logo BIPLogo Facebook

Podstawowe informacje

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
53-611 Wrocław, ul. Strzegomska 6
e-mail: sekretariat@mops.wroclaw.pl
tel. 71 78 22 322
fax: 71 78 22 405

Godziny otwarcia

7.30 – 15.30
niektóre nasze biura mogą pracować
w zmienionych godzinach

Kasy

ul. Strzegomska 6
poniedziałek – piątek
10.00 – 14.00
w ostatni dzień miesiąca
10:00 – 12:00

Świadczenia rodzinne i alimentacyjne

tel. 71 79 99 274

Dodatki Mieszkaniowe

tel. 71 78 22 346
tel. 71 78 22 348

Karta Rodzina Plus
i Karta Dużej Rodziny

tel.  71 78 23 595
tel.  71 78 23 594
ul. Namysłowska 8
poniedziałek – środa i piątek
8.00 – 15.00
czwartek
8.00 – 16.30

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

tel. 71 78 22 360
tel. 71 78 22 362
tel. 71 78 22 363
e-mail: zon@mops.wroclaw.pl
pl. Solidarności 1/3/5 - III piętro, pokój 316
poniedziałek – piątek
8.00 – 15.00

 

Wyszukaj

Wybraliśmy trzy najkorzystniejsze oferty w konkursie „Wrocławska Wygrana Rodzina”. Konkurs ogłosiła Gmina Wrocław, którą reprezentuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Niedawno zaprosiliśmy organizacje pozarządowe do składania ofert w konkursie "Wrocławska Wygrana Rodzina". Chcemy wspólnie z nimi przygotować projekt, który będzie wspierał rodziny z doświadczeniem wielopokoleniowej biedy.

Tutaj znajdziesz informacje o ogłoszeniu konkursu: Konkurs "Wrocławska Wygrana Rodzina"

Naszymi partnerami będą:

  1. Na Przedmieściu Oławskim – Stowarzyszenie Edukacji Krytycznej z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Legnickiej 65.
  2. Na Placu Grunwaldzkim – Fundację Ładne Historie z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Marii Skłodowskiej – Curie 63a.
  3. Na Ołbinie – Stowarzyszenie Żółty Parasol i Partnerzy z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Bolesława Prusa 37/39.

Uzasadnienie

Stowarzyszenie Edukacji Krytycznej, Fundacja Ładne Historie, Stowarzyszenie Żółty Parasol i Partnerzy wyrażają gotowość współpracy przy napisaniu, a następnie realizacji zadań w projekcie „Wrocławska Wygrana Rodzina”. Wszystkie fundacje spełniają warunki zawarte w  ogłoszeniach konkursowych i uzyskały łączną liczbę punktów: Stowarzyszenie Edukacji Krytycznej -79,24 punktów, Fundacja Ładne Historie – 61,15 punktów, Stowarzyszenie Żółty Parasol i Partnerzy – 48,85 punktów.

O projekcie

Projekt będzie polegał na dostosowaniu do warunków lokalnych i wdrożeniu modelu wzmacniania kapitału społecznego rodzin pn. „Wygrana rodzina”. 

„Wygrana Rodzina” to innowacyjny program, który będzie realizowany na terenach gmin, gdzie występuje koncentracja ubóstwa oraz negatywnych zjawisk, a stan ten „przenosi się” na następne pokolenia. Dotyczy pomocy w konkretnych miejscach – np. w dzielnicach i osiedlach miast. Program wzorowany jest na modelu , który pierwotnie nosił nazwę Model Przeciwdziałania Dziedziczenia Biedy KOKON. Więcej informacji dotyczących modelu pod linkiem: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/128844/Zalacznik2.pdf

W ramach projektu „Wrocławska Wygrana Rodzina” będziemy pracować z rodzinami dotkniętymi problemem dziedziczenia biedy. Do tej pracy będziemy również angażować środowiska lokalne. 

Działania będziemy prowadzić na trzech osiedlach:

  1. Przedmieście Oławskie,
  2. Ołbin,
  3. Plac Grunwaldzki.

Na każdym z osiedli zadania projektowe będziemy realizować wspólnie z wybranym partnerem.

Podział zadań w projekcie

Szczegółowe zadania partnerów (partnera wiodącego i partnerów) będziemy wspólnie określać na etapie przygotowania projektów. W sumie powstaną trzy takie projekty.

Zadaniem partnerów (czyli ośrodka i organizacji pozarządowej) będzie wspólne przygotowanie projektu w oparciu o dokumentację wniosków o dofinansowanie, obowiązujące wytyczne oraz ofertę złożoną przez organizacje.

Do wspólnych zadań w projekcie będą należeć również:

  1. zarządzanie projektem, w tym rozliczanie środków w ramach otrzymanego dofinansowania;
  2. wypracowanie i monitoring rezultatów i wskaźników projektu;
  3. promocja projektu.

Do przykładowych zadań organizacji będzie należała praca z dziećmi, opieka nad dziećmi podczas warsztatów dla rodziców, praca z rodzinami, praca z rodzicami, praca w środowisku lokalnym i inne zadania określone w projekcie.

Dodatkowe informacje

Projekt pn. „Wrocławska Wygrana Rodzina” będzie realizowany wspólnie przez partnera wiodącego, czyli Gminę Wrocław (w imieniu Gminy projekt realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu) oraz przez trzech partnerów (po jednym na wskazanych osiedlach). Projekt finansowany jest w ramach V Priorytetu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, w ramach działania 5.1 „Innowacje Społeczne (innowacyjne działania społeczne)”.

Informacje o konkursach i rozstrzygnięciach:

Szczegółowe informacje o postępowaniu i o rozstrzygnięciach postępowań na poszczególnych osiedlach znajdują się na trzech stronach BIP UM Wrocławia (kliknij w linki aby zobaczyć szczegóły):

Rozstrzygnięcie konkursu dla Przedmieścia Oławskiego

Rozstrzygnięcie konkursu dla Placu Grunwaldzkiego

Rozstrzygnięcie konkursu dla Ołbina

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij