logo BIPLogo Facebook

Podstawowe informacje

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
53-611 Wrocław, ul. Strzegomska 6
e-mail: sekretariat@mops.wroclaw.pl
tel. 71 78 22 322
fax: 71 78 22 405

Godziny otwarcia

7.30 – 15.30
niektóre nasze biura mogą pracować
w zmienionych godzinach

Kasy

ul. Strzegomska 6
poniedziałek – piątek
10.00 – 14.00
w ostatni dzień miesiąca
10:00 – 12:00

Świadczenia rodzinne i alimentacyjne

tel. 71 79 99 274

Dodatki Mieszkaniowe

tel. 71 78 22 346
tel. 71 78 22 348

Karta Rodzina Plus
i Karta Dużej Rodziny

tel.  71 78 23 595
tel.  71 78 23 594
ul. Namysłowska 8
poniedziałek – środa i piątek
8.00 – 15.00
czwartek
8.00 – 16.30

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

tel. 71 78 22 360
tel. 71 78 22 362
tel. 71 78 22 363
e-mail: zon@mops.wroclaw.pl
pl. Solidarności 1/3/5 - III piętro, pokój 316
poniedziałek – piątek
8.00 – 15.00

 

Wyszukaj

Przełom listopada i grudnia to czas poświęcony przeciwdziałaniu przemocy. W tym czasie we Wrocławiu trwa wyjątkowa kampania, która próbuje opowiedzieć, jak żyć w oparciu o dobro widziane w sobie i innych. Tegoroczna odsłona to piękne spoty oraz grafiki prezentowane m.in. w formie pokazów w kinie, jako plakaty i materiały wideo w przestrzeni publicznej i wirtualnej

O kampanii Wrocław bez przemocy, bohaterach i idei

Bohaterami kampanii jest 12 osób, są to przedstawiciele trzech pokoleń czterech wrocławskich rodzin, którzy opowiedzieli nam o sobie. Z

– Kolejna odsłona kampanii Wrocław bez przemocy skupia się na tym, co dobre. Zaprosiliśmy wrocławskie rodziny do tego żeby odkrywały w sobie te dobre elementy, które w nich są i żeby opowiedziały o nich najpierw sobie, a potem innym – mówi Łukasz Łaskawiec z Wydziału Promocji Miasta, pomysłodawca kampanii. – Daliśmy im czas na to, żeby mogli przepracować, odkryć, zachwycić się sobą na nowo i znaleźć w sobie te dobre, piękne cechy, które mają i żeby wzajemnie sobie o tym opowiedzieli. Cała kampania tak jest zbudowana: dostrzegajmy w sobie to, co dobre.

– Rodziny to największy atut tego projektu, bo ci ludzie podzielili się swoją historią po to, by pokazać innym, że warto budować wspólnotę rodzinną opartą o dziadków, rodziców i dzieci – wypowiada się Bogna Bartosz, psycholożka z Uniwersytetu Wrocławskiego nadzorująca merytorycznie kampanię. – Ten projekt mówi o tym, że nie jest łatwo być dobrym dla innych, nie jest łatwo innych wspierać, a przede wszystkim mówić im o tym, jak są dla nas ważni. Ludzie, którym mówimy, że są dobrzy, że dostrzegamy jak się do nas uśmiechają, albo że są wobec nas życzliwi czy troskliwi, umacniają się dzięki temu w byciu dobrym także dla innych. Bo jak lubię siebie, to też lubię innych. Ale jak lubię innych, to podejmuję na co dzień bezinteresowne, drobne działania, które czynią nasz świat lepszym, sympatyczniejszym. Dobrym.

Zapraszamy do obejrzenia. filmu making of, w którym zaprezentowani są bohaterowie filmu oraz opisana jest cała idea kampanii Wrocław bez przemocy.

Linki do pozostałych materiałów:

12 bohaterów

Całość wersja długa https://www.youtube.com/watch?v=v_11xpwhNec i krótka  https://www.youtube.com/watch?v=w--UJj6I-1k 

Spot fabularyzowany Dobro robi dobro: wersja długa https://www.youtube.com/watch?v=GdTLoU07QJg i krótka https://www.youtube.com/watch?v=IXAfjtxghf4

Kampanii towarzyszą działania informacyjne i edukacyjne

Miasto przygotowało ulotki dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów, folder dla nauczycieli i plakaty, a także harmonogram spotkań obejmujących między innymi 60 warsztatów z planszówkami dla szkół, pokazy filmowe z warsztatami, w których udział może wziąć nawet 100 klas, spotkania dla rodziców pod hasłem „Nie jest łatwo być rodzicem”, debatę dla nauczycieli i spotkania dla seniorów.

Za nami już większa część z 12 spotkań. Przed nami jeszcze trzy, które odbędą się w Kinie Nowe Horyzonty:

 • 12 grudnia- spotkanie dla rodziców z cyklu "Nie jest łatwo być rodzicem"
 • 15 grudnia – spotkanie z seniorami
 • 20 grudnia – spotkanie  dla rodziców  z cyklu "Nie jest łatwo być rodzicem”

Pokaz inaugurujący kampanię odbył się 24 listopada na uroczystej gali w Kinie Nowe Horyzonty – w czasie wydarzenia, które było również okazją do podziękowania wszystkim osobom zaangażowanym w przeciwdziałanie przemocy. W Gali wzięli udział przedstawiciele instytucji miejskich, organizacji pozarządowych i innych jednostek, których zadaniem jest zapobieganie i wspieranie osób z doświadczeniem przemocy.

Zapraszamy do galerii grafik "dobrych słów".

 Działania prowadzone w ciągu roku

W 2023 roku na przeciwdziałanie przemocy (w tym prowadzenie ośrodków interwencji kryzysowej, które przyjmują także osoby w trudnej sytuacji niezwiązanej z przemocą) Wrocław przeznaczył ok. 4 500 000 zł. Główne instytucje miejskie, które prowadzą i finansują zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej to Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych UM  Wrocławia, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej działający przy MOPS.

Najważniejsze zadania to:

 • Prowadzenie, wspieranie i monitorowanie specjalistycznych ośrodków, które oferują bezpłatną pomoc psychologiczną, prawną, socjalną, materialną i organizacyjną dla świadków i osób doznających przemocy i świadków przemocy w rodzinie.
 • Projekt „Realizacja programu kompleksowego wsparcia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie” dla do mieszkanek i mieszkańców Wrocławia, którzy w wyniku przemocy domowej muszą opuścić dom. Projekt realizujemy w partnerstwie trzech organizacji pozarządowych: Fundacja na Rzecz Równości, Fundacja Centrum Praw Kobiet Oddział we Wrocławiu oraz Fundacja Non Licet.
 • Otwarte w tym roku Centrum Pomocy Dzieciom, prowadzone przez Fundację Non Licet, w którym dzieciom pokrzywdzonym przestępstwem a także ich niekrzywdzącym opiekunom jest udzielana kompleksowa pomoc. Wsparcia udzielają psycholodzy, lekarze, pracownik socjalny. W razie potrzeby odbywają się tu również przesłuchania sądowe dzieci.
 • Prowadzenie działań korekcyjno-edukacyjnych oraz psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc domową, w tym punktu informacyjno-konsultacyjnego dla osób doświadczających oraz stosujących przemoc; program psychologiczno-terapeutyczny indywidualny oraz grupowy dla osób stosujących przemoc; warsztaty dla młodzieży i rodziców/opiekunów; superwizje indywidualne oraz grupowe.
 • Edukacja dzieci i młodzieży – w warsztatach i spotkaniach organizowanych również we współpracy z NGO bierze udział kilkanaście tysięcy osób. W 2022 roku było to niemal 19 tysięcy osób.
 • Szkolenia, konferencje, spotkania i seminaria dla osób zaangażowanych w przeciwdziałanie przemocy
 • Interwencja kryzysowa, w tym schronienie oraz różnego rodzaju wsparcie (np. pomoc medyczna, psychologiczna, prawna) – w 2022 roku ok 750 osób skorzystało z takiej pomocy.
 • Wsparcie, które ma na celu usamodzielnienie i uniezależnienie się osób doświadczających przemocy – w 2022 roku ze wsparcia skorzystało ponad 1650 osób.
 • Pracownicy socjalni Działu Przeciwdziałania Przemocy Domowej realizują nowy projekt socjalny pod nazwą „Wrocław reaguje”, który obejmuje działania edukacyjne z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej kierowane do różnych odbiorców: seniorów, uczniów, przedstawicieli ochrony zdrowia, przedstawicieli oświaty. Łącznie w spotkaniach edukacyjnych w roku 2023 wzięło udział 650 osób.
 • Dział Przeciwdziałania Przemocy Domowej w MOPS - od 1 września 2023 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej we Wrocławiu funkcjonuje nowa komórka – Dział Przeciwdziałania Przemocy Domowej. Pracownicy działu ściśle współpracują z Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej. Nowy dział liczy 31 pracowników, którzy w swojej codziennej pracy koncentrują się na rozpoznawaniu problemów i pomocy osobom z doświadczeniem przemocy. Pracownicy socjalni są członkami grup diagnostyczno-pomocowych odpowiedzialnych za realizację procedury „Niebieskie Karty”. Dział zajmuje się również przyjmowaniem zgłoszeń podejrzenia występowania przemocy domowej i podejmowaniem w związku z nimi działań. Zgłoszenia przyjmowane są osobiście, telefonicznie, przez pocztę tradycyjną i elektroniczną. Pracownicy ściśle współpracują z wrocławską Policją, podejmują wspólne działania z organizacjami pozarządowymi, społecznościami lokalnymi, przedstawicielami oświaty i ochrony zdrowia.

– Rola pracowników socjalnych oraz policjantów w zapobieganiu i przeciwdziałaniu przemocy jest niezwykle ważna, nie tylko ze względu na obowiązki, jakie nakładają na nich przepisy, ale także dlatego, że najczęściej są pierwszą linią pomocy dla osób doświadczających przemocy – mówi Michał Szydłowski, zastępca dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu. – Warto pamiętać, że jest to trudne, wymagające i niezwykle odpowiedzialne zadanie. Za tę pracę należą im się wielkie podziękowania. Podziękowania należą się także wszystkim instytucjom i organizacjom zaangażowanym w pomoc osób doświadczającym przemocy i działania kierowane do jej sprawców.

Dlaczego to robimy?

Statystyki niestety pokazują, że zjawisko przemocy nie znika. Od 1 stycznia do 21 listopada do Zespołu Interdyscyplinarnego wpłynęło ponad 2000 informacji, w tym 265 zgłoszeń o podejrzeniu wystąpienia przemocy i 1777 formularzy „Niebieskiej Karty”.

– Analiza tylko 1276 formularzy rozpoczynających procedurę pokazuje, że najczęściej stosowana jest przemoc psychiczne (1115 wskazań) i fizyczna (917 wskazań) – informuje Izabela Pawłowska, przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy. – Najrzadziej jest mowa o cyberprzemocy (16 wskazań). Osób doznających przemocy w tym roku było 1597, w tym 922 kobiety, 177 mężczyzn i 498 dzieci. Osób stosujących przemoc – 1401, w tym 323 kobiety, 1075 mężczyzn i 3 dzieci – wylicza Pawłowska.

Zespół Interdyscyplinarny, któremu przewodzi, to jeden z podstawowych elementów systemu przeciwdziałania przemocy domowej, który integruje działanie służb odpowiedzialnych ochronę i zapobieganie przemocy wśród mieszkańców. Zespół składa się z przedstawicieli różnych instytucji i organizacji, które zajmują się tą problematyką, takich jak: MOPS (największa grupa) i Policja oraz Prokuratura, sądy, ośrodki wsparcia dla osób doświadczających przemocy czy organizacje pozarządowe.

Z kim się kontaktować

Najważniejsze instytucje, numery telefonów i adresy znajdują się na stronie: https://zi.mops.wroclaw.pl/zglos-przemoc-i-otrzymaj-pomoc/ oraz https://www.wroclaw.pl/bez-przemocy/

W sytuacji kryzysowej najważniejszy kontakt to numer alarmowy policji. Zgłaszając sytuację przemocy można udać się także na najbliższy komisariat lub do najbliższego zespołu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – są rozmieszczone na terenie całego miasta. W przypadku podejrzenia przemocy domowej procedurę Niebieskiej Karty mają obowiązek uruchomić także przedstawiciele służby zdrowia, edukacji i przedstawiciele komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych.

Policja

112 – telefon alarmowy 

Telefony zaufania

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”
tel. 800 120 002
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Telefon Zaufania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu
tel. 512 198 939

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij