logo BIPLogo Facebook

Podstawowe informacje

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
53-611 Wrocław, ul. Strzegomska 6
e-mail: sekretariat@mops.wroclaw.pl
tel. 71 78 22 322
fax: 71 78 22 405

Godziny otwarcia

7.30 – 15.30
niektóre nasze biura mogą pracować
w zmienionych godzinach

Kasy

ul. Strzegomska 6
poniedziałek – piątek
10.00 – 14.00
w ostatni dzień miesiąca
10:00 – 12:00

Świadczenia rodzinne i alimentacyjne

tel. 71 79 99 274

Dodatki Mieszkaniowe

tel. 71 78 22 346
tel. 71 78 22 348

Karta Rodzina Plus
i Karta Dużej Rodziny

tel.  71 78 23 595
tel.  71 78 23 594
ul. Namysłowska 8
poniedziałek – środa i piątek
8.00 – 15.00
czwartek
8.00 – 16.30

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

tel. 71 78 22 360
tel. 71 78 22 362
tel. 71 78 22 363
e-mail: zon@mops.wroclaw.pl
pl. Solidarności 1/3/5 - III piętro, pokój 316
poniedziałek – piątek
8.00 – 15.00

 

Wyszukaj

21 listopada obchodzimy Dzień Pracownika Socjalnego.

Kim jest pracownik socjalny

Pracownik socjalny to osoba, której praca polega na pomocy osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi. Tak definiuje pojęcie pracy socjalnej ustawa.

Dla mnie pracownicy socjalni to superbohaterowie, dzięki którym każdy, kto z różnych przyczyn znalazł się w ciężkiej sytuacji życiowej może liczyć na wsparcie. Dlatego też z okazji tego święta chciałbym bardzo nisko się pokłonić i podziękować wszystkim pracownikom socjalnym, ale też wszystkim pracownikom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dzięki którym Wrocławianie mogą czuć się bezpiecznie – mówi Andrzej Mańkowski, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. – To dla mnie ogromny zaszczyt że mogę z państwem współpracować. Bardzo serdecznie dziękuję.

Pracownik socjalny jest najbliżej potrzebujących. Pomaga im w tych sytuacjach, w których sobie nie radzą. Nie zastępuje ich w działaniach, ale szuka rozwiązań razem z klientem, wskazuje wyjścia i zachęca do samodzielności.

Zawód pracownika socjalnego to zawód z powołaniem – mówi Michał Szydłowski, zastępca dyrektora MOPS, były pracownik socjalny. – Nie każdy może nim zostać. Pracownik socjalny musi być otwarty na drugiego człowieka, wykazywać się cierpliwością, mieć zgodę na to, że jeżeli ktoś nie chce, nie można mu pomocy na siłę udzielić – wylicza Szydłowski. – Pracownik socjalny musi umieć właściwie ocenić sytuację, bardzo dobrze się komunikować, znać zasoby lokalne i potrafić połączyć potrzeby osób, którym pomaga z tymi zasobami, a przede wszystkim cieszyć się nawet drobnymi sukcesami osób, którym pomaga.

Jak pracownicy socjalni pomagają naszym klientom

Nasi klienci to osoby doświadczone życiem, z bagażem ciężkich doświadczeń: żyjące w ubóstwie, bezrobotne, samotne, starsze, niesamodzielne, w kryzysie bezdomności, nie potrafiące radzić sobie z codziennymi obowiązkami, dotknięte przemocą domową, bezradne w sprawach wychowawczych, wykluczone społecznie czy nie potrafiące korzystać z takich technologii jak telefon komórkowy czy internet.

Pracownicy socjalni starają się ich pokierować i wzmocnić tak, by w miarę możliwości potrafili samodzielnie rozwiązywać swoje problemy. Rozwijają kompetencje osób potrzebujących, aktywizują je społecznie i zawodowo, pokazują rozwiązania i dostępne formy pomocy. Prowadzą grupy wsparcia, projekty socjalne, organizują wspólne aktywności i zajęcia. Rozmawiają i wspierają.

Jak obchodzimy święto

Dzień Pracownika Socjalnego to przede wszystkim okazja do spotkań i podziękowań. Co roku staramy się też wyróżnić specjalną nagrodą wyróżniających się pracowników ośrodka. W tym roku jest to 20 naszych wspaniałych pracowników.

Tegoroczne spotkanie odbyło się w kameralnym gronie w prowadzonym przez ośrodek Dziennym Domu Pomocy Społecznej Na Ciepłej. W spotkaniu udział wzięli wyróżnieni nagrodą pracownicy, emerytowani pracownicy, którzy w tym roku odeszli na emeryturę, przedstawiciele kierownictwa oraz prezydent Wrocławia Jacek Sutryk.

W czasie spotkania prezydent wręczył medale Zasłużony dla Wrocławia, podziękowania za wieloletnią pracę i nagrody dla naszych pracowników.

Praca socjalna to przede wszystkim powołanie do służby bardziej potrzebującym osobom. W Dniu Pracownika Socjalnego chcę podziękować wszystkim, którzy nieustannie angażują się w pomoc drugiemu człowiekowi, dając nadzieję na godne, lepsze życie. Wasza praca to nieoceniony wkład w budowanie społeczeństwa opartego na solidarności i zrozumieniu – mówił prezydent Jacek Sutryk, wieloletni dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu.

O ośrodku

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej we Wrocławiu zatrudniamy blisko 800 osób, z czego niemal 300 to pracownicy socjalni. Pracują oni w sześciu Zespołach Terenowej Pracy Socjalnej, które znajdują się w różnych częściach miasta, Dziale Usług Opiekuńczych i Zespole ds. Osób w Kryzysie Bezdomności i Uchodźców. Rocznie służą wsparciem kilku tysiącom mieszkańców w najtrudniejszej sytuacji. W sumie – w formie pracy socjalnej i różnych innych działań – pomagamy rocznie nawet kilkudziesięciu tysiącom osób.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu w liczbach

 • 350 mln zł to tegoroczny budżet na zadania z zakresu pomocy społecznej,
 • pomagamy nawet kilkudziesięciu tysiącom osób rocznie,
 • ok 8 tysięcy osób korzysta z zasiłków,
 • ok 10 tysięcy rodzin korzysta ze świadczeń rodzinnych,
 • 20 691 osób skorzystało z dodatku osłonowego (2022 rok),
 • w ciągu roku współpracujemy z niemal 60 organizacjami pozarządowymi, z którymi podpisujemy blisko 150 umów.
 • łączna wartość zleconych zadań (część zadań realizują organizacje pozarządowe) to blisko 50 milionów złotych,
 • nasi klienci skorzystali z niemal 1 miliona godzin usług opiekuńczych,
 • niemal 800 dzieci przebywa w ponad 600 rodzinach zastępczych,
 • około 400 dzieci przebywa w instytucjonalnej pieczy zastępczej,
 • ponad 8 tysięcy rodzin uczestniczy w miejskim programie wspierania dużych rodzin 2+3 i jeszcze więcej, z karty tego programu korzysta ponad 50 tysięcy osób,
 • ponad 2,5 tysiąca rodzin (a w nich ok 7,5 tysiąca osób) jest objętych procedurą Niebieskiej Karty,
 • grupy robocze zajmujące się procedurą Niebieskiej Karty wchodzące mają w sumie nawet 6,5 tysiąca spotkań rocznie.

Dzień Pracownika Socjalnego – historia

Ciekawa jest sama historia Dnia Pracownika Socjalnego. Święto wynika wprost z  ustawy o pomocy społecznej: w art. 121, ust. 4. jest zapis o ustanowieniu święta, które ma upamiętnić spotkanie w Chrzykowach w 1989 roku, będące zaczątkiem obecnego kształtu pomocy społecznej w Polsce. W spotkaniu wzięli udział pracownicy pomocy społecznej, Jacek Kuroń oraz Joanna Staręga-Piasek. Wtedy właśnie zapadła decyzja o przekazaniu spraw pomocy społecznej z Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Zmiany wymagały utworzenia nowych przepisów i ośrodków pomocy społecznej. To był milowy krok i symboliczny moment 😊 w historii pomocy społecznej w Polsce.

 

 

 

 

 

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij