logo BIPLogo Facebook

Formy pomocy

Podstawowe informacje

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
53-611 Wrocław, ul. Strzegomska 6
e-mail: sekretariat@mops.wroclaw.pl
tel. 71 78 22 322
fax: 71 78 22 405

Godziny otwarcia

7.30 – 15.30
niektóre nasze biura mogą pracować
w zmienionych godzinach

Kasy

ul. Strzegomska 6
poniedziałek – piątek
10.00 – 14.00
w ostatni dzień miesiąca
10:00 – 12:00

Świadczenia rodzinne i alimentacyjne

tel. 71 79 99 274

Dodatki Mieszkaniowe

tel. 71 78 22 346
tel. 71 78 22 348

Karta Rodzina Plus
i Karta Dużej Rodziny

tel.  71 78 23 595
tel.  71 78 23 594
ul. Namysłowska 8
poniedziałek – środa i piątek
8.00 – 15.00
czwartek
8.00 – 16.30

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

tel. 71 78 22 360
tel. 71 78 22 362
tel. 71 78 22 363
e-mail: zon@mops.wroclaw.pl
pl. Solidarności 1/3/5 - III piętro, pokój 316
poniedziałek – piątek
8.00 – 15.00

 

Wyszukaj

  

W ramach programu AKTYWNY SAMORZĄD Moduł II realizowana jest pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym. Dawniej program ten nosił nazwę: STUDENT i STUDENT II. W Module II można starać się o dofinansowanie kosztów edukacji na następujących poziomach:

 • szkoła policealna,
 • kolegium,
 • szkoła wyższa:
 • studia pierwszego stopnia,
 • studia drugiego stopnia,
 • jednolite studia magisterskie,
 • studia podyplomowe lub doktoranckie (szkoła doktorska) prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym /dziennym lub niestacjonarnym/wieczorowym/zaocznym lub eksternistycznym (w tym również za pośrednictwem internetu),
 • przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

Szczegółowe informacje w sprawie programu są zamieszczone na stronie www.pfron.org.pl w zakładce „Aktywny Samorząd”.

Termin przyjmowania wniosków w ramach semestru letniego roku szkolnego/akademickiego 2023/2024:


• od 1 marca 2024 r. do 31 marca 2024

 

Wytyczne na semestr letni roku akademickiego 2023/24

Informujemy, że wnioski można składać wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy internetowej

System Obsługi Wsparcia (SOW).

 

Do WNIOSKU O DOFINANSOWANIE w platformie SOW należy dołączyć następujące załączniki w formie czytelnego skanu:

załącznik 3  →  informacja o wszystkich otrzymanych dotychczas dofinansowaniach
załącznik 4  →  oświadczenie wnioskodawcy
załącznik 5  →  oświadczenie pracodawcy (wyłącznie dla osób zatrudnionych; nie dotyczy osób starających się jedynie o uzyskanie dodatku)
załącznik 6  →  zaświadczenie z uczelni

   oraz
 
aktualne orzeczenie stopnia niepełnosprawności.

Załączniki przed dołączeniem należy opisać np. załącznik nr 4, orzeczenie itp.

WZORY ZAŁĄCZNIKÓW (komplet) obowiązujące w semestrze letnim roku akademickiego 2023/24  DO POBRANIA: TUTAJ

 

UWAGA!

Wzory załączników w poszczególnych semestrach mogą się różnić.

Należy używać wyłącznie załączników obowiązujących w semestrze, którego dotyczy dofinansowanie!


                                                                       * * * * * * *

JAK PRZEBIEGA PROCES UZYSKANIA DOFINANSOWANIA?

Wszystko odbywa się elektronicznie w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW)

 1. Student/słuchacz składa w wyznaczonym terminie naboru wniosek wraz
  z wymaganymi załącznikami.
 2. Jako Realizator programu sprawdzamy złożone wnioski pod względem prawidłowego ich wypełnienia oraz analizujemy dołączone do wniosku załączniki. Wnioski wypełnione nieprawidłowo lub posiadające braki w załącznikach wysyłamy studentowi/słuchaczowi DO POPRAWY. Proces sprawdzania i poprawiania wniosków trwa przez około 8 tygodni od zamknięcia naboru na przyjmowanie wniosków.
 3. Po tym czasie prawidłowe wnioski zatwierdzamy w SOW. Wniosek otrzymuje status ZATWIERDZONY.
  Student/słuchacz otrzymuje w SOW pismo informujące o sposobie rozpatrzenia wniosku. Następnie (w przeciągu kilku dni) – w przypadku przyznania dofinansowania – otrzymuje umowę do podpisania. Umowę należy podpisać niezwłocznie, bez względu na to czy dofinansowanie dotyczy czesnego i dodatku czy tylko samego dodatku.
  Po otrzymaniu przez nas - Realizatora programu - podpisanej przez studenta/słuchacza umowy, wypłacamy pierwszą transzę dofinansowania - czesne.

Dodatek wypłacamy w drugiej transzy, a procedura jego przekazania jest następująca:

Po zakończeniu semestru, bądź uzyskaniu jego zaliczenia (dotyczy sytuacji, gdy student zdaje wszystkie egzaminy przed datą końca semestru podaną przez uczelnię w załączniku nr 6) należy dołączyć (poprzez SOW) wypełniony przez szkołę/uczelnię
załącznik 1potwierdzenie ukończenia semestru.
Załącznik ten należy dołączyć – jako kolejny załącznik - do złożonego wcześniej WNIOSKU O DOFINANSOWANIE.
Procedury wypłaty dodatku nie możemy uruchomić jeśli załącznik zostanie dołączony w innym, niż wskazane miejscu!

Dopiero po dołączeniu załącznika nr 1 we wskazanym miejscu, wypłacamy dodatek.

Po otrzymaniu dofinansowania - gdy kwota wpłynie już na konto studenta/słuchacza - należy je rozliczyć.

JAK PRZEBIEGA PROCES ROZLICZENIA?

Student/słuchacz, który otrzymał dofinansowanie czesnego oraz dodatek, składa w systemie SOW dwa wnioski o rozliczenie:

 • Oddzielnie o rozliczenie otrzymanego za dany semestr dofinansowania czesnego.
  Do tego wniosku dołącza (jako załączniki) wyłącznie dokumenty potwierdzające dokonaną opłatę za całe czesne (faktura/y VAT lub inny dokument księgowy potwierdzający wpłatę). Dokumenty rozliczeniowe muszą opiewać na całą kwotę czesnego za dany semestr.
 • Oddzielnie o rozliczenie otrzymanego dodatku. Do tego wniosku dołącza wyłącznie wypełniony przez siebie
  załącznik 2rozliczenie otrzymanego dodatku.                                  

Student/słuchacz, który otrzymał wyłącznie dodatek, składa w systemie SOW jeden wniosek:

 • o rozliczenie otrzymanego dodatku, dołączając wyłącznie wypełniony przez siebie
  załącznik 2rozliczenie otrzymanego dodatku.

 

                                                * * * * * * *

ZAŁĄCZNIKI (komplet) OBOWIĄZUJĄCE W MINIONYM SEMESTRZE - zima 2023/24
(dla osób, które zalegają z rozliczeniem lub dla osób starający się o refundację)

DO POBRANIA: TUTAJ

Szczegółowe informacje dotyczące programu Aktywny samorząd Moduł II dostępne są na stronie PFRON:   www.pfron.org.pl

Telefon do działu w MOPS DWON obsługującego program AS II – 71 78 22 357
(8.00 – 15.00)

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij