logo BIP

Podstawowe informacje

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
53-611 Wrocław, ul. Strzegomska 6
e-mail: sekretariat@mops.wroclaw.pl
tel. 71 78 22 322
fax: 71 78 22 405

Godziny otwarcia

7.30 – 15.30
niektóre nasze biura mogą pracować
w zmienionych godzinach

Kasy

ul. Strzegomska 6
poniedziałek – piątek
10.00 – 14.00
w ostatni dzień miesiąca
10:00 – 12:00

Świadczenia rodzinne i alimentacyjne

tel. 71 79 99 274

Dodatki Mieszkaniowe

tel. 71 78 22 346
tel. 71 78 22 348

Karta Rodzina Plus
i Karta Dużej Rodziny

tel.  71 78 23 595
tel.  71 78 23 594
ul. Namysłowska 8
poniedziałek – środa i piątek
8.00 – 15.00
czwartek
8.00 – 16.30

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

tel. 71 78 22 360
tel. 71 78 22 362
tel. 71 78 22 363
e-mail: zon@mops.wroclaw.pl
pl. Solidarności 1/3/5 - III piętro, pokój 316
poniedziałek – piątek
8.00 – 15.00

 

Wyszukaj

napis aktywny samorząd, moduł drugi, grafika kontury granicy Polski w zielonym kolorze oraz wkomponowane grafiki przedstawiające osobę na wózku/ osobę niedowidzącą oraz głuchoniemą. Całość na biało szarym tle.

18 września rozpoczął się nabór wniosków o dofinansowanie kosztów edukacji dla osób z niepełnosprawnościami. O pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym mogą się starać osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które uczą się w szkole wyższej, policealnej lub kolegium oraz osoby mające otwarty przewód doktorski poza studiami doktoranckimi.

Termin przyjmowania wniosków o refundację poprzedniego semestru ( letniego) roku szkolnego/akademickiego 2023 od 18 września do 30 września. Termin przyjmowania wniosków o refundację semestru zimowego od 18 września do 10 października.

  • Szczegółowe informacje dotyczące programu są zamieszczone na stronie www.pfron.org.pl w zakładce „Aktywny Samorząd” (Informacje dla studentów, wnioskodawców w module II pr. Aktywny Samorząd).

Moduł II programu Aktywny Samorząd jest adresowany do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.  Jest to pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, która  adresowana jest do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w: w szkole policealnej, w kolegium, w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktorskie albo doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu), a także do osób, które przewód doktorski otworzyły poza studiami doktoranckimi.

Przekazanie dofinansowania kosztów opłaty za naukę (czesne) oraz dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego następuje po zawarciu umowy dofinansowania. Wysokość faktycznie udzielonego dodatku  jest uzależniona od poziomu i postępów w nauce. W stosunku do wyliczonej dla danego Wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku (zgodnie z warunkami dotyczącymi jego zwiększenia). Kwota dofinansowania nie może być wyższa niż kwota wnioskowana przez Wnioskodawcę,

Jeśli osoba niepełnosprawna pobiera naukę jednocześnie na dwóch lub więcej kierunkach studiów wyższych, kwota dofinansowania do czesnego na drugim i kolejnych kierunkach może wynieść do 50% kosztów czesnego ponoszonego na każdym z tych kierunków. Dofinansowanie powyżej kwoty 2.200 zł jest możliwe, ale jeśli wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu Wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę. Dodatkowo, przypominamy: w przypadku osób, które mają wszczęty przewód doktorski, a nie są doktorantami szkoły doktorskiej lub uczestnikami studiów doktoranckich, przysługuje wyłącznie dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego, dofinansowanie w ramach modułu II nie przysługuje w trakcie przerwy w nauce (przykładowo: w trakcie urlopu dziekańskiego lub zdrowotnego),

 Na temat m. in. kwot dofinansowania kosztów nauki, szczegółowych warunków zwiększenia dofinansowania w formie dodatku na pokrycie innych (niż czesne) kosztów kształcenia, kwot dofinansowania przeczytać można na stronie: PFRON

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij