logo BIPLogo Facebook

Podstawowe informacje

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
53-611 Wrocław, ul. Strzegomska 6
e-mail: sekretariat@mops.wroclaw.pl
tel. 71 78 22 322
fax: 71 78 22 405

Godziny otwarcia

7.30 – 15.30
niektóre nasze biura mogą pracować
w zmienionych godzinach

Kasy

ul. Strzegomska 6
poniedziałek – piątek
10.00 – 14.00
w ostatni dzień miesiąca
10:00 – 12:00

Świadczenia rodzinne i alimentacyjne

tel. 71 79 99 274

Dodatki Mieszkaniowe

tel. 71 78 22 346
tel. 71 78 22 348

Karta Rodzina Plus
i Karta Dużej Rodziny

tel.  71 78 23 595
tel.  71 78 23 594
ul. Namysłowska 8
poniedziałek – środa i piątek
8.00 – 15.00
czwartek
8.00 – 16.30

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

tel. 71 78 22 360
tel. 71 78 22 362
tel. 71 78 22 363
e-mail: zon@mops.wroclaw.pl
pl. Solidarności 1/3/5 - III piętro, pokój 316
poniedziałek – piątek
8.00 – 15.00

 

Wyszukaj

[Artykuł aktualizowany]

20 lat temu Polska wstąpiła do Unii Europejskiej. Z tej okazji zapraszamy na Dni Otwarte Funduszy Europejskich, które odbędą się w naszym Klubie Integracji Społecznej przy ul. Skoczylasa 8. Przedstawiamy też krótkie podsumowanie naszych działań związanych z funduszami unijnymi.

Dni otwarte w KIS

Z okazji Dni Otwartych Funduszy Europejskich (DOFE 2024) zapraszamy do Klubu Integracji Społecznej, który powstał właśnie w ramach projektu unijnego.

Klub powstał po to, aby umożliwić uczestnikom wzrost aktywności życiowej, wyzwolenie się z bierności i uzyskanie narzędzi do samodzielnego radzenia sobie z trudnościami. W tym celu realizuje działania wspierające na kilku płaszczyznach: zawodowej, osobistej i społecznej. Realizowane w nim są  m.in.: warsztaty kroju i szycia, zajęcia rękodzieła, wspólne gotowanie, warsztaty komputerowe, pomoc w znalezieniu zatrudnienia, zajęcia z trenerem personalnym, indywidualne poradnictwo prawne, psychologiczne, zawodowe, udział w wydarzeniach kulturalnych i społecznych.

W czasie dni otwartych zaplanowaliśmy atrakcje, które pomogą odwiedzającym lepiej poznać nasz projekt. Pod opieką naszych prowadzących będzie można przygotować w pracowni kulinarnej zdrowe, pyszne przekąski (w godz.10.00- 12.00), z treningu krawiectwa każdy wyjdzie z własnoręcznie uszytą mini maskotką (w godz. 11.30 – 13.30) a w ramach podnoszenia umiejętności korzystania z nowoczesnych technologii będzie można zagrać w interaktywne gry lub skorzystać z kafejki internetowej przy wsparciu naszego specjalisty (w godz. 13.00 – 15.00). W ciągu całego dnia (w godz. 10.00 – 15.00) będzie dyżur psychologa, który zajmuje się rekrutacją do Klubu Integracji Społecznej, podczas którego będzie można uzyskać wszelkie informacje na temat funkcjonowania naszej placówki oraz obejrzeć wszystkie sale warsztatowe. Prosimy o rozpropagowanie tej informacji wśród Państwa podopiecznych.

  • Data atrakcji i dokładne godziny: piątek, 10 maja, godz. 10-15
  • Miejsce: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – Klub Integracji Społecznej, ul. Skoczylasa 8

KIS powstał w ramach projektu „Utworzenie Dziennego Domu Pomocy i Klubu Integracji Społecznej przy ul. Skoczylasa 8 we Wrocławiu oraz rozbudowa Wrocławskiego Centrum Integracji przy ul. Strzegomska 49 we Wrocławiu” (RPDS.06.01.02-02-0009/17). Jego działalność była prowadzona w ramach projektu społecznego "Klub Integracji Społecznej we Wrocławiu" (RPDS.09.01.01-02-0031/18). Obecnie, w ramach utrzymania trwałości, Klub Integracji Społecznej prowadzi  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu.

Wrocławski MOPS w Unii Europejskiej

20 lat w Unii to lata dodatkowych finansów na działania społeczne. W ciągu ostatnich dwóch dekad dzięki dofinansowaniu unijnemu zrealizowaliśmy (i nadal realizujemy) ponad 30 projektów skierowanych przede wszystkim do mieszkańców Wrocławia w najtrudniejszej sytuacji – m.in. osób w kryzysie bezdomności, nieradzących sobie, zagrożonych wykluczeniem społecznym, osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin. Sumaryczna wartość tych projektów to niemal 90 milionów złotych.

Liderem tych projektów był MOPS, czasem organizacje pozarządowe lub inne instytucje. Dofinansowanie uzyskaliśmy z różnych programów unijnych i w różnych okresach finansowania. Wszystkie je łączy jeden cel - pomoc osobom, które tego najbardziej potrzebują.

Zapraszamy do zapoznania się z listą i celami realizowanych i współorganizowanych przez nas projektów.

 

Tytuł

Lata

Wartość projektu

Podmiot realizujący

 Cele

1

Wszechstronne edukowanie – efektywne pomaganie

2006-2007

          1 343 278,00   

MOPS

Cel ogólny: ograniczenie zjawiska marginalizacji społecznej poprzez wzmocnienie efektywności MOPS w zakresie pomocy niematerialnej.
Cel bezpośredni: podniesienie kwalifikacji oraz wsparcie psychospołeczne pracowników pracujących z osobami wykluczonymi/ zagrożonymi wykluczeniem społecznym.

2

Wrocław Miastem Aktywnych – projekt systemowy w 2008r.

2008

          2 737 688,81   

MOPS

Zwiększenie szansy na integrację społeczną i zawodową osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

3

Wrocław Miastem Aktywnych – projekt systemowy w 2009r.

2009

          4 152 134,95   

Lider: MOPS
Partnerzy:
1) Stowarzyszenia Edukacji Społecznej ALFA,
2) Fundacja Przyjazny Dom im. Stanisława Jabłonki,
3) Centrum Integracji Społecznej

Zwiększenie szans na aktywne zaistnienie na rynku pracy i pozytywną integrację społeczną osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

4

Wrocławska diagnoza problemów społecznych

2009-2010

          1 552 651,82   

Lider: MOPS
Partner: Stowarzyszenie Wspólnota Europejska – Nasza Wspólna Sprawa

Cel główny: opracowanie diagnozy problemów społecznych mieszkańców Wrocławia dla potrzeb miejskiej strategii rozwiązywania problemów społecznych.
Cele szczegółowe: 1) wyznaczenie kierunków działań rozwiązywania problemów społecznych, 2) opracowanie strategii rozwiązywania problemów społecznych, 3) zwiększenie szansy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na integrację ze środowiskiem i rynkiem pracy.

5

Wrocław Miastem Aktywnych – projekt systemowy w 2010r.

2010

          4 369 494,92   

MOPS

Zwiększenie w ciągu 12 miesięcy szans na aktywne zaistnienie na rynku pracy i integrację społeczną 546 zagrożonych wykluczeniem społecznym klientów MOPS we Wrocławiu.

6

Romowie i Gadziowie na jednym podwórku

2010-2011

          1 305 459,10   

Lider: Gmina Wrocław   Współrealizacja: CIRS, MOPS
Partnerzy:
Fundacja In Posterum,
Fundacja PROM

Podwyższenie poziomu integracji społecznej 165 Romów poprzez podniesienie poziomu kompetencji zawodowych i społecznych.

7

Kreacja Nadodrzańskiego Centrum Wsparcia – kluczowego elementu infrastruktury służącej społeczności lokalnej i podopiecznym MOPS – rewitalizacja budynków przy ul. Rydygiera we Wrocławiu

2010-2012

          4 799 988,13   

Lider: Gmina Wrocław   Współrealizacja: ZIM, MOPS

Wsparcie infrastruktury użytkowanej przez instytucje i organizacje pełniące kluczowe funkcje społeczne na rzecz społeczności lokalnej.

8

Wrocław Miastem Aktywnych – projekt systemowy w 2011r.

2011

          4 096 131,83   

MOPS

Zwiększenie w ciągu 12 miesięcy szans na aktywne zaistnienie na rynku pracy i integrację społeczną 556 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

9

Wrocław Miastem Aktywnych - projekt systemowy w 2012r.

2012

          4 761 904,76   

MOPS

Zwiększenie w ciągu 12 miesięcy szans na aktywne zaistnienie na rynku pracy i integrację społeczną 542 zagrożonych wykluczeniem społecznym klientów MOPS we Wrocławiu.

10

Moje miejsce – NGO

2012-2014

          1 981 266,04   

Lider:
Centrum ds. Katastrof i Klęsk Żywiołowych "TRATWA",
partner krajowy: Gmina Wrocław/MOPS, partner niemieckim: Gemeinnützige Gesellschaft für Paritätische Sozialarbeit Braunschweig mbH.

Rozwój usług społecznych przezwyciężających indywidualne bariery w integracji społeczne, w tym w wejściu na rynek pracy skierowanych do młodzieży opuszczającej lub przebywającej w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych lub rodzinach zastępczych w wieku 16-25 lat.

11

Trener Aktywności

2012-2015

          1 834 214,00   

Lider:
Fundacja EUDAJMONIA
Partner: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej / Wrocław
Partner pozaprojektowy: Gmina Wrocław/ MOPS

Opracowanie, przetestowanie i upowszechnienie modelu aktywizacji społecznej i zawodowej OzN będących klientami pomocy społecznej (Model TRENER AKTYWNOŚCI – TA) w celu zwiększenia oferty instytucji integracji społecznej na Dolnym Śląsku.

12

Karnet 15+ model współpracy trójsektorowej

2012-2015

          2 950 280,00   

Lider:
Wrocławska Rewitalizacja
Partnerzy:
ATTESTOR s. c., Wrocławska Pracownia Psychoedukacji i Terapii „PLUS”,
Gmina Wrocław/MOPS,
Gmina Poznań/MOPR, Fundacja Aktywności Lokalnej,
PL.architekci

Wypracowanie i wdrożenie do VI 2015 r. nowego modelu współpracy trójsektorowej między podmiotami pomocy i integracji społecznej a przedsiębiorcami, służącego ułatwianiu wchodzenia na rynek pracy młodzieży w wieku 15-25 lat, zagrożonej wykluczeniem społecznym.

13

Wrocław Miastem Aktywnych – projekt systemowy w 2013r.

2013

          4 466 247,03   

MOPS

Zwiększenie w ciągu 12 miesięcy szans na aktywne zaistnienie na rynku pracy i integrację społeczną 546 klientów MOPS we Wrocławiu zagrożonych wykluczeniem społecznym.

14

Wrocław Miastem Aktywnych – projekt systemowy w 2014-2015r.

2014 - 2015

          3 331 512,28   

MOPS

Zwiększenie w ciągu 18 miesięcy szans na integrację społeczną i aktywne zaistnienie na rynku pracy 500 klientów  MOPS zagrożonych wykluczeniem społecznym.

15

Wrocław Miastem @ktywnych

2016-2018

          4 000 000,00   

MOPS

Zwiększenie w ciągu 12 miesięcy szans na aktywne zaistnienie na rynku pracy i integrację społeczną 542 zagrożonych wykluczeniem społecznym klientów MOPS we Wrocławiu.

16

SAMO-Dzielni

2017-2019

          1 999 269,55   

Fundacja „Promyk Słońca”,
Partner: Gmina Wrocław – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu

Cel: Zaspokojenie potrzeb co najmniej 55 mieszkańców Wrocławia w zakresie usług asystenckich w okresie od stycznia 2017 r. do końca grudnia 2019 roku.

17

Start w dorosłość

2017-2019

          1 346 594,59   

Lider: Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Wrocławskie
Partner Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej / Gmina Wrocław 

Cel projektu: podniesienie zdolności do zatrudnienia 30 osób opuszczających pieczę zastępczą a także nabycie i wzmocnienie kompetencji społecznych tych osób prowadzących do samodzielności i aktywności społecznej.

18

Aktywni bez barier

2017-2019

          2 845 896,35   

Lider: Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta – Koło Wrocławskie 
Partner: Gmina Wrocław/Miejski  Ośrodek Pomocy Społecznej 

Celem projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia 90 osób bezdomnych a także nabycie i wzmocnienie kompetencji społecznych tych osób prowadzących do samodzielności i aktywności społecznej.

19

Remont i przebudowa wraz z wyposażeniem trzech mieszkań o charakterze wspomaganym we Wrocławiu

2017-2019

             527 621,16   

MOPS                           Zarząd Zasobu Komunalnego

Celem głownym jest zwiekszenie dostepności usług społecznych w postaci trzech mieszkań wspomaganych

20

Remont i przebudowa wraz z wyposażeniem czterech mieszkań o charakterze wspomaganym we Wrocławiu

2017-2019

             669 828,00   

MOPS                           Zarząd Zasobu Komunalnego

Cel główny: jest zwiększenie dostępności usług społecznych w postaci czterech mieszkań wspomaganych.

21

PAS-ja

25.09.2018 -30.06.2020

          1 497 471,43   

MOPS

Cel: Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez poprawę ich zdolności do zatrudnienia.

22

TRAMPOLINA – mieszkania wspomagane

01.03.2019-31.12.2021

          1 788 804,00   

MOPS

Cel: Zwiększenie dostępności środowiskowych usług społecznych, w tym opiekuńczych i wsparcia rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz wsparcia pieczy zastępczej.

23

KomPAS

15.02.2021-30.06.2023

1 708 751,30 zł.

MOPS

Cel główny: Zwiększenie szans na integrację społeczną (w tym: na podniesienie zdolności do zatrudnienia) 160 wrocławian i wrocławianek zagrożonych ubóstwem i/lub
wykluczeniem społecznym, korzystających ze wsparcia MOPS Wrocław, poprzez zastosowanie wobec nich usług aktywnej integracji (UAI) w okresie 15.02.2021
-30.06.2023.

24

Droga do samodzielności - stworzenie 30 miejsc świadczenia usług społecznych w ramach 6 mieszkań treningowych na obszarze Miasta Wrocławia

01.03.2019-30.06.2022

          1 982 985,60   

MOPS
FIRS

Cel: Wzrost dostępu do mieszkalnictwa wspomaganego treningowego na obszarze Miasta Wrocławia przez utworzenie 6 mieszkań treningowych i wsparcie dla 120  osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez zapewnienie im miejsca 6-miesięcznego pobytu w mieszkaniach treningowych wraz z zapewnieniem usług treningowych, opiekuńczych i sfinansowaniem kosztów eksploatacji.

25

Droga do domu -
projekt ponadnarodowy  na rzecz osób bezdomnych

01.06.2019-
30.09.2022

          1 438 536,80   

Wrocławskie Towarzystwo Brata Alberta
MOPS/ZOBU

Cel główny: wypracowanie oraz wdrożenie w okresie od VI 2019 do V 2022 nowego rozwiązania w zakresie wsparcia osób bezdomnych w wychodzeniu z bezdomności, powstałego w wyniku współpracy z partnerem ponadnarodowym.
Projekt zakłada 2 rodzaje współpracy
ponadnarodowej:
1) transfer, zaadaptowanie i wdrożenie nowego rozwiązania oraz
2) wymianę informacji i doświadczeń.

26

Housing first -Najpierw mieszkanie -
projekt ponadnarodowy  na rzecz osób bezdomnych

01.07.2019-
30.09.2022

          9 255 139,30   

Wnioskodawca i lider projektu: Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Zarząd Główny 
Partnerzy:
   - Associao para o Estudo e Integrao Psicossocial (Portugalia)
   - Ogólnopolska Federacja na rzecz Rozwiazywania Problemu Bezdomności
    - Urząd Miasta Stołecznego Warszawa
    - Urząd Miejski Wrocławia
    - Urząd Miejski w Gdańsku

Cel główny: badawcze wdrożenie nowego rozwiązania o zasięgu ogólnopolskim - innowacji społecznej "Najpierw mieszkanie", powstałego dzięki współpracy z partnerem zagranicznym w obszarze rozwiązywanie problemu bezdomności w okresie 36 miesięcy realizacji projektu.

27

SAMO-Dzielni
edycja 2

01.05.2020 - 31.07.2023

          4 212 392,50   

Lider: Fundacja Promyk Słońca

Partner: Gmina
Wrocław/ MOPS

Wzrost stopnia zaspokojenia potrzeb mieszkańców Wrocławia, tj. co najmniej 70 osób z niepełnosprawnością w zakresie usług asystenckich oraz co najmniej 123 osób z niepełnosprawnością, w zakresie opieki wytchnieniowej w okresie od maja 2020 do lipca 2023

28

„AZYL - usługi opiekuńcze dla osób niesamodzielnych

01.07.2020 - 30.06.2023 (do 31.07.2023-Partner)

          3 815 999,00   

Lider: Stowarzyszeniem “Centrum Wspierania Przedsiębiorczości”
Partner: Fundacją Evangelium Vitae
Partner: Gmina Wrocław/MOPS

Zwiększenie dostępności środowiskowych usług społecznych, w tym opiekuńczych i wsparcia rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społeczny,  poprzez utworzenie 30 miejsc i świadczenie usług opiekuńczych oraz bytowych dla 240 osób (140K, 100M) w całodobowych placówkach okresowego pobytu, zapewniających możliwość okresowej opieki dla niesamodzielnej osoby w przypadku choroby lub innego okresowego braku możliwości sprawowania opieki ze strony rodziny lub konieczności odpoczynku od sprawowania stałej opieki.

29

„Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii  COVID-19”

25.05.2020 - 31.08.2020

          1 005 575,00   

        MOPS            Lider: Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, a Wojewoda Dolnośląski pełni funkcję Partnera w realizacji zadań na terenie województwa dolnośląskiego.

Zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 w obszarze pieczy zastępczej. Realizacja celu nastąpi poprzez wzmocnienie rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych, interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych, w zakresie bezpiecznej realizacji zadań tych podmiotów w okresie epidemii Covid-19. W ramach pomocy w organizacji zdalnego nauczania wsparcie otrzymają dzieci umieszczone w pieczy zastępczej poprzez zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i sprzętu  audiowizualnego.

30

Przyjazny dostęp-MOPS

15.11.2022-30.09.2023

234 662,50

MOPS

Cel: zwiększenie poziomu dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej w obiektach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu, w których
realizowane są usługi dla obywateli z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, orzecznictwa i innych, w
szczególności kierowanych do osób z niepełnosprawnościami i finansowanych ze środków PFRON

31

Razem łatwiej.Razem łatwiej. Wrocławski asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością.

01.04.2024-30.06.2026

          8 382 110,00   

Gmina Wrocław, MOPS, Fundacja Promyk Słońca

Cel: przygotowanie i realizacja projektu polegającego na świadczeniu usług asystenckich osobom z niepełnosprawnościami. W pierwszej kolejności chcemy przeszkolić do tej roli 48 osób, które nie miały do tej pory doświadczenia w takiej pracy, następnie zrekrutować osoby z niepełnosprawnościami, dla których nowo przeszkolone zostaną asystentami.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij