logo BIPLogo Facebook

Podstawowe informacje

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
53-611 Wrocław, ul. Strzegomska 6
e-mail: sekretariat@mops.wroclaw.pl
tel. 71 78 22 322
fax: 71 78 22 405

Godziny otwarcia

7.30 – 15.30
niektóre nasze biura mogą pracować
w zmienionych godzinach

Kasy

ul. Strzegomska 6
poniedziałek – piątek
10.00 – 14.00
w ostatni dzień miesiąca
10:00 – 12:00

Świadczenia rodzinne i alimentacyjne

tel. 71 79 99 274

Dodatki Mieszkaniowe

tel. 71 78 22 346
tel. 71 78 22 348

Karta Rodzina Plus
i Karta Dużej Rodziny

tel.  71 78 23 595
tel.  71 78 23 594
ul. Namysłowska 8
poniedziałek – środa i piątek
8.00 – 15.00
czwartek
8.00 – 16.30

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

tel. 71 78 22 360
tel. 71 78 22 362
tel. 71 78 22 363
e-mail: zon@mops.wroclaw.pl
pl. Solidarności 1/3/5 - III piętro, pokój 316
poniedziałek – piątek
8.00 – 15.00

 

Wyszukaj

Logotypy unijne oraz logotypy mops, fundacji promyk slonca , herb wrocławia, logo projektu

O projekcie

Wspólnie z Fundacją „Promyk Słońca” warty niemal 8 milionów projekt „Razem łatwiej. Wrocławski asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”, na który uzyskaliśmy dofinansowanie z Unii Europejskiej.

Projekt zwiększa dostępność usług asystentów dla wrocławian z niepełnosprawnościami. Dwa nasze główne zadania to przeprowadzenie szkoleń dla 48 osób bez doświadczenia, które dzięki nim będą mogły pracować jako asystenci oraz zapewnienie bezpłatnej pomocy asystentów 200 osobom z niepełnosprawnościami.

Nasz cel to wsparcie osób z niepełnosprawnościami i umożliwienie im możliwie pełnego uczestnictwa w życiu społecznym oraz zwiększenie we Wrocławiu liczby osób, które mogą wykonywać zawód asystenta.

Pozostałą część artykułu znajdziesz pod filmem.

Kto skorzysta z projektu

Z usług asystentów skorzystają dzieci powyżej siódmego roku życia i dorośli mieszkańcy Wrocławia. Wsparcie trafi w pierwszej kolejności do osób, którym szczególnie trudno uczestniczyć w życiu społecznym czy zawodowym, czyli do:

 • osób o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
 • osób z niepełnosprawnością sprzężoną,
 • z chorobami psychicznymi,
 • z niepełnosprawnością intelektualną,
 • z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi (w rozumieniu zgodnym z Międzynarodową Statystyczną Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD10),
 • osób, które korzystają z programu FE PŻ (pomocy żywnościowej),
 • które zamieszkują samotnie,
 • niepełnosprawnych kobiet.

Wykwalifikowane asystentki i asystenci będą dostępni nie tylko w codziennych sytuacjach, ale także w nagłych przypadkach, również w godzinach nocnych. w sumie w ciągu dwóch lat udzielimy blisko 100 tysięcy godzin wsparcia.

Z naszego projektu skorzystają także osoby, które chciałyby wykonywać pracę asystenta, a nie mają wiedzy i doświadczenia w tym obszarze. Dzięki szkoleniu przygotujemy nową, wykwalifikowaną kadrę gotową do pełnienia funkcji asystentów. Program szkoleniowy będzie obejmował zasady asystowania osobom, w tym dzieciom, z różnymi rodzajami niepełnosprawności, obsługę sprzętu pomocniczego oraz podstawy wykonywania tego zawodu.

Termin realizacji projektu to 1 kwietnia 2024 r. – 30 czerwca 2026 r.

Szczegółowe informacje na temat projektu, w tym o rekrutacji do szkoleń i do usługi asystenckiej, będą zamieszczane na stronie projektu: https://mops.wroclaw.pl/projekty-i-programy/razem-latwiej

Projekt realizujemy we współpracy z Fundacją „Promyk Słońca”. Gmina Wrocław, którą reprezentuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej jest partnerem wiodącym (liderem), a Fundacja jest partnerem.

Projekt realizujemy od 1 kwietnia 2024 r. do 30 czerwca 2026 r.

Zadania ośrodka:

 • rekrutacja osób niepełnosprawnych do projektu,
 • realizacja usług asystencji osobistej w trybie interwencyjnym (przypadki nagłe, godziny nocne, weekendy); wstępne założenie: 2500 godzin w skali całego projektu,
 • zarządzanie projektem.

Zadania fundacji:

 • przeprowadzenie szkoleń dla 48 kandydatów do pracy w zawodzie asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością; 2 edycje szkolenie: 2024 i 2025 roku
 • realizacja usługi asystencji osobistej dla min. 200 osób z niepełnosprawnościami mieszkających we Wrocławiu.

Informacje o dofinansowaniu

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego PLUS w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027,  Priorytet 7 Fundusze Europejskie na rzecz rynku pracy i włączenia społecznego na Dolnym Śląsku, Działanie 7.10 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – ZIT.

Całkowita wartość projektu: 8 382 110,00 zł

Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich:  5 867 477,00 zł.

Wysokość wkładu z budżetu państwa: 2 095 527 zł

Wysokość wkładu własnego Gminy Wrocław: 419 106 zł

#FunduszeUE

#FunduszeEuropejskie

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij