logo BIPLogo Facebook

Podstawowe informacje

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
53-611 Wrocław, ul. Strzegomska 6
e-mail: sekretariat@mops.wroclaw.pl
tel. 71 78 22 322
fax: 71 78 22 405

Godziny otwarcia

7.30 – 15.30
niektóre nasze biura mogą pracować
w zmienionych godzinach

Kasy

ul. Strzegomska 6
poniedziałek – piątek
10.00 – 14.00
w ostatni dzień miesiąca
10:00 – 12:00

Świadczenia rodzinne i alimentacyjne

tel. 71 79 99 274

Dodatki Mieszkaniowe

tel. 71 78 22 346
tel. 71 78 22 348

Karta Rodzina Plus
i Karta Dużej Rodziny

tel.  71 78 23 595
tel.  71 78 23 594
ul. Namysłowska 8
poniedziałek – środa i piątek
8.00 – 15.00
czwartek
8.00 – 16.30

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

tel. 71 78 22 360
tel. 71 78 22 362
tel. 71 78 22 363
e-mail: zon@mops.wroclaw.pl
pl. Solidarności 1/3/5 - III piętro, pokój 316
poniedziałek – piątek
8.00 – 15.00

 

Wyszukaj

19 marca obchodziliśmy Światowy Dzień Pracy Socjalnej, święto organizowane co roku w trzeci wtorek marca przez Międzynarodową Federację Pracowników Socjalnych.

Co to jest praca socjalna

Zgodnie z definicją ustawową praca socjalna to interdyscyplinarna działalność zawodowa mająca na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi.

Inaczej mówiąc praca socjalna polega na pomaganiu pojedynczym osobom i rodzinom w sytuacjach, w których sobie nie radzą. Jej główną zasadą jest poszanowanie godności drugiego człowieka i jego prawa do decydowania o sobie. Praca socjalna, w odróżnieniu od innych form pomocy społecznej, takich jak świadczenia pieniężne, może być świadczona wszystkim osobom, które jej potrzebują, bez względu na dochody.

Ale czym naprawdę jest praca socjalna mogą powiedzieć osoby, które się nią zajmują. Zapytaliśmy pracowników, jak opisaliby swoją pracę. Oto co nam powiedzieli:

  • Praca socjalna to jeden cel, ale różne drogi, to szukanie nowych rozwiązań, to twórczość, wolność, to wybór.
  • Praca socjalna jest jak podlewanie nasion długo zimujących w ziemi. Jest jak budowanie domków dla ptaków. Jest jak oświetlanie. Jest też jak otwieranie okien i drzwi. Praca socjalna to przywilej towarzyszenia osobom, które bardzo potrzebują zmian.
  • Praca socjalna to nie sterta dokumentów. To chęć pomocy drugiemu człowiekowi. Wsparcie i zrozumienie. Profesjonalnie stworzony plan pracy z drugą stroną. I uśmiech – od początku do końca.
  • Praca socjalna jest jak taniec. Czasem jest jak walc, czasem jest jak tango, czasem jak freestyle. Czasem tańczymy razem, a czasem osobno. Czasem prowadzę ja, a czasem prowadzi mój partner.
  • Praca socjalna to być kimś dla kogoś. To służba drugiemu człowiekowi.

Światowy Dzień Pracy Socjalnej to dobra okazja, by złożyć wyrazy szacunku pracownikom, którzy codziennie niosą pomoc innym, podziękować za wspaniałe działania i życzyć wytrwałości oraz wielu sukcesów.

Światowe obchody Dnia Pracy Socjalnej

Obchody Światowego Dnia Pracy Socjalnej organizowane są z inicjatywy Międzynarodowej Federacji Pracowników Socjalnych (IFSW) w trzeci wtorek marca każdego roku. Prekursorami wspólnych działań byli pracownicy socjalni w Europie, zrzeszeni w organizacjach współpracujących w ramach Federacji. Charakterystyczną cechą obchodów były różnorodne działania podejmowane przez pracowników socjalnych, których inspirację stanowił „temat” uprzednio przyjęty przez Zespół Koordynujący. Działaniami podejmowanymi w czasie obchodów jest przede wszystkim promowanie profesjonalnej pracy socjalnej.

Tegoroczna edycja Światowego Dnia Pracy Socjalnej.

Święto co roku obchodzone jest pod innym hasłem. W tym roku jest to "Buen Vivir: Wspólna przyszłość dla trwałej zmiany świata", który to temat jest zakorzeniony jest w Globalnej Agendzie i podkreśla potrzebę przyjęcia przez pracowników socjalnych innowacyjnych, kierowanych przez społeczność podejść, które są zakorzenione w rdzennej mądrości i harmonijnym współistnieniu z naturą. To przypomnienie o transformacyjnej roli, jaką odgrywają pracownicy socjalni w napędzaniu pozytywnych zmian i wspieraniu społeczności, które rozwijają się dzięki wzajemnemu szacunkowi i zrównoważonemu rozwojowi.  

Oficjalny plakat tegorocznej edycji:

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij