanuje prawo osób w podeszłym wieku do godnego i niezależnego życia oraz do uczestniczenia w życiu społecznym i kulturalnym”.

Z okazji Europejskiego Dnia Seniora składamy seniorom najlepsze życzenia uśmiechu, pogody ducha i zdrowia.

Jednocześnie zdajemy sobie sprawę, że problemy osób starszych to nie tylko te zdrowotne czy ekonomiczne, ale także społeczne. W Polsce osoby starsze wciąż narażone są na dyskryminację oraz samotność ze strony społeczeństwa. Często mają ograniczony dostęp do usług zdrowotnych oraz miejsc publicznych.

Dlatego promowanie dobrych praktyk oraz wspieranie seniorów jest niezwykle istotne i stanowi dużą część naszych działań!

Jak wspieramy seniorów

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Nasz ośrodek na co dzień świadczy usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze. Przysługują one osobom samotnym, które z powodu wieku lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a jej nie mają. Usługi te mogą być przyznane także osobom, których rodzina (mąż, rodzice, dzieci) nie mogą takiej pomocy zapewnić.

Usługi opiekuńcze obejmują m.in. pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz – w  miarę możliwości – zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Aby móc skorzystać z takiego wsparcia należy skontaktować się z Działem Usług Opiekuńczych. Ten dział odpowiada za całość postępowania przy przyznawaniu usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania. Przy przyznawaniu pomocy pracownicy działu ustalają w porozumieniu z zainteresowanymi mieszkańcami zakres usług, termin i miejsce ich świadczenia.

Opłaty ustalone są natomiast uchwałą rady miejskiej.

Siedziba Działu Usług Opiekuńczych znajduję się przy  pl. Legionów 4-5.

Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30

tel./fax: 71 76 57 913

Domy Pomocy Społecznej

W naszym ośrodku funkcjonuje także Dział Pomocy Instytucjonalnej, który kieruje swoją pomoc do osób potrzebujących całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności. Takim osobom przysługuje prawo do zamieszkania w domu pomocy społecznej. Na terenie Wrocławia funkcjonuje 13 domów pomocy społecznej dla osób dorosłych o różnych profilach:

 1. Domy dla osób przewlekle somatycznie chorych:
 1. Dom Pomocy Społecznej ul. Rędzińska 66/68, Wrocław (dzielnica Fabryczna - Maślice),
 2. Dom Pomocy Społecznej ul. Karmelkowa 25, Wrocław (dzielnica Krzyki - Oporów),
 3. Dom Pomocy Społecznej ul. Grunwaldzka 104, Wrocław (dzielnica Śródmieście), wyłącznie dla kobiet, dom prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek,
 4. Dom Pomocy Społecznej ul. Św. Marcina 10, Wrocław (dzielnica Śródmieście), wyłącznie dla kobiet, dom prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu,
 5. Dom Pomocy Społecznej ul. Mączna 3, Wrocław (dzielnica Fabryczna – Pilczyce),
 6. Dom Pomocy Społecznej ul. Marcina Lutra 2-8, Wrocław (dzielnica Fabryczna - Popowice),
 1. Domy dla osób w podeszłym wieku:
 1. Dom Pomocy Społecznej ul. Świątnicka 25/27, Wrocław (dzielnica Krzyki – Księże Małe),
 2. Dom Pomocy Społecznej ul. Mączna 3, Wrocław (dzielnica Fabryczna – Pilczyce),
 3. Dom Pomocy Społecznej ul. Marcina Lutra 2-8, Wrocław (dzielnica Fabryczna - Popowice),
 1. Domy dla osób przewlekle psychicznie chorych:
 1. Dom Pomocy Społecznej ul. Kaletnicza 8, Wrocław (dzielnica Psie Pole - Widawa),
 2. Dom Pomocy Społecznej ul. Farna 3, Wrocław (dzielnica Psie Pole), wyłącznie dla kobiet, dom prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej,
 1. Domy dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie:
 1. Dom Pomocy Społecznej "Arka"  ul. Jutrosińska 29, Wrocław (dzielnica Psie Pole),
 2. Dom Pomocy Społecznej "Arka 2"  ul. Jutrosińska 29, Wrocław (dzielnica Psie Pole),
 3. Dom Pomocy Społecznej ul. Okulickiego 2, Wrocław (dzielnica Psie Pole – Zakrzów),
 4. Dom Pomocy Społecznej ul. Objazdowa 40, Wrocław (dzielnica Fabryczna - Żerniki), wyłącznie dla kobiet, 

Do domu pomocy społecznej kierujemy na podstawie:

 • zgody i pisemnego wniosku osoby zainteresowanej skorzystaniem z usług Domu Pomocy Społecznej
 • wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez naszego pracownika oraz
 • wymaganej dokumentacji (w tym zaświadczenia lekarskiego, aktualnej decyzji organu emerytalno-rentowego),

Informacji udzielamy w Dziale Pomocy Instytucjonalnej przy ul. Strzegomskiej 6

lub pod numerami: tel./fax 71 78 22 344, 71 78 22 343, 71 78 22 415 lub 416

Dzienne Domy Pomocy

W naszych strukturach działają także Dzienne Domy Pomocy, w których seniorzy mogą znaleźć kilkugodzinne wsparcie, opiekę i skorzystać z oferty zajęć.

Dzienny Dom Pomocy „Na Ciepłej” mieszczący się przy ulicy Ciepłej 15b na wrocławskich Hubach jest miejscem, w którym zajęcia i opiekę dzienną ma zapewnionych 60 seniorów w wieku emerytalnym lub o zmniejszonej sprawności psychofizycznej.

tel. 71 799 30 40 

Dzienny Dom Pomocy „Pogodna Jesień” stworzony został na potrzeby osób starszych, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i wsparcia w życiu codziennym. Naszym zadaniem jest pomoc podopiecznym w ich samodzielnym możliwie najpełniejszym funkcjonowaniu, mamy sprzyjające warunki do sprawowania opieki nad osobami, które u nas przebywają.

tel. 71 78 23 500

Dzienny Dom „Senior+” swoją ofertę kieruje do nieaktywnych zawodowo mieszkańców Wrocławia w wieku 60 lat i więcej, w tym do osób cierpiących na schorzenia otępienne we wczesnej i umiarkowanej fazie. Dzienny Dom Pomocy Senior + prowadzony jest przez organizację pozarządową a dofinansowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

tel. 507 828 012

Pensjonat dla Osób Starszych

Prowadzimy także Ośrodek Opiekuńczo-Adaptacyjny "Pensjonat dla Osób Starszych", który działa przy ul. Kamieńskiego 190.

W pensjonacie mogą zamieszkać seniorzy, którzy są sprawni, ale jednocześnie chcą korzystać z wsparcia i wyżywienia.

tel. 71 35 27 428

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij