logo BIPLogo Facebook

Podstawowe informacje

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
53-611 Wrocław, ul. Strzegomska 6
e-mail: sekretariat@mops.wroclaw.pl
tel. 71 78 22 322
fax: 71 78 22 405

Godziny otwarcia

7.30 – 15.30
niektóre nasze biura mogą pracować
w zmienionych godzinach

Kasy

ul. Strzegomska 6
poniedziałek – piątek
10.00 – 14.00
w ostatni dzień miesiąca
10:00 – 12:00

Świadczenia rodzinne i alimentacyjne

tel. 71 79 99 274

Dodatki Mieszkaniowe

tel. 71 78 22 346
tel. 71 78 22 348

Karta Rodzina Plus
i Karta Dużej Rodziny

tel.  71 78 23 595
tel.  71 78 23 594
ul. Namysłowska 8
poniedziałek – środa i piątek
8.00 – 15.00
czwartek
8.00 – 16.30

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

tel. 71 78 22 360
tel. 71 78 22 362
tel. 71 78 22 363
e-mail: zon@mops.wroclaw.pl
pl. Solidarności 1/3/5 - III piętro, pokój 316
poniedziałek – piątek
8.00 – 15.00

 

Wyszukaj

Wybraliśmy najkorzystniejszą ofertę w konkursie na partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu „Razem łatwiej. Wrocławski asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" ogłoszonym przez Gminę Wrocław reprezentowaną przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu. Naszym partnerem będzie Fundacja „Promyk Słońca" z siedzibą we Wrocławiu przy ul Swobodnej 8a.

Uzasadnienie:

Najkorzystniejszą ofertą złożyła Fundacja „Promyk Słońca", która wyraziła gotowość współpracy przy napisaniu, a następnie realizacji zadań w projekcie „Razem łatwiej. Wrocławski asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością". Fundacja spełnia warunki zawarte ogłoszeniu konkursowym i uzyskał łączną liczbę punktów 82,31.  W postępowaniu nie została złożona żadna inna oferta.

O projekcie

Naszym celem jest przygotowanie realizacja projektu polegającego na świadczeniu usług asystenckich osobom z niepełnosprawnościami. W pierwszej kolejności chcemy przeszkolić do tej roli 48 osób, które nie miały do tej pory doświadczenia w takiej pracy, następnie zrekrutować osoby z niepełnosprawnościami, dla których nowo przeszkolone zostaną asystentami.

Zadania partnera

Do zadań partnera będzie należeć rekrutacja i szkolenia 48 przyszłych asystentów. Szkolenie powinno trwać co najmniej 60 godzin i mieć 20 godzin części teoretycznej oraz 40 praktycznej np. w formie wolontariatu. Po stronie partnera jest również świadczenie usług asystenckich przez 2 lata dla co najmniej 170 mieszkańców Wrocławia. Zadaniem asystentów będzie wspieranie osób z niepełnosprawnościami w wykonywaniu podstawowych czynności niezbędnych do aktywnego funkcjonowania społecznego, zawodowego, edukacyjnego. W zależności od potrzeb klientów usługa może obejmować również opiekę higieniczną oraz pomoc w czynnościach fizjologicznych. Asystenci obejmą wsparciem osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności, m.in. osoby niesłyszące i niedosłyszące, niewidome, niedowidzące, z dysfunkcją narządu ruchu, niepełnosprawnością intelektualną czy z doświadczeniem choroby psychicznej.

W pierwszej kolejności wsparcie będzie kierowane do osób:

  • o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
  • z niepełnosprawnościami sprzężonymi;
  • z chorobami psychicznymi;
  • z niepełnosprawnością intelektualną;
  • z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi;
  • korzystających z programu FE PŻ;
  • samotnych.

Wsparcie będzie świadczone także w trybie interwencyjnym, w razie potrzeby również w godzinach nocnych.

Zadania ośrodka

Rekrutacja osób z niepełnosprawnościami i koordynacja realizowanych usług.

Zadania wspólne

  • zarządzanie projektem, w tym rozliczanie środków w ramach otrzymanego dofinansowania;
  • wypracowanie i monitoring rezultatów;
  • promocja.

Finansowanie:

Maksymalny koszt realizacji zadań to ponad 8 milionów złotych. Projekt „Razem łatwiej. Wrocławski asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" będzie prowadzony w ramach Programu „Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska na lata 2021-2027", działanie 07.10 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – ZIT (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego).

Informacja o konkursie i rozstrzygnięciu

Szczegółowa informacja o postępowaniu i rozstrzygnięciu postępowania znajduje się pod tym linkiem.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij