logo BIPLogo Facebook

Podstawowe informacje

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
53-611 Wrocław, ul. Strzegomska 6
e-mail: sekretariat@mops.wroclaw.pl
tel. 71 78 22 322
fax: 71 78 22 405

Godziny otwarcia

7.30 – 15.30
niektóre nasze biura mogą pracować
w zmienionych godzinach

Kasy

ul. Strzegomska 6
poniedziałek – piątek
10.00 – 14.00
w ostatni dzień miesiąca
10:00 – 12:00

Świadczenia rodzinne i alimentacyjne

tel. 71 79 99 274

Dodatki Mieszkaniowe

tel. 71 78 22 346
tel. 71 78 22 348

Karta Rodzina Plus
i Karta Dużej Rodziny

tel.  71 78 23 595
tel.  71 78 23 594
ul. Namysłowska 8
poniedziałek – środa i piątek
8.00 – 15.00
czwartek
8.00 – 16.30

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

tel. 71 78 22 360
tel. 71 78 22 362
tel. 71 78 22 363
e-mail: zon@mops.wroclaw.pl
pl. Solidarności 1/3/5 - III piętro, pokój 316
poniedziałek – piątek
8.00 – 15.00

 

Wyszukaj

Klienci Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej mogą skorzystać z bezpłatnych mediacji – szybkiego i poufnego rozwiązywania spraw przy udziale bezstronnej, trzeciej osoby, czyli mediatora. Mediacje są ukierunkowane przede wszystkim na rozwiązywanie trudnych sytuacji występujących w rodzinach bez konieczności angażowania w tym celu sądów.

Dyżury mediatora będą prowadzone do końca tego roku w każdą środę w siedzibie Nadodrzańskiego Centrum Wsparcia przy ul. Rydygiera 45a w sali A110.

logo mops

Osoby zainteresowane pomocą mediatora zachęcamy do kontaktu telefonicznego pod numerem 508 033 132 w celu umówienia się na spotkanie z mediatorem.

  • Czym jest mediacja?

Mediacja jest to szybki i poufny sposób rozwiązywania spraw przy udziale bezstronnej osoby trzeciej – mediatora.

  • W jakich sprawach prowadzi się mediacje?

Mediacje dla naszych klientów będą prowadzone przede wszystkim w sprawach:

rodzinnych:

  • ustalenie kontaktów z małoletnimi dziećmi
  • ustalenie alimentów

pracowniczych:

  • sprostowanie świadectwa pracy
  • odszkodowania

cywilnych:

  • zapłatę (w przypadku zadłużenia)
  • podział majątku wspólnego (w przypadku rozwodu czy w sprawach spadkowych)

Mediacje będą prowadzone dzięki porozumieniu, które Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej podpisał z Kancelarią Mediacyjną. Usługi mediacyjne będzie prowadzić Justyna Bagińska, która 16 października 2020 r. na podstawie art. 104 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego i § 8 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 stycznia 2016 r.  wpisana została na listę stałych mediatorów przez Prezesa Sadu Okręgowego we Wrocławiu.

  • Jakie są korzyści z korzystania z usług mediatora?

Szybkie wypracowanie porozumienia, które następuje najczęściej w trakcie 1-2 spotkań z udziałem mediatora, bez konieczności długiego, kilkumiesięcznego oczekiwania na rozprawę sądową. Posiedzenia mediacyjne ustalane są również w krótkich, kilkudniowych odstępach, w dogodnych dla obu stron godzinach.

Zachowanie korzystnego wizerunku każdej ze stron, ponieważ mediacja z góry nastawiona jest na osiągnięcie porozumienia i polubowne rozwiązanie sporu.

Dobrowolność uczestniczenia w mediacji, o którą mediator dba na każdym jej etapie. Z uwagi na to, że obie strony muszą wyrazić wolę uczestniczenia w procesie mediacji, gdy dojdzie do zawarcia ugody przed mediatorem, ugoda taka jest bardziej satysfakcjonująca dla stron niż orzeczenie Sądu.

Poufność - wszystko co dzieje się w toku postępowania mediacyjnego, jego przebieg jak i rezultaty są objęte tajemnicą.

Gwarancja bezstronności i neutralności mediatora wobec uczestników mediacji - mediator nie przychyla się do racji żadnej ze stron oraz nie narzuca im rozwiązań, jednak wspomaga dialog w taki sposób, aby strony doszły do porozumienia i były usatysfakcjonowane z wypracowanych ustaleń,

Sposób prowadzenia mediacji jest różnorodny i zależny od problemu oraz woli i decyzji stron.

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego osoby, które chcą dowiedzieć się czegoś więcej lub mają wątpliwości czy mediacje są dla nich zachęcamy do kontaktu telefonicznego i umówienia się na spotkanie konsultacyjne.

Inne rodzaje wsparcia

Nasi klienci mogą otrzymać wsparcie psychologiczne i pedagogiczne w Centrum Pracy Socjalnej i Rodziny. Oferujemy naszym klientom także wsparcie prawne, materialne i finansowe, a także różnego rodzaju wsparcie specjalistyczne dla osób dotkniętych przemocą oraz dla rodzin wielodzietnych i zastępczych.

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij