logo BIPLogo Facebook

Formy pomocy

Podstawowe informacje

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
53-611 Wrocław, ul. Strzegomska 6
e-mail: sekretariat@mops.wroclaw.pl
tel. 71 78 22 322
fax: 71 78 22 405

Godziny otwarcia

7.30 – 15.30
niektóre nasze biura mogą pracować
w zmienionych godzinach

Kasy

ul. Strzegomska 6
poniedziałek – piątek
10.00 – 14.00
w ostatni dzień miesiąca
10:00 – 12:00

Świadczenia rodzinne i alimentacyjne

tel. 71 79 99 274

Dodatki Mieszkaniowe

tel. 71 78 22 346
tel. 71 78 22 348

Karta Rodzina Plus
i Karta Dużej Rodziny

tel.  71 78 23 595
tel.  71 78 23 594
ul. Namysłowska 8
poniedziałek – środa i piątek
8.00 – 15.00
czwartek
8.00 – 16.30

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

tel. 71 78 22 360
tel. 71 78 22 362
tel. 71 78 22 363
e-mail: zon@mops.wroclaw.pl
pl. Solidarności 1/3/5 - III piętro, pokój 316
poniedziałek – piątek
8.00 – 15.00

 

Wyszukaj

Tutaj znajdziesz wszystkie informacje o tym, jak zostać rodziną zastępczą.

Kandydaci na rodziny zastępcze są cały czas potrzebni. We wrocławskich placówkach opiekuńczo-wychowawczych (czyli po prostu w domach dziecka) na rodziców stale czeka ok. 400 dzieci, a jedna czwarta z nich to maluchy poniżej 10 roku życia. Tym dzieciom rodzina jest niezbędna do prawidłowego rozwoju!

Nabór na kandydatów na rodziny zastępcze prowadzimy cały rok. Zawsze możesz się do nas zgłosić.

Kto może zostać rodziną zastępczą

Rodziną zastępczą może zostać praktycznie każdy. Rodzinami zastępczymi mogą zostać osoby samotne lub w związku małżeńskim, mające własne dzieci lub bezdzietne, osoby pracujące, emeryci, renciści, osoby spokrewnione lub obce.

Jakie warunki trzeba spełnić by zostać rodziną zastępczą

Rodziny zastępcze dzielą się na spokrewnione, niezawodowe, zawodowe i rodzinne domy dziecka. W zależności od formy kandydaci muszą spełniać nieco inne wymagania.

Rodzina zastępcza spokrewniona

Jeśli chcesz zostać rodziną zastępczą powinieneś:

 • dać rękojmię, że będziesz należycie sprawować opiekę nad dzieckiem,
 • mieć pełnię władzy rodzicielskiej (włada rodzicielska nie mogła być Ci ograniczona ani odebrana w przeszłości ani obecnie),
 • wypełniać obowiązek alimentacyjny (jeśli go masz),
 • mieć pełne zdolności do czynności prawnych,
 • mieć dokumenty potwierdzające, że jesteś zdolna/zdolny do właściwego opiekowania się dzieckiem:
  • zaświadczenie o stanie zdrowia wystawione przez lekarza POZ oraz
  • opinia o predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej wystawiona przez psychologa (który posiada co najmniej wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia oraz 2­ letnie doświadczenie w poradnictwie rodzinnym),
 • przebywać na terytorium Polski,
 • zapewnić odpowiednie warunki umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym: rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego, właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań, wypoczynku i organizacji czasu wolnego.

Rodzina zastępcza niezawodowa

Aby zostać niezawodową rodziną zastępczą musisz spełnić wszystkie warunki dla rodzin spokrewnionych oraz warunki dodatkowe:

 • nie możesz być skazany/skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo;
 • co najmniej jedna osoba z rodziny musi posiadać stałe źródło dochodu.

Rodzina zastępcza zawodowa, rodzinny dom dziecka

Aby zostać zawodową rodziną zastępczą lub prowadzić rodzinny dom dziecka (duża rodzina zawodowa) musisz spełniać wszystkie warunki dla rodzin spokrewnionych oraz dodatkowo:

 • nie możesz być skazany/skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.

Szkolenie dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej, zawodowej oraz prowadzących rodzinne domy dziecka.

Aby zostać zawodowym lub niezawodowym rodzicem zastępczym lub prowadzić rodzinny dom dziecka musisz wziąć udział w specjalnym szkoleniu. We Wrocławiu takie bezpłatne szkolenia organizuje nasz ośrodek. Możesz wziąć w nim udział, jeśli mieszkasz na terenie Wrocławia.

Aby wziąć udział w szkoleniu musisz skontaktować się z naszym Zespołem Realizacji Zadań Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej (dane znajdziesz na dole artykułu) oraz złożyć wniosek (załącznik nr 1) i dodatkowe dokumenty.

Dokumenty, które musisz złożyć:

 • oświadczenie z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych (załącznik2),
 • zaświadczenie lekarskim o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej,
 • oświadczenie wynikające z 42 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z 9 czerwca 2011 r. (załącznik 3),
 • życiorys,
 • oraz potwierdzenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego (ważne 6 miesięcy).

Przy składaniu dokumentów musisz mieć także dodatkowe dokumenty do wglądu.

Dokumenty do wglądu:

 • dowód osobisty,
 • odpis zupełny aktu małżeństwa (jeśli jesteś zamężna/żonaty) lub odpis zupełny aktu urodzenia, lub – jeśli jesteś po rozwodzie – wyrok rozwodowy,
 • wyrok lub ugodę sądowa, jeśli jesteś zobowiązany do alimentacji,
 • zaświadczenie o dochodach z miejsca pracy.

Po złożeniu dokumentów będziemy Cię kwalifikować na szkolenie. Jeśli przejdziesz kwalifikację wstępną będziesz mógł/mogła wziąć udział w szkoleniu, następnie czeka Cię kwalifikacja końcowa oraz wydanie zaświadczenia.

Etapy kwalifikacji i szkolenia

Pierwszy etap kwalifikacji – kwalifikacja wstępna.

W pierwszym etapie kwalifikacji sprawdzamy wszystkie złożone dokumenty oraz spotykamy się z Tobą w Twoim domu i na podstawie tego spotkania przygotowujemy opinię psychologiczną i pedagogiczną. Po przejściu tego etapu kierujemy Cię na szkolenie.

Szkolenie

Następnie przechodzisz szkolenie. Poniżej znajdziesz główne zasady szkolenia kandydatów na rodziny zastępcze niezawodowe, zawodowe oraz osoby chcące prowadzić rodzinne domy dziecka.

 • Nabór prowadzimy przez cały rok. Możesz się do nas zgłosić w każdym momencie.
 • Szkolenia prowadzimy z programem szkoleń zatwierdzonym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
 • Spotkania prowadzimy w grupach, pracujemy metodą warsztatową.
 • Oprócz szkolenia musisz także odbyć praktyki we wskazanej przez nas rodzinie lub placówce. Opiekun zastępczy sporządzi opinię z przebiegu praktyki.
 • Warunkiem ukończenia szkolenia jest 100 % frekwencja. W uzasadnionych przypadkach możesz być nieobecny/nieobecna na jednych zajęciach.

Drugi etap kwalifikacji – kwalifikacja końcowa

Po szkoleniu odbywa się ostatni etap kwalifikacji, czyli kwalifikacja końcowa. Jej formalnym potwierdzeniem jest zaświadczenie kwalifikacyjne, które wydajemy na Twój wniosek. Czasem zdarza się sytuacja, że kandydat nie możesz otrzymać od nas zaświadczenia. Może się tak wydarzyć np. wtedy, gdy psychologowie mają zastrzeżenia do jego predyspozycji czy motywacji.

Co potem

Po ukończonym szkoleniu i otrzymaniu zaświadczenia kwalifikacyjnego możesz pełnić funkcję rodziny zastępczej. Od tej pory jesteś w naszej bazie rodzin i gdy pojawi się dziecko potrzebujące akurat Twojej pomocy będziemy się z Tobą kontaktować.

Kontakt

Jeśli jesteś zainteresowany pełnieniem funkcji rodziny zastępczej lub masz pytania skontaktuj się z nami:

 • osobiście w Zespole Realizacji Zadań Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej we Wrocławiu przy ul. Wysokiej 6
 • telefonicznie, dzwoniąc na numery: 71 78 22 323, kom. 501 023 342 oraz 71 78 22 320, kom. 501 025 926
 • wysyłając e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zaprosimy Cię na rozmowę, podczas której odpowiemy Ci na wszystkie pytania.

Podstawa prawna

Ustawa z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij