logo BIPLogo Facebook

Formy pomocy

Podstawowe informacje

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
53-611 Wrocław, ul. Strzegomska 6
e-mail: sekretariat@mops.wroclaw.pl
tel. 71 78 22 322
fax: 71 78 22 405

Godziny otwarcia

7.30 – 15.30
niektóre nasze biura mogą pracować
w zmienionych godzinach

Kasy

ul. Strzegomska 6
poniedziałek – piątek
10.00 – 14.00
w ostatni dzień miesiąca
10:00 – 12:00

Świadczenia rodzinne i alimentacyjne

tel. 71 79 99 274

Dodatki Mieszkaniowe

tel. 71 78 22 346
tel. 71 78 22 348

Karta Rodzina Plus
i Karta Dużej Rodziny

tel.  71 78 23 595
tel.  71 78 23 594
ul. Namysłowska 8
poniedziałek – środa i piątek
8.00 – 15.00
czwartek
8.00 – 16.30

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

tel. 71 78 22 360
tel. 71 78 22 362
tel. 71 78 22 363
e-mail: zon@mops.wroclaw.pl
pl. Solidarności 1/3/5 - III piętro, pokój 316
poniedziałek – piątek
8.00 – 15.00

 

Wyszukaj

Celem zadania jest zapewnienie dostępności do usług asystenta tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych. Projekt ma na celu poprawę jakości życia osób niepełnosprawnych, w szczególności poprzez umożliwienie im jak najbardziej niezależnego życia, zapewnienie wsparcia oraz pomocy adekwatnej do potrzeb. Umożliwia również zaangażowanie osób niepełnosprawnych w wydarzenia społeczne, kulturalne, rozrywkowe lub sportowe itd.

Co oferujemy?

Program ma zapewnić:

 • możliwość korzystania przez osoby niepełnosprawne z pomocy asystenta przy wykonywaniu codziennych czynności i funkcjonowaniu w życiu społecznym
 • ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie osoby niepełnosprawnej do podejmowania aktywności i umożliwienie realizowania prawa do niezależnego życia
 • przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu ma niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu, umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w życiu lokalnej społeczności
 • zwiększenie wsparcia świadczonego przez asystentów ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w zakresie wsparcia niepełnosprawnych uczniów.

 

Liczba przyznanych godzin wsparcia zależeć będzie w pierwszej kolejności od potrzeb potencjalnych beneficjentów oraz od możliwości organizacyjnych (realna możliwość świadczenia usług w wymaganym wymiarze i w oczekiwanym trybie).

Usługi świadczone będą przez asystentów zatrudnionych przez osiem organizacji: Polski Związek Niewidomych Okręg Dolnośląski, Fundację Promyk Słońca, Stowarzyszenie Ostoja, Wrocławskie Stowarzyszenie Głuchych Nadzieja, Klub Kibiców Niepełnosprawnych, Fundację Imago, Fundacje Eudajmonia oraz Stowarzyszenie Bonitum.  Efektywne usługi świadczone są po przyznaniu decyzji o objęciu wsparciem dla danego beneficjenta, maksymalnie do końca grudnia 2021 r.

Kto może skorzystać ze wsparcia?

Program adresowany jest do mieszkańców Wrocławia:

 • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie leczenia, rehabilitacji, edukacji albo orzeczenie równoważne,
 • osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne, które wymagają usług asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Spełnienie kryteriów grupy docelowej będzie weryfikowane w procesie rekrutacji za pomocą dokumentów (orzeczenie o niepełnosprawności / stopniu niepełnosprawności) oraz oświadczeń osób ubiegających się o wsparcie.

Co trzeba zrobić, żeby otrzymać wsparcie?

Jeżeli spełnione są kryteria, opisane wyżej, należy skontaktować się z jedną z organizacji:

Fundacja Eudajmonia

 • telefon: 698-679-799
 • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • adres: ul. Borówkowa 5, 59-101 Polkowice

Osobą do kontaktu jest: Sylwia Miaśkiewicz

http://www.eudajmonia.pl/

Polski Związek Niewidomych

 • telefon: 71/321-32-02, 514-164-476
 • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • adres: ul. Grunwaldzka 128, 50-355 Wrocław

Osobą do kontaktu jest Natalia Koffer

http://dolnoslaski.pzn.org.pl/

Fundacja Promyk Słońca

 • telefon: 698-679-799
 • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • adres: ul. Swobodna 8a, 50-088 Wrocław

Osobą do kontaktu jest Anna Jeżowska-Siwek

https://www.promykslonca.pl/

Stowarzyszenie Ostoja

 • telefon: 510-264-940
 • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • adres: ul. Stawowa 1a, 50-015 Wrocław

Osobą do kontaktu jest Wioletta Piętal-Pyrek, Małgorzata Musiałowicz

http://www.ostoja.org.pl 

Wrocławskie Stowarzyszenie Głuchych Nadzieja

 • telefon: 537-803-269
 • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • adres: Ruska 46A / lok. 407/409, 50-079 Wrocław

Osobą do kontaktu jest: Izabela Wielgus

Klub Kibiców Niepełnosprawnych

 • telefon: 792-930-094
 • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • adres: ul. Modra 8/3, 54-151 Wrocław

Osobą do kontaktu jest: Michał Fitas

https://www.kkn.wroclaw.pl 

Fundacja Imago

 • telefon: 509-771-751
 • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.@fundacjaimago.pl

Osobą do kontaktu jest Martyna Rangno

Osobą do kontaktu jest: Agnieszka Pawłowska

adres: ul. Hallera 123, 53-201 Wrocław

https://fundacjaimago.pl/

Stowarzyszenie Bonitum

 • telefon: 71/390-28-84
 • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • adres: ul. Komuny Paryskiej 28, 50-451 Wrocław

Osobą do kontaktu jest: Agnieszka Madej-Ługowska

https://www.bonitum.org

Okres realizacji projektu

wrzesień 2021 r. – grudzień 2021 r.

Druki, niezbędne do ubiegania się o wsparcie:

 • kopia orzeczenia o niepełnosprawności / stopniu niepełnosprawności
 • karta zgłoszeniowa 
 • ewentualny wyrok sądu o ubezwłasnowolnieniu
 • dokument potwierdzający sprawowanie opieki nad osoba ubezwłasnowolnioną

Wszelkie informacje można też uzyskać w Dziale Adaptacji Osób Niepełnosprawnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu przy ul. Strzegomskiej 6, tel. 71 78 22 341, pokój 25.

Świadczenie usług asystenta współfinansowane jest przez Ministerstwo Rodziny  i Polityki Społecznej ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych w ramach Programu ”Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – Edycja 2021.

Budżet zadań na rok 2021: Całkowita wartość zadania: 1 429 751,30 zł, w tym: 1 243 262,00 zł dotacji MRiPS i 186 489,30 zł wkładu Gminy Wrocław

Zachęcamy do skorzystania ze wsparcia! Liczba miejsc jest ograniczona.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij