logo BIP

Formy pomocy

PODSTAWOWE INFORMACJE

W OKRESIE PANDEMII OCZEKUJEMY
NA PAŃSTWA TELEFONY
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
OD GODZINY 7.30 DO 19:00.
Kontakt: tel. 71 78 22 300 do 03

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
53-611 Wrocław, ul. Strzegomska 6
tel: 71 78 22 300 do 03
fax: 71 78 22 405
e-mail: sekretariat@mops.wroclaw.pl

 

kasy

Kasy przy ul. Strzegomskiej 6

są czynne od poniedziałku do piątku

od godziny 10:00 do 14:00.

W ostatni dzień miesiąca

kasy są czynne od godziny 10:00 do 12:00.

 

Infolinia

tel. 71 78 22 322

 

Świadczenia rodzinne
i Program Rodzina 500+

tel. 71 79 99 274

tel. 71 78 22 326 (wypłaty)

 

DODATKI MIESZKANIOWE

tel. 71 78 22 346

tel. 71 78 22 348

 

KARTA RODZINA PLUS
i KARTA DUŻEJ RODZINY

tel.  71 78 23 595

tel.  71 78 23 594

ul. Strzegomska 6, pokój 26

W okresie pandemii
biura przyjmują
od poniedziałku do piątku
od godziny 8.00 do 15.00. 

 

POWIATOWY ZESPÓŁ
DS. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
                  

tel. 71 78 22 360

tel. 71 78 22 362

tel. 71 78 22 363

e-mail: zon@mops.wroclaw.pl

pl. Solidarności 1/3/5 - III piętro, pokój 316

Przyjmujemy klientów
od poniedziałku do piątku
od godziny 8:00 do 15:00.

Więcej informacji na temat orzecznictwa o niepełnosprawności w linku poniżej:

KLIKNIJ TUTAJ

 

 

Wyszukaj

Pomoc finansowa dla rodzin zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka

Jakie dokumenty należy złożyć aby otrzymać świadczenia? 

 • wniosek o przyznanie pomocy (do pobrania na dole strony);
 • odpis zupełny aktu urodzenia dziecka;
 • postanowienie sądu o umieszczeniu dziecka w pieczy zastępczej;
 • dokument potwierdzający miejsce zameldowania dziecka przed   umieszczeniem w pieczy zastępczej (dzieci pochodzące z Wrocławia - Dział Ewidencji Ludności,  ul. G. Zapolskiej 4);
 • orzeczenie o niepełnosprawności dziecka (jeśli posiada);
 • informacja o numerze rachunku bankowego, na który ma być przekazywane świadczenie.

O jakie świadczenia i dodatki mogą wnioskować rodzina zastępcza i prowadzący rodzinny dom dziecka?

Świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka:

 • 746,00 zł miesięcznie - w przypadku  dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej spokrewnionej; 
 • 1131,00 zł miesięcznie - w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej lub rodzinnym domu dziecka.

Dodatek w kwocie 227 zł na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania:

 • dziecka posiadającego orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
 • dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich.

Dodatek wychowawczy w kwocie 500 zł miesięcznie (UWAGA! Rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinny dom dziecka nie przysługuje świadczenie wychowawcze „500+”).

Świadczenia fakultatywne (ich przyznanie zależne jest od okoliczności oraz możliwości finansowych ośrodka):

 • na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka - jednorazowo (wniosek do pobrania na dole strony);
 • na pokrycie kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki - jednorazowo lub okresowo;
 • dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka (wniosek do pobrania na dole strony);
 • środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego (dotyczy tylko rodzin zastępczych niezawodowych i zawodowych);
 • świadczenia na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem niezbędnego remontu lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego - raz w roku (dotyczy rodzin zastępczych zawodowych).

Świadczenia dodatkowe dla osób prowadzących rodzinne domy dziecka:

 • na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego, w którym jest prowadzony rodzinny dom dziecka,
 • na pokrycie kosztów związanych z remontem lub ze zmianą lokalu w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego, w którym jest prowadzony rodzinny dom dziecka;
 • na pokrycie innych nieprzewidzianych kosztów związanych z opieką i wychowaniem dziecka lub funkcjonowaniem rodzinnego domu dziecka.

Pomoc finansowa dla osób usamodzielnianych

Osobie pełnoletniej opuszczającej  rodzinę zastępczą lub rodzinny dom dziecka, która przebywała w pieczy zastępczej przez okres:

 • co najmniej 3 lat (w przypadku osób opuszczających rodzinę zastępczą spokrewnioną);
 • co najmniej 1 roku (w przypadku osób opuszczających rodzinę zastępczą niezawodową, zawodową, rodzinny dom dziecka)

przysługuje pomoc pieniężna na:

kontynuowanie nauki

W wysokości 566 zł miesięcznie, jest przyznawana na czas nauki, nie dłużej jednak niż do 25. roku życia (wniosek do pobrania na dole strony);

usamodzielnienie

Przyznawana jednorazowo na zaspokojenie ważnej potrzeby życiowej osoby usamodzielnianej (wniosek do pobrania na dole strony). Przysługuje usamodzielnianym wychowankom, których dochód nie przekracza 1200 zł. Wysokość pomocy zależy od okresu pobytu i formy opieki zastępczej, w której wychowanek przebywał, tj.:

 • w przypadku opuszczenia rodziny zastępczej spokrewnionej kwota pomocy pieniężnej na usamodzielnienie wynosi 3730 zł;
 • w przypadku opuszczenia rodziny zastępczej niezawodowej, rodziny zastępczej zawodowej, rodzinnego domu dziecka:
 • 1865 zł – dla osób przebywających w pieczy zastępczej od 1 roku do 2 lat,
 • 3730 zł – dla osób przebywających w pieczy zastępczej od 2 do 3 lat,
 • 7458 zł – dla osób przebywających w pieczy zastępczej powyżej 3 lat.

zagospodarowanie

Przyznawane jednorazowo w wysokości 1695 zł (3390 zł - w przypadku pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności) w szczególności na materiały potrzebne do przeprowadzenia remontu, wyposażenia mieszkania, pomoce naukowe, sprzęt rehabilitacyjny lub mogący służyć do podjęcia zatrudnienia.

Przysługuje usamodzielnianym wychowankom, których dochód nie przekracza 1200 zł. Pomoc na zagospodarowanie  przyznawana jest przez powiat na terenie którego osoba usamodzielniana osiedliła się z zamiarem stałego pobytu.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij