logo BIP

Podstawowe informacje

W sprawach pilnych oczekujemy na Państwa telefony
od poniedziałku do piątku
od godziny 7:30 do 19:00
tel. 71 78 22 300 do 03

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
53-611 Wrocław, ul. Strzegomska 6
tel: 71 78 22 300 do 03
fax: 71 78 22 405
e-mail: sekretariat@mops.wroclaw.pl

Kasy

Kasy przy ul. Strzegomskiej 6

są czynne od poniedziałku do piątku

od godziny 10:00 do 14:00.

W ostatni dzień miesiąca

kasy są czynne od godziny 10:00 do 12:00.

Infolinia

tel. 71 78 22 322

Świadczenia rodzinne i alimentacyjne

tel. 71 79 99 274

Dodatki Mieszkaniowe

tel. 71 78 22 346

tel. 71 78 22 348

Karta Rodzina Plus
i Karta Dużej Rodziny

tel.  71 78 23 595
tel.  71 78 23 594
ul. Namysłowska 8
(Centrum Biznesu GRAFIT),
Biuro Obsługi Klienta, parter.

Biuro przyjmuje:

w poniedziałek, wtorek, środę i piątek

od godziny 8.00 do 15.00;

w czwartek od godziny 8.00 do 16.30.

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

tel. 71 78 22 360

tel. 71 78 22 362

tel. 71 78 22 363

e-mail: zon@mops.wroclaw.pl

pl. Solidarności 1/3/5 - III piętro, pokój 316

Przyjmujemy klientów
od poniedziałku do piątku
od godziny 8:00 do 15:00.

Więcej informacji na temat orzecznictwa o niepełnosprawności na podstronie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Wyszukaj

Prostokątne zdjęcie drogi, na której po lewej stronie znajduje się zielona śmieciarka. Obok stoją kontenery na śmieci. Na śmieciarce stoi pracownik firmy wywozowej, który czeka na drugiego pracownika idącego z kontenerem, widocznego w prawej części zdjęcia.

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Wrocławia od 1 lutego opłata za odbiór odpadów wzrośnie do 41,24 zł za osobę. Wynika to z bardzo wysokich stawek, które w przetargu zaproponowały firmy odbierające odpady.

W związku z tym, na wniosek Prezydenta Wrocławia, rada uchwaliła dodatkową ulgę dla rodzin wielodzietnych. Osoby trudnej sytuacji materialnej mogą również skorzystać z dodatku mieszkaniowego lub zasiłku celowego, przeznaczonego na pokrycie zwiększonych opłat.

Ulga dla rodzin wielodzietnych

Rodzinom wielodzietnym posiadającym Kartę Dużej Rodziny przysługuje 40% zniżki, jeśli wnoszona co miesiąc opłata wynosi więcej niż 164,96zł.

Aby skorzystać z ulgi osoby mieszkające w budynkach wielorodzinnych powinny się skontaktować ze swoimi zarządcami, którzy poinformują, jakie formalności należy spełnić, by płacić mniej. Najczęściej jest to wypełnienie odpowiednich dokumentów i/lub przedstawienie Karty Dużej Rodziny. Osoby mieszkające w domach jednorodzinnych powinny złożyć w Urzędzie Miejskim Wrocławia nową deklarację.

Informacje o Karcie Dużej Rodziny znajdują się pod tym linkiem: https://mops.wroclaw.pl/projekty-i-programy/karta-duzej-rodziny

Osoby w trudnej sytuacji materialnej mogą skorzystać z dodatków mieszkaniowych lub zasiłków celowych.

Dodatki mieszkaniowe

Dodatki mieszkaniowe to forma pomocy finansowej dla mieszkańców, którzy mają trudności z wnoszeniem bieżących opłat mieszkaniowych takich jak: czynsz, wodę, ścieki, energię cieplną czy wywóz odpadów. Dodatek przysługuje osobom, które spełniają wymagania określone w ustawie, czyli:

  • mają tytuł prawny do lokalu,
  • spełniają kryterium dochodowe,
  • spełniają kryterium metrażowe.

Dodatek mieszkaniowy (z drobnymi wyjątkami) jest wypłacany zarządcy. We wniosku należy podać wysokość ponoszonych wydatków w miesiącu poprzedzającym dzień złożenia wniosku, co oznacza, że za opłaty lutowe wniosek będzie można złożyć w marcu.

Wnioski o dodatki mieszkaniowe przyjmujemy w Dziale Wsparcia Mieszkańców przy ul. Hubskiej 30/32. tel. 71 77 25 994, tel. 71 78 22 322.

Więcej o dodatkach mieszkaniowych: https://mops.wroclaw.pl/formy-pomocy/dodatek-mieszkaniowy

Zasiłki celowe

Zasiłek celowy może być przyznany m.in. na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego itp. W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie lub rodzinie o dochodach przekraczających kryterium może być przyznany zasiłek celowy specjalny.

Aby otrzymać zasiłek celowy należy spełnić kryterium dochodowe, które wynosi 776 zł dla osoby samotnej lub 600 zł dla osoby w rodzinie.

Wnioski o zasiłki celowe przyjmujemy w naszych biurach terenowych, czyli w Zespołach Terenowej Pracy Socjalnej, Dziale Usług Opiekuńczych i Zespole ds. Osób Bezdomnych i Uchodźców.

Więcej informacji o zasiłkach celowych: https://mops.wroclaw.pl/formy-pomocy/swiadczenia-pieniezne#ZC

Adresy naszych biur: https://mops.wroclaw.pl/kontakt/kontakt

Dodatkowe informacje o zmianach w wysokości opłat za odpady: https://bip.um.wroc.pl/artykul/1071/63853/wyswietl

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij