logo BIP

Podstawowe informacje

W sprawach pilnych oczekujemy na Państwa telefony
od poniedziałku do piątku
od godziny 7:30 do 19:00
tel. 71 78 22 300 do 03

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
53-611 Wrocław, ul. Strzegomska 6
tel: 71 78 22 300 do 03
fax: 71 78 22 405
e-mail: sekretariat@mops.wroclaw.pl

Kasy

Kasy przy ul. Strzegomskiej 6

są czynne od poniedziałku do piątku

od godziny 10:00 do 14:00.

W ostatni dzień miesiąca

kasy są czynne od godziny 10:00 do 12:00.

Infolinia

tel. 71 78 22 322

Świadczenia rodzinne i alimentacyjne

tel. 71 79 99 274

Dodatki Mieszkaniowe

tel. 71 78 22 346

tel. 71 78 22 348

Karta Rodzina Plus
i Karta Dużej Rodziny

tel.  71 78 23 595

tel.  71 78 23 594

ul. Namysłowska 8 (Centrum Biznesu GRAFIT)

Biuro Obsługi Klienta, parter.

W okresie pandemii
biura przyjmują
od poniedziałku do piątku
od godziny 8.00 do 15.00.

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

tel. 71 78 22 360

tel. 71 78 22 362

tel. 71 78 22 363

e-mail: zon@mops.wroclaw.pl

pl. Solidarności 1/3/5 - III piętro, pokój 316

Przyjmujemy klientów
od poniedziałku do piątku
od godziny 8:00 do 15:00.

Więcej informacji na temat orzecznictwa o niepełnosprawności na podstronie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Wyszukaj

logo mops logo wroclaw miasto spotkań

„Pomagajmy mądrze osobom w kryzysie bezdomności. We Wrocławiu staramy się (…)rozwijać system pomocy oparty o aktywizację zawodową i społeczną” - mówi w wywiadzie dla miejskiego portalu wroclaw.pl Joanna Kot, zastępca dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Na co dzień osoby w kryzysie bezdomności mogą uzyskać u nas pomoc. Nasz Zespół ds. Osób Bezdomnych i Uchodźców we Wrocławiu od wielu lat realizuje zadania, które mają na celu świadczenie pomocy osobom bezdomnym. Placówka swoją siedzibę ma przy ul. Zachodniej 3. Pomoc udzielają ponadto placówki pomocowe, które dofinansowujemy. Prowadzą je różne organizacje. Serdecznie zapraszamy do przeczytania wywiadu oraz posłuchania audycji radiowej na temat konkretnej pomocy osobom w kryzysie bezdomności, którą oferujemy w naszym mieście.

Ilu bezdomnych jest we Wrocławiu, kto to liczy i jak pomagać mądrze? Fragment rozmowy z Joanną Kot

Czy wiadomo ile osób w kryzysie bezdomności żyje w stolicy Dolnego Śląska? Co się wydarzyło w ich życiu, że znaleźli się w tym miejscu, w którym teraz są? Jak możemy pomagać im mądrze? O bezdomności we Wrocławiu z Joanną Kot, wicedyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej rozmawia Maciej Wołodko.

  • Ilu bezdomnych jest we Wrocławiu?

Około 900. Liczba osób w kryzysie bezdomności od lat utrzymuje się we Wrocławiu właśnie na tym poziomie. Czasami jest to 20 osób mniej albo więcej.

  • Skąd to wiemy? Kto to liczy?

Takie cykliczne badania prowadzi Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Co dwa lata sprawdzane są nie tylko placówki, takie jak noclegownie, ale także szpitale, pustostany czy altany na działkach – wszystkie miejsca możliwego pobytu osób bezdomnych, o których dobrze wiedzą pracujący z nimi na co dzień streetworkerzy i pracownicy socjalni. Ostatnie badanie przeprowadzono w 2019 roku, w kolejnym przeszkodziła pandemia. Ale z naszych obserwacji wynika, że liczba ta nie zmieniła się znacznie od tego momentu.

  • Każdy człowiek to inna historia, ale część z nich ma pewnie wspólny mianownik. Jakie są główne przyczyny bezdomności?

Najczęściej, w około 70 proc. przypadków są to obecnie konflikt rodzinny, eksmisja, wymeldowanie, rozpad związku. To są często takie sytuacje, że po rozpadzie związku żona i dzieci zostają w mieszkaniu, a mężczyzna się wyprowadza. Radzi sobie przez jakiś czas, ale później jest coraz gorzej. Pomoc znajduje dopiero w ośrodku.

Dawniej, w latach 90. pojawiało się sporo ludzi z wykształceniem zawodowym, którzy stracili pracę w upadających fabrykach. Wypadli z rynku pracy, osunął im się grunt pod nogami. Ale ta bezdomność też się zmienia, ewoluuje. Dzisiaj do placówek trafiają również ludzie z wyższym wykształceniem, którzy prowadzili kiedyś własne biznesy, jednak coś się wydarzyło. Sama znam pana, który był wcześniej restauratorem. W około 30 proc. przypadków źródłem problemów są nałogi. Tu też jest trochę inaczej niż kiedyś. Dawniej był to głównie alkohol. Teraz również dopalacze i różnego rodzaju substancje, do których dostęp jest po prostu zbyt łatwy. Osoby z nałogami, które do nas trafiają, są coraz młodsze.

Link do całego artykułu: Ilu bezdomnych jest we Wrocławiu, kto to liczy i jak pomagać mądrze? Rozmowa z Joanną Kot

 Zastępca dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Joanna Kot była również gościem audycji radiowej "Dzieje się we Wrocławiu"Także zapraszamy do wysłuchania rozmowy na temat konkretnej pomocy osobom w kryzysie bezdomności, którą oferuje Miasto Wrocław. Usłyszeć Państwo będziecie mogli o historii osób, które korzystają ze wsparcia MOPS-u i noclegowni św. Brata Alberta.

Link do audycji: Audycja Radiowa "Dzieje się we Wrocławiu"- Joanna Kot, zastępca dyrektora MOPS Wrocławiu / Maciej Gudra, kierownik noclegowni św. Brata Alberta we Wrocławiu.

Przypominamy Zespół ds. Osób Bezdomnych i Uchodźców mieści się we Wrocławiu przy ul. Zachodnia 3, tel. 71 78-23-580, 78-23-584. W dziale tym załatwia się wszystkie formalności związane z przyznaniem świadczeń pieniężnych i rzeczowych ze środków pomocy społecznej osobom bezdomnym i uchodźcom.

Zajmuje się:

  • diagnozowanie sytuacji bytowej, zawodowej, zdrowotnej, rodzinnej i materialnej osób bezdomnych i uchodźców przebywających w obrębie miasta.
  • udzielanie pomocy w postaci pracy socjalnej, świadczeń finansowych i rzeczowych osobom bezdomnym i uchodźcom.
  • kierowanie do schronisk i noclegowni.

 Podstawę prawną przy przyznawaniu świadczeń stanowi ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz ustawa z dnia 13 czerwca 2003 roku o cudzoziemcach.

 

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij