logo BIP

PODSTAWOWE INFORMACJE

W SPRAWACH PILNYCH
OCZEKUJEMY NA PAŃSTWA TELEFONY
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
OD GODZINY 7.30 DO 19:00.
Kontakt: tel. 71 78 22 300 do 03

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
53-611 Wrocław, ul. Strzegomska 6
tel: 71 78 22 300 do 03
fax: 71 78 22 405
e-mail: sekretariat@mops.wroclaw.pl

 

 Kasy

Kasy przy ul. Strzegomskiej 6

są czynne od poniedziałku do piątku

od godziny 10:00 do 14:00.

W ostatni dzień miesiąca

kasy są czynne od godziny 10:00 do 12:00.

 

 Infolinia

tel. 71 78 22 322

 

 Świadczenia rodzinne i alimentacyjne

tel. 71 79 99 274

 

Dodatki Mieszkaniowe

tel. 71 78 22 346

tel. 71 78 22 348

 

Karta Rodzina Plus

i Karta Dużej Rodziny

tel.  71 78 23 595

tel.  71 78 23 594

ul. Namysłowska 8 (Centrum Biznesu GRAFIT)

Biuro Obsługi Klienta, parter.

W okresie pandemii
biura przyjmują
od poniedziałku do piątku
od godziny 8.00 do 15.00. 

 

Powiatowy Zespół ds.

ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI             

tel. 71 78 22 360

tel. 71 78 22 362

tel. 71 78 22 363

e-mail: zon@mops.wroclaw.pl

pl. Solidarności 1/3/5 - III piętro, pokój 316

Przyjmujemy klientów
od poniedziałku do piątku
od godziny 8:00 do 15:00.

Więcej informacji na temat orzecznictwa o niepełnosprawności w linku poniżej:

KLIKNIJ TUTAJ

 

 

Wyszukaj

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu zaprasza do składania ofert w konkursie na realizację zadania publicznego  pt. REHABILITACJA SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZLECANA ZE ŚRODKÓW PFRON.

 

 

W ramach konkursu mogą być składane oferty dotyczące realizacji następujących zadań:

 • organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, grup środowiskowego wsparcia oraz zespołów aktywności społecznej dla osób niepełnosprawnych – aktywizujących społecznie te osoby;
 • organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów dla członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących procesu integracji osób niepełnosprawnych w najbliższym środowisku i społeczności lokalnej, zwiększania ich aktywności życiowej i zaradności osobistej oraz niezależności ekonomicznej, podnoszenia umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi, w tym sprawowania nad nimi opieki i udzielania pomocy w procesie ich rehabilitacji;
 • prowadzenie poradnictwa psychologicznego, społeczno-prawnego oraz udzielanie informacji na temat przysługujących uprawnień, dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej dla osób niepełnosprawnych;
 • prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, które:
  1. mają na  celu  nabywanie,  rozwijanie  i   podtrzymywanie umiejętności  niezbędnych   do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych,
  2. rozwijają umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem osób z uszkodzeniami słuchu, mowy, z autyzmem oraz z niepełnosprawnością intelektualną,
  3. usprawniają i wspierają funkcjonowanie osób z autyzmem oraz z niepełnosprawnością intelektualną w różnych rolach społecznych i w różnych środowiskach;
 • organizowanie lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych dziedzinach.
 • prowadzenie kampanii informacyjnych na rzecz integracji osób niepełnosprawnych i przeciwdziałaniu ich dyskryminacji;

Przy ocenie ofert uwzględniona zostanie analiza i ocena realizacji zadań publicznych w przypadku oferentów, którzy w roku bieżącym i/lub w latach poprzednich, realizowali zlecone zadania publiczne. Brana będzie pod uwagę rzetelność, terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel dotacji.

 • Przy ocenie ofert będzie brana pod uwagę możliwość wykonania zadań przy obowiązujących ograniczeniach związanych z zagrożeniem COVID-19.

Wyboru oferty/ofert dokona Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej lub osoba przez niego upoważniona.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej na realizację zadania przekaże dotację w wysokości do 1 058 411,00 PLN.

 Konkurs jest skierowany do organizacji pozarządowych zgodnie z art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.).

 • Składanie ofert:

Oferty wraz z dokumentami należy składać w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 53-611 Wrocław, ul. Strzegomska 6, II piętro, sekretariat.

Oferty wraz z dokumentami należy składać w kopercie lub teczce, oznaczonej w następujący sposób: Konkurs nr 3090 -  REHABILITACJA SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZLECANA ZE ŚRODKÓW PFRON oraz należy podać nazwę  i adres oferenta.

W przypadku przesłania oferty z dokumentami pocztą decyduje data jej wpływu do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, a nie data stempla pocztowego.

W przypadku składania oferty wraz z dokumentami przez platformę ePUAP  decyduje data i godzina wpływu na skrytkę podawczą.

W przypadku składania oferty z dokumentami osobiście w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej we Wrocławiu oferent otrzyma potwierdzenie złożenia oferty z datą wpływu na własnym drugim egzemplarzu – kopii oferty.

Osoba wskazana do kontaktu pod względem formalnym z oferentami:

Agnieszka Kłaczkowska  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Mariusz Grygar-Baron e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

tel. 71 782 24 17, 53-611  Wrocław, ul. Strzegomska 6, pok. 111

Osoba wskazana do kontaktu pod względem merytorycznym z oferentami:

Agnieszka Kłaczkowska  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Mariusz Grygar-Baron e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.   

tel. 71 782 24 17, 53-611  Wrocław, ul. Strzegomska 6, pok. 111

 •  Termin ogłoszenia i składania ofert: konkurs został ogłoszony 23.03.2022, termin składania ofert upływa 15.04.2022 roku o godz. 12:00
 • Termin realizacji zadania publicznego: rozpoczęcie od 23.05.2022 roku, zakończenie do 31.12.2022 roku
 • Informacje o wynikach weryfikacji formalnej zostaną umieszczone do 27 kwietnia 2022 roku, natomiast z opinii i wyboru ofert do 19.05.2022 roku w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.mops.wroclaw.pl, na stronie internetowej mops.wroclaw.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Strzegomskiej 6 we Wrocławiu
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij