logo BIPLogo Facebook

Podstawowe informacje

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
53-611 Wrocław, ul. Strzegomska 6
e-mail: sekretariat@mops.wroclaw.pl
tel. 71 78 22 322
fax: 71 78 22 405

Godziny otwarcia

7.30 – 15.30
niektóre nasze biura mogą pracować
w zmienionych godzinach

Kasy

ul. Strzegomska 6
poniedziałek – piątek
10.00 – 14.00
w ostatni dzień miesiąca
10:00 – 12:00

Świadczenia rodzinne i alimentacyjne

tel. 71 79 99 274

Dodatki Mieszkaniowe

tel. 71 78 22 346
tel. 71 78 22 348

Karta Rodzina Plus
i Karta Dużej Rodziny

tel.  71 78 23 595
tel.  71 78 23 594
ul. Namysłowska 8
poniedziałek – środa i piątek
8.00 – 15.00
czwartek
8.00 – 16.30

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

tel. 71 78 22 360
tel. 71 78 22 362
tel. 71 78 22 363
e-mail: zon@mops.wroclaw.pl
pl. Solidarności 1/3/5 - III piętro, pokój 316
poniedziałek – piątek
8.00 – 15.00

 

Wyszukaj

Prostokątne zdjęcie drogi, na której po lewej stronie znajduje się zielona śmieciarka. Obok stoją kontenery na śmieci. Na śmieciarce stoi pracownik firmy wywozowej, który czeka na drugiego pracownika idącego z kontenerem, widocznego w prawej części zdjęcia.

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Wrocławia od 1 lutego opłata za odbiór odpadów wzrośnie do 41,24 zł za osobę. Wynika to z bardzo wysokich stawek, które w przetargu zaproponowały firmy odbierające odpady.

W związku z tym, na wniosek Prezydenta Wrocławia, rada uchwaliła dodatkową ulgę dla rodzin wielodzietnych. Osoby trudnej sytuacji materialnej mogą również skorzystać z dodatku mieszkaniowego lub zasiłku celowego, przeznaczonego na pokrycie zwiększonych opłat.

Ulga dla rodzin wielodzietnych

Rodzinom wielodzietnym posiadającym Kartę Dużej Rodziny przysługuje 40% zniżki, jeśli wnoszona co miesiąc opłata wynosi więcej niż 164,96zł.

Aby skorzystać z ulgi osoby mieszkające w budynkach wielorodzinnych powinny się skontaktować ze swoimi zarządcami, którzy poinformują, jakie formalności należy spełnić, by płacić mniej. Najczęściej jest to wypełnienie odpowiednich dokumentów i/lub przedstawienie Karty Dużej Rodziny. Osoby mieszkające w domach jednorodzinnych powinny złożyć w Urzędzie Miejskim Wrocławia nową deklarację.

Informacje o Karcie Dużej Rodziny znajdują się pod tym linkiem: https://mops.wroclaw.pl/projekty-i-programy/karta-duzej-rodziny

Osoby w trudnej sytuacji materialnej mogą skorzystać z dodatków mieszkaniowych lub zasiłków celowych.

Dodatki mieszkaniowe

Dodatki mieszkaniowe to forma pomocy finansowej dla mieszkańców, którzy mają trudności z wnoszeniem bieżących opłat mieszkaniowych takich jak: czynsz, wodę, ścieki, energię cieplną czy wywóz odpadów. Dodatek przysługuje osobom, które spełniają wymagania określone w ustawie, czyli:

  • mają tytuł prawny do lokalu,
  • spełniają kryterium dochodowe,
  • spełniają kryterium metrażowe.

Dodatek mieszkaniowy (z drobnymi wyjątkami) jest wypłacany zarządcy. We wniosku należy podać wysokość ponoszonych wydatków w miesiącu poprzedzającym dzień złożenia wniosku, co oznacza, że za opłaty lutowe wniosek będzie można złożyć w marcu.

Wnioski o dodatki mieszkaniowe przyjmujemy w Dziale Wsparcia Mieszkańców przy ul. Hubskiej 30/32. tel. 71 77 25 994, tel. 71 78 22 322.

Więcej o dodatkach mieszkaniowych: https://mops.wroclaw.pl/formy-pomocy/dodatek-mieszkaniowy

Zasiłki celowe

Zasiłek celowy może być przyznany m.in. na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego itp. W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie lub rodzinie o dochodach przekraczających kryterium może być przyznany zasiłek celowy specjalny.

Aby otrzymać zasiłek celowy należy spełnić kryterium dochodowe, które wynosi 776 zł dla osoby samotnej lub 600 zł dla osoby w rodzinie.

Wnioski o zasiłki celowe przyjmujemy w naszych biurach terenowych, czyli w Zespołach Terenowej Pracy Socjalnej, Dziale Usług Opiekuńczych i Zespole ds. Osób Bezdomnych i Uchodźców.

Więcej informacji o zasiłkach celowych: https://mops.wroclaw.pl/formy-pomocy/swiadczenia-pieniezne#ZC

Adresy naszych biur: https://mops.wroclaw.pl/kontakt/kontakt

Dodatkowe informacje o zmianach w wysokości opłat za odpady: https://bip.um.wroc.pl/artykul/1071/63853/wyswietl

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij