logo BIPLogo Facebook

Podstawowe informacje

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
53-611 Wrocław, ul. Strzegomska 6
e-mail: sekretariat@mops.wroclaw.pl
tel. 71 78 22 322
fax: 71 78 22 405

Godziny otwarcia

7.30 – 15.30
niektóre nasze biura mogą pracować
w zmienionych godzinach

Kasy

ul. Strzegomska 6
poniedziałek – piątek
10.00 – 14.00
w ostatni dzień miesiąca
10:00 – 12:00

Świadczenia rodzinne i alimentacyjne

tel. 71 79 99 274

Dodatki Mieszkaniowe

tel. 71 78 22 346
tel. 71 78 22 348

Karta Rodzina Plus
i Karta Dużej Rodziny

tel.  71 78 23 595
tel.  71 78 23 594
ul. Namysłowska 8
poniedziałek – środa i piątek
8.00 – 15.00
czwartek
8.00 – 16.30

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

tel. 71 78 22 360
tel. 71 78 22 362
tel. 71 78 22 363
e-mail: zon@mops.wroclaw.pl
pl. Solidarności 1/3/5 - III piętro, pokój 316
poniedziałek – piątek
8.00 – 15.00

 

Wyszukaj

31 marca zaprosiliśmy organizacje pozarządowe do udziału w konkursie "Rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych zlecana ze środków PFRON". Nr konkursu: 31.03.2023/3400

Dziś (11 maja) na naszej stronie BIP umieściliśmy informację podsumowującą weryfikację formalną ofert, które złożyły organizacje pozarządowe biorące udział w konkursie nr 3400 pt. "Rehabilitacja Społeczna Osób Niepełnosprawnych Zlecana ze Środków PFRON".

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie BIP: Link do szczegółowej informacji z weryfikacji formalnej ofert.

Organizacje, których oferty nie spełniły wymogów formalnych (status oferty: NIE SPEŁNIA - DO UZUPEŁNIENIA) mają możliwość ich uzupełnienia, wtedy, gdy złożone dokumenty miały braki, które można uzupełnić. Uchybienia można skorygować uchybienia w terminie 3 dni roboczych od dnia opublikowania wyników oceny formalnej, czyli do dnia 16 maja 2023 roku. 

Dokumenty należy złożyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej we Wrocławiu przy ulicy Strzegomskiej 6 w pokoju 111, na 1. piętrze w godzinach od 7.30 do 15.30.

W razie wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny  71 78 22 417.

O konkursie

Rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych to konkurs na realizację zadań, które będą zaspokajać potrzeby i podnosić poziom życia wrocławian z niepełnosprawnościami.

Ten cel chcemy osiągnąć przez:

  • tworzenie warunków zapewniających równoprawne uczestnictwo w życiu społecznym,
  • wyrównywanie szans w pełnieniu ról społecznych,
  • przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu,
  • wspieranie osób z niepełnosprawnościami w niezależnym funkcjonowaniu i usamodzielnianiu,
  • podnoszenie świadomości społecznej w zakresie potrzeb osób z niepełnosprawnościami i ich problemów.

W konkursie mogły być składane oferty, które obejmowały takie zadania, jak:

  • organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, grup wsparcia oraz zespołów aktywności społecznej, które będą aktywizować osoby z niepełnosprawnościami,
  • organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów lub warsztatów dla członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów i innych osób zaangażowanych w rehabilitację zawodową lub społeczną osób niepełnosprawnych. Szkolenia, warsztaty lub kursy powinny uwzględniać przede wszystkim tematy obejmujące integrację osób niepełnosprawnych, zwiększanie ich aktywności i zaradności życiowej oraz niezależności ekonomicznej oraz podnoszenie umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi
  • prowadzenie poradnictwa psychologicznego, społeczno-prawnego oraz udzielanie informacji na temat przysługujących uprawnień, dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej dla osób niepełnosprawnych,
  • prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć.
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij