logo BIP

Formy pomocy

MOPS informacja

W OKRESIE PANDEMII NA PAŃSTWA TELEFONY W SEKRETARIACIE

OCZEKUJEMY DO GODZINY 19:00. (PN.-PT.)

Kontakt: tel. (071) 78-22-300 do 03

Sekretariat Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
53-611 Wrocław ul. Strzegomska 6
Kontakt: tel. (071) 78-22-300 do 03
fax (071) 78-22-405
e-mail: sekretariat@mops.wroclaw.pl

Kasy przy ul.Strzegomskiej 6 czynne od pn.do pt.

w godzinach 10:00 - 14:00 

Uwaga! za wyjątkiem ostatniego dnia miesiąca -

kasy czynne od 10:00-12:00

ŚWIADCZENIA RODZINNE

  tel. 71 782 23 22

500+ oraz 300 +

   tel. 71 799 92 74

   tel. 501-928-501

   tel. 71 782 23 26 (wypłata)

DODATKI MIESZKANIOWE

    tel. 71 782 23 46

    tel. 71 782 23 48

KARTA RODZINA PLUS i
KARTA DUŻEJ RODZINY

    tel.  (71) 78 23 595

    tel.  (71) 78 23 594

   ul. Strzegomska 6, pokój 26
   obsługa klientów:
   pon. śr. pt. od godz. 8.00 – 15.00,
   we wtorki od godz. 11.00 – 15.00,
   w czwartki od godz. 9.00 -17.00

 POWIATOWY ZESPÓŁ DS. ORZEKANIA  NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI                   

Pl. Solidarności 1/3/5  - III piętro

53-661 Wrocław

Obsługa klientów pokój nr 316

Wyszukaj

W dniu 17 maja 2013 roku Nadodrzańskie Centrum Wsparcia zostało oficjalnie otwarte. 
 
W uroczystości otwarcia udział wzięli przedstawiciele władz miasta i instytucji pomocy i integracji społecznej, w tym m.in.: Pan Adam Grehl  – Wiceprezydent Wrocławia, Pan Jacek Sutryk – Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego,  Pani Dorota Grzybowska – Z-ca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego,  Pan Sławomir Piechota – poseł na Sejm RP, Pan Jan Chmielewski – radny i Wiceprzewodniczący Komisji ds. Rodziny przy RMW, Pani Marzena Horbaczewska – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy, Pan Tomasz Sołowiej – Dyrektor Biura Zarządzania Funduszami Europejskimi, Pan Dominik Golema – Z-ca Dyrektora Departamentu Spraw Społecznych UM,  Pani Jadwiga Góralewicz – Dyrektor Centrum Integracji Społecznej, Pani Katarzyna Delikowska – Dyrektor Kolegium Pracowników Służb Społecznych, Pani Aleksandra Jabłońska – kierownik Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, Pani Grażyna Adamczyk-Arns – Prezes spółki Wrocławska Rewitalizacja, Brat Rafał Gorzołka – Dyrektor Kuchni Charytatywnej, Pan Sebastian Wolszczak – Kierownik Projektu Rewitalizacji Nadodrza, Pani Dorota Olearnik – Kierownik Działu Infrastrukturalnego Biura Zarządzania Funduszami Europejskimi, Pani Joanna Szałkiewicz – Kierownik Działu Projektów Społecznych Biura Zarządzania Funduszami Europejskimi, Pan Jerzy Sznerch – Przewodniczący Rady Osiedla Nadodrze, przedstawiciele Policji i Straży oraz wielu innych wyśmienitych gości.  Ponadto wśród zaproszonych gości była obecna Dyrekcja MOPS, kierownictwo i pracownicy socjalni MOPS, liderzy osiedlowi i mieszkańcy Nadodrza.  
 
Inauguracji towarzyszył festyn z okazji Święta Rodziny z udziałem podopiecznych MOPS i mieszkańców Nadodrza oraz pracowników MOPS i licznych organizacji współpracujących z MOPS na co dzień (m.in. przedstawiciele „Tratwy”, Stowarzyszenia „Iskierka”, Towarzystwa Kultury Czynnej, Rady Osiedla Nadodrze, Gimnazjum Nr 4, przedstawicieli Partnerstw „Razem dla Nadodrza” i „Polanka”). Dzięki uprzejmości Pani Dyrektor Teresy Bartnickiej-Roman, na boisku szkolnym sąsiadującego z Centrum Gimnazjum Nr 4 odbyły się zabawy dla najmłodszych na dmuchanym statku pirackim, rodzinne konkursy i rozgrywki z nagrodami, warsztaty fotograficzne, taneczne itp. Dzięki zaangażowaniu uczestników projektu „Moje miejsce NGO” realizowanego przez „Tratwę” w partnerstwie z MOPS można było skorzystać z warsztatów chodzenia na szczudłach. 
 
Na zakończenie uroczystości Pani Elżbieta Olber – Z-ca Dyrektora MOPS wręczyła nagrody i podziękowania najaktywniejszym organizatorom całej uroczystości: Pani Wioletcie Bodnar – animatorowi lokalnemu i Z-cy kierownika ZTPS Nr 7, odpowiedzialnej za przygotowanie merytoryczne festynu, Pani Ewie Chrzan –  koordynatorowi NCWS i jednocześnie gospodarzowi Centrum, która odpowiadała za stronę organizacyjną i techniczną całej uroczystości oraz wszystkim zaangażowanym.
 
Nadodrzańskie Centrum Wsparcia powstało w ramach Projektu „Kreacja Nadodrzańskiego Centrum Wsparcia – kluczowego elementu infrastruktury służącej społeczności lokalnej i podopiecznych MOPS – rewitalizacja budynków przy ul. Rydygiera we Wrocławiu”. 
Prace remontu budynków przy Rydygiera zakończono w czerwcu 2012r. Wówczas MOPS we Wrocławiu, jako operator Projektu, na podstawie umowy użyczenia, przejął administrowanie obiektem. Do końca ubiegłego roku ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa dolnośląskiego na lata 2007-2013 i MOPS umeblowano i wyposażono obiekty.
   
Od początku 2013 roku w MOPS powołano nową komórkę organizacyjną pod nazwą Nadodrzańskie Centrum Wsparcia, mające podjąć próbę  połączenia w  jednej  placówce  pomocy  dla  różnych  grup  klientów,  które  będą  się  wspierać,  udzielać  sobie  nawzajem  pomocy.
Obecnie na terenie Centrum dla mieszkańców miasta dostępne jest bezpłatne poradnictwo pedagogiczne, psychologiczne i prawne. Zorganizowano punkt aktywności społeczno-zawodowej, oraz podjęto nowatorskie działanie dotyczące doradztwa zawodowego na odległość. Centrum daje przestrzeń na realizację inicjatyw społecznych i promowanie cennych pomysłów mieszkańców Nadodrza. Mieszkańcy mogą wziąć udział w zajęciach Akademii Lidera, podjąć działania wspierane przez animatorów lokalnych, zainicjowane w Punkcie Aktywności Obywatelskiej. Na terenie Centrum odbywają się różnorodne szkolenia i warsztaty o charakterze edukacyjno-aktywizującym, działa grupa samopomocowa dla osób uzależnionych. Do zadań Nadodrzańskiego Centrum Wsparcia należy również organizowanie wydarzeń o charakterze kulturalnym i oświatowym mających na celu wspieranie rodziny. 
W związku z działalnością Centrum MOPS współpracuje z licznymi podmiotami działającymi w obszarze rewitalizowanym. Partnerstwo „Razem dla Nadodrza” aktywnie współuczestniczy w działaniach skierowanych do społeczności lokalnej Nadodrza w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej czy budowania społeczeństwa obywatelskiego poprzez m.in. wsparcie seniorów w ramach warsztatów komputerowych (Rada Osiedla Nadodrze). W zakresie animacji wydarzeń kulturalnych, oświatowych czy działań mających na celu wsparcie rodziny MOPS ściśle współpracuje z Towarzystwem Kultury Czynnej, czy Centrum ds. Katastrof i Klęsk Żywiołowych „Tratwa”. Bezpłatne poradnictwo prawne jest możliwe dzięki współpracy z Dolnośląskim Forum Integracyjnym.  
Dotychczas z Nadodrzańskiego Centrum Wsparcia skorzystało około 60 osób (udział w warsztatach, poradnictwo).  
Aktualnie trwają przygotowania do prowadzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży, jak również do uruchomienia funkcji całodobowej Centrum. Do dyspozycji będzie 47 miejsc stacjonarnych, które będą służyć osobom czasowo niezdolnym do samodzielnego życia, rodzinom, które znalazły się w sytuacji kryzysowej oraz byłym wychowankom placówek opiekuńczo-wychowawczych. Centrum będzie służyć pomocą interwencyjną oraz wsparciem specjalistycznym.
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.