logo BIPLogo Facebook

Formy pomocy

Podstawowe informacje

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
53-611 Wrocław, ul. Strzegomska 6
e-mail: sekretariat@mops.wroclaw.pl
tel. 71 78 22 322
fax: 71 78 22 405

Godziny otwarcia

7.30 – 15.30
niektóre nasze biura mogą pracować
w zmienionych godzinach

Kasy

ul. Strzegomska 6
poniedziałek – piątek
10.00 – 14.00
w ostatni dzień miesiąca
10:00 – 12:00

Świadczenia rodzinne i alimentacyjne

tel. 71 79 99 274

Dodatki Mieszkaniowe

tel. 71 78 22 346
tel. 71 78 22 348

Karta Rodzina Plus
i Karta Dużej Rodziny

tel.  71 78 23 595
tel.  71 78 23 594
ul. Namysłowska 8
poniedziałek – środa i piątek
8.00 – 15.00
czwartek
8.00 – 16.30

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

tel. 71 78 22 360
tel. 71 78 22 362
tel. 71 78 22 363
e-mail: zon@mops.wroclaw.pl
pl. Solidarności 1/3/5 - III piętro, pokój 316
poniedziałek – piątek
8.00 – 15.00

 

Wyszukaj

Komu przysługuje dodatek?

Dodatek przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, niezależnie od dochodu,  w przypadku, gdy są spełnione łącznie dwa warunki:

1.Głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest:

 • kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy;
 • kocioł gazowy zasilany gazem LPG; (za gaz skroplony LPG rozumie się mieszaninę gazów: propanu i butanu. Możliwość uzyskania dodatku dla gazu skroplonego obejmuje wyłącznie gaz ze zbiornika gazu skroplonego LPG używanego dla celów grzewczych w kotle gazowym zasilanym tym gazem. Dodatkiem nie są objęte w szczególności: gaz ziemny dystrybuowany siecią gazową (tzw. gaz sieciowy) oraz gaz LPG z tzw. butli gazowej)
 • kocioł olejowy
 1. Główne źródło ogrzewania zostało wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 11 sierpnia 2022 r. albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

W jakiej kwocie wypłacany jest dodatek?

Dodatek przyznawany jest w kwocie:

 • 3 000 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego,
 • 1 000 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym,
 • 500 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG,
 • 2 000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.

Jak rozumieć definicję gospodarstwa domowego?

 • Gospodarstwo domowe jednoosobowe – tworzy osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca.
 • Gospodarstwo domowe wieloosobowe – tworzy osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące.

W przypadku, gdy pod jednym adresem zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe -  jeden dodatek przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych. Jeżeli złożono więcej wniosków o wypłatę dodatku z jednego adresu, to dodatek jest przyznawany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy.

Gdzie i kiedy można złożyć wniosek?

Wniosek o dodatek dla gospodarstw domowych można złożyć najpóźniej do 30 listopada 2022 r.

Dodatek wypłaca się w terminie do miesiąca od dnia złożenia wniosku.

Punkty przyjęć wniosków dla osób zamieszkałych we Wrocławiu :

Główny punkt przyjęć wniosków:  Namysłowska 8, Centrum Biznesu GRAFIT, Dział Świadczeń, Biuro Obsługi Klienta (parter) poniedziałek, wtorek, środa i piątek w godzinach od 7.30 – 15.00,  w czwartek w godzinach od 7.30 do 16.30.

 Dodatkowe punkty czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 – 15.00.: 

 •     Strzegomska 6, główna siedziba MOPS
 •     Braniborska 6/8, Zespół Terenowej Pracy Socjalnej nr 1
 •     Średzka 42, Zespół Terenowej Pracy Socjalnej nr 2
 •     Nowowiejska 102, Zespół Terenowej Pracy Socjalnej nr 3
 •     Oficerska 9A, Zespół Terenowej Pracy Socjalnej nr 4
 •     Kniaziewicza 29, Zespół Terenowej Pracy Socjalnej nr 5
 •     Kamieńskiego 190, Zespół Terenowej Pracy Socjalnej nr 6
 •     Żeromskiego 79, Zespół Terenowej Pracy Socjalnej nr 6
 •     Plac Św. Macieja 4, Zespół Terenowej Pracy Socjalnej nr 7
 •     Plac Św. Macieja 19/20, Zespół Terenowej Pracy Socjalnej nr 7
 •     Zachodnia 3, Zespół ds. Osób Bezdomnych i Uchodźców
 •     Hubska 30/32, Biuro Obsługi Klienta (parter)

Osoby dysponujące kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym mogą składać wnioski za pomocą platformy ePUAP – jako pismo ogólne do podmiotu publicznego.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij