logo BIPLogo Facebook

Podstawowe informacje

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
53-611 Wrocław, ul. Strzegomska 6
e-mail: sekretariat@mops.wroclaw.pl
tel. 71 78 22 322
fax: 71 78 22 405

Godziny otwarcia

7.30 – 15.30
niektóre nasze biura mogą pracować
w zmienionych godzinach

Kasy

ul. Strzegomska 6
poniedziałek – piątek
10.00 – 14.00
w ostatni dzień miesiąca
10:00 – 12:00

Świadczenia rodzinne i alimentacyjne

tel. 71 79 99 274

Dodatki Mieszkaniowe

tel. 71 78 22 346
tel. 71 78 22 348

Karta Rodzina Plus
i Karta Dużej Rodziny

tel.  71 78 23 595
tel.  71 78 23 594
ul. Namysłowska 8
poniedziałek – środa i piątek
8.00 – 15.00
czwartek
8.00 – 16.30

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

tel. 71 78 22 360
tel. 71 78 22 362
tel. 71 78 22 363
e-mail: zon@mops.wroclaw.pl
pl. Solidarności 1/3/5 - III piętro, pokój 316
poniedziałek – piątek
8.00 – 15.00

 

Wyszukaj

Załączniki:
Pobierz plik (Zaświadczenie lekarskie - do becikowego(1).doc)Zaświadczenie lekarskie[Zaświadczenie lekarskie potiwerdzające pozostawanie pod opieką medyczną przed 10 tyg. ciąży]48 kB15-01-2016
Pobierz plik (Zaświadczenie o zarobkach  wydane dla potrzeb swiadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.doc)Zaświadczenie o zarobkach [Zaświadczenie o zarobkach na potrzeby świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego]26 kB15-01-2016
Pobierz plik (Oświadczenie o dochodzie nieopodatkowanym zał  7.doc)Oświadczenie o dochodzie niepopdatkowanym[Oświadczenie o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu]61 kB15-01-2016
Pobierz plik (Oświadczenie czlonka rodziny rozliczającego się w formie ryczałtu ewidencjonowanego lub karty podatkowej(1).doc)Oświadczenie o dochodzie - działalność gospodarcza[Oświadczenie o dochodzie z działalności gosp. - ryczałt, karta podatkowa]42 kB15-01-2016
Pobierz plik (Oświadczenie o wielkości gospodarstwa.doc)Oświadczeni o wielkości gospodarstwa rolnego[Oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnaego wyrażone w hektarach przeliczeniowych]38 kB15-01-2016
Pobierz plik (Oświadczenie o uczeszczaniu dziecka.doc)Oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły[Oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły]38 kB15-01-2016
Pobierz plik (Oświadczenie o uczeszczaniu dziecka do szkoly wyższej.doc)Oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły wyższej[Oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły wyższej]38 kB15-01-2016
Pobierz plik (Oświadczenie o uczeszczaniu dziecka do szkoly poza miejscem.doc)Oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły poza miejscem zamieszkania[Oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły poza miejscem zamieszkania]37 kB15-01-2016
Pobierz plik (Oświadczenie o potwierdzające tymczasowe zameldowanie.doc)Oświadczenie potwierdzające zameldowanie ucznia poza miejscem zamieszkania[Oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły poza miejscem zamieszkania]37 kB15-01-2016
Pobierz plik (oświadczenie o niekorzystaniu z całdobowej opieki nad dzieckiem.doc)Oświadczenie o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni z całodobowej opieki[Oświadczenie o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni z całodobowej opieki]28 kB15-01-2016
Pobierz plik (Oświadczenie o bezskuteczno ści egzekucji do funduszu.doc)Oświadczenie o bezskutecznej egzekucji alimentów[Oświadczenie o bezskutecznej egzekucji alimentów - do świadczeń z funduszu alimentacyjnego]55 kB15-01-2016
Pobierz plik (oświadczenie o urlopie wychowawczym.doc)Oświadczenie o urlopie wychowawczym[Oświadczenie o urlopie wychowawczym]27 kB09-11-2016
Pobierz plik (Wniosek o niepobieraniu świadczeń 26.09.2017 NS.doc)Wniosek o wydanie zaświadczenia o niepobieraniu świadczeń[Wniosek o wydanie zaświadczenia o niepobieraniu świadczeń]30 kB26-09-2017
Pobierz plik (wniosek RO 21-22.pdf)Świadczenie rodzicielskie [Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielski]124 kB31-07-2019
Pobierz plik (wniosek ZP 2122.pdf)Zasiłek pielęgnacyjny[Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego]108 kB27-07-2017
Pobierz plik (wniosek ŚP 21-22.pdf)Świadczenie Pielęgnacyjne[Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego]120 kB27-07-2017
Pobierz plik (wniosek Wsparcie na Starcie.pdf)Wsparcie Na Starcie[[Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się dwojga lub więcej dzieci]120 kB31-07-2019
Pobierz plik (Wniosek o  pobieraniu świadczeń.doc)Wniosek o wydanie zaświadczenia o pobieraniu świadczeń[Wniosek o wydanie zaświadczenia o pobieraniu świadczeń]32 kB26-09-2017
Pobierz plik (fa 22 - 23.pdf)Fundusz Alimentacyjny 2022/2023[Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego]160 kB10-07-2020
Pobierz plik (JZ 22-23.pdf)Jednorazowa Zapomoga - Becikowe 2022/2023[Wniosek o udzielenie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka]145 kB10-07-2020
Pobierz plik (SZO 22 - 23.pdf)Specjalny Zasiłek Opiekuńczy 2022/2023[Wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego]198 kB10-07-2020
Pobierz plik (ZR 22-23.pdf) Zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego 2022/2023[ Zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego 2022-2023]228 kB10-07-2020
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij