logo BIPLogo Facebook

Podstawowe informacje

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
53-611 Wrocław, ul. Strzegomska 6
e-mail: sekretariat@mops.wroclaw.pl
tel. 71 78 22 322
fax: 71 78 22 405

Godziny otwarcia

7.30 – 15.30
niektóre nasze biura mogą pracować
w zmienionych godzinach

Kasy

ul. Strzegomska 6
poniedziałek – piątek
10.00 – 14.00
w ostatni dzień miesiąca
10:00 – 12:00

Świadczenia rodzinne i alimentacyjne

tel. 71 79 99 274

Dodatki Mieszkaniowe

tel. 71 78 22 346
tel. 71 78 22 348

Karta Rodzina Plus
i Karta Dużej Rodziny

tel.  71 78 23 595
tel.  71 78 23 594
ul. Namysłowska 8
poniedziałek – środa i piątek
8.00 – 15.00
czwartek
8.00 – 16.30

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

tel. 71 78 22 360
tel. 71 78 22 362
tel. 71 78 22 363
e-mail: zon@mops.wroclaw.pl
pl. Solidarności 1/3/5 - III piętro, pokój 316
poniedziałek – piątek
8.00 – 15.00

 

Wyszukaj

20 marca zaprosiliśmy organizacje pozarządowe do udziału w konkursie "Rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych zlecana ze środków PFRON". Dziś (23 kwietnia) na naszej stronie BIP umieściliśmy informację o weryfikacji formalnej ofert, które złożyły organizacje pozarządowe biorące udział w konkursie "Rehabilitacja Społeczna Osób Niepełnosprawnych Zlecana ze Środków PFRON" (konkurs numer 20.03.2024/3664).

W konkursie otrzymaliśmy 41 ofert obejmujących m.in. warsztaty, szkolenia, spotkania, spotkania wyjazdowe, działania integracyjne i aktywizujące dla osób z różnego rodzaju dysfunkcjami.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie BIP: Link do szczegółowej informacji z weryfikacji formalnej ofert.

Możliwość uzupełnienia braków formalnych

Organizacje, których oferty nie spełniły wymogów formalnych (status oferty: NIE SPEŁNIA - DO UZUPEŁNIENIA), mogą je uzupełnić w terminie 3 dni roboczych od dnia opublikowania oceny, czyli do dnia 26 kwietnia 2023 roku. 

Uchybienia formalne można uzupełnić tylko wtedy, jeśli złożone dokumenty mają braki możliwe do skorygowania.

Aby skorygować oferty należy złożyć dokumenty w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej we Wrocławiu przy ulicy Strzegomskiej 6 w pokoju 111, na 1. piętrze w godzinach od 7.30 do 15.30.

W razie wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny  71 78 22 417.

O konkursie

Rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych to konkurs na realizację zadań, które będą zaspokajać potrzeby i podnosić poziom życia wrocławian z niepełnosprawnościami.

Ten cel chcemy osiągnąć przez:

  • tworzenie warunków zapewniających równoprawne uczestnictwo w życiu społecznym,
  • wyrównywanie szans w pełnieniu ról społecznych,
  • przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu,
  • wspieranie osób z niepełnosprawnościami w niezależnym funkcjonowaniu i usamodzielnianiu,
  • podnoszenie świadomości społecznej w zakresie potrzeb osób z niepełnosprawnościami i ich problemów.

W konkursie mogły być składane oferty, które obejmowały takie zadania, jak:

  • organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, grup wsparcia oraz zespołów aktywności społecznej, które będą aktywizować osoby z niepełnosprawnościami,
  • organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów lub warsztatów dla członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów i innych osób zaangażowanych w rehabilitację zawodową lub społeczną osób niepełnosprawnych. Szkolenia, warsztaty lub kursy powinny uwzględniać przede wszystkim tematy obejmujące integrację osób niepełnosprawnych, zwiększanie ich aktywności i zaradności życiowej oraz niezależności ekonomicznej oraz podnoszenie umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi
  • prowadzenie poradnictwa psychologicznego, społeczno-prawnego oraz udzielanie informacji na temat przysługujących uprawnień, dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej dla osób niepełnosprawnych,
  • prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć.
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij