logo BIP

Formy pomocy

Podstawowe informacje

W sprawach pilnych oczekujemy na Państwa telefony
od poniedziałku do piątku
od godziny 7:30 do 19:00
tel. 71 78 22 300 do 03

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
53-611 Wrocław, ul. Strzegomska 6
tel: 71 78 22 300 do 03
fax: 71 78 22 405
e-mail: sekretariat@mops.wroclaw.pl

Kasy

Kasy przy ul. Strzegomskiej 6

są czynne od poniedziałku do piątku

od godziny 10:00 do 14:00.

W ostatni dzień miesiąca

kasy są czynne od godziny 10:00 do 12:00.

Infolinia

tel. 71 78 22 322

Świadczenia rodzinne i alimentacyjne

tel. 71 79 99 274

Dodatki Mieszkaniowe

tel. 71 78 22 346

tel. 71 78 22 348

Karta Rodzina Plus
i Karta Dużej Rodziny

tel.  71 78 23 595

tel.  71 78 23 594

ul. Namysłowska 8 (Centrum Biznesu GRAFIT)

Biuro Obsługi Klienta, parter.

W okresie pandemii
biura przyjmują
od poniedziałku do piątku
od godziny 8.00 do 15.00.

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

tel. 71 78 22 360

tel. 71 78 22 362

tel. 71 78 22 363

e-mail: zon@mops.wroclaw.pl

pl. Solidarności 1/3/5 - III piętro, pokój 316

Przyjmujemy klientów
od poniedziałku do piątku
od godziny 8:00 do 15:00.

Więcej informacji na temat orzecznictwa o niepełnosprawności na podstronie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Wyszukaj

Zadania i obowiązki asystenta rodziny wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Termin „asystent” pochodzi od słowa „asysta”, które jest określeniem na osobę towarzyszącą komuś, współobecną, pomagającą, będącą w pogotowiu.

Kim jest asystent rodziny?

 • Asystent rodziny wspiera i pomaga rodzinom, które mają trudności w opiece i wychowaniu dzieci do 18 r.ż.
 • Asystent rodziny pracuje z rodziną, gdy rodzina się na to zgodzi i gdy bierze aktywny udział w tej współpracy.
 • Asystent rodziny może pracować z rodziną również w sytuacji, gdy dzieci zostały umieszczone w rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo-wychowawczej.
 • Asystent rodziny spotyka się z rodziną w miejscu jej zamieszkania lub innym ustalonym wcześniej miejscu.

Czym zajmuje się asystent rodziny?

Asystent pomoże m.in.:

 • rozwiązać problemy opiekuńczo-wychowawcze (np. przeprowadzi trening jak prawidłowo rozmawiać z dziećmi, będzie motywował do realizowania wizyt lekarskich z dziećmi, podpowie jak dbać o higienę dzieci, udzieli pomocy w zwiększeniu zainteresowania sytuacją szkolną dzieci);
 • w prowadzeniu gospodarstwa domowego (np. będzie motywował do regulowania opłat na bieżąco, doradzi jak zachować czystości w mieszkaniu);
 • ustalić konsultację z psychologiem, prawnikiem, wesprze w znalezieniu warsztatów podnoszących kompetencje rodzicielskie;
 • znaleźć odpowiednie warsztaty, zachęci do udziału w festynach, czy do skorzystania przez dzieci z zajęć dodatkowych;
 • w poszukiwaniu pracy i utrzymaniu zatrudnienia;
 • w kontakcie ze stowarzyszeniami i fundacjami, które działają na rzecz dziecka i rodziny;

Asystent ma obowiązek m.in.:

 • współpracować z pracownikiem socjalnym, a w przypadku umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej także z koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej/pracownikiem socjalnym instytucjonalnej pieczy zastępczej.
 • współpracować z innymi działami MOPS i specjalistami realizującymi działania na rzecz dziecka i rodziny oraz z zespołem interdyscyplinarnym;
 • podjąć działania interwencyjne i zaradcze, w tym poinformuje Policję i Sąd Rodzinny gdy bezpieczeństwo dzieci będzie zagrożone;
 • napisać na wniosek sądu opinię o rodzinie.

 

Czego nie robi asystent rodziny?

 • nie udziela pomocy finansowej;
 • nie robi nic za rodzinę;
 • nie jest opiekunką do dzieci.

Kto może zostać asystentem rodziny?

  Asystentem rodziny może być osoba, która ma:

 •  wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki
  o rodzinie lub praca socjalna lub
 • wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje, co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie ust. 3 i udokumentuje, co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub
 • wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje, co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;
 • wykształcenie średnie lub średnie branżowe i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną a także udokumentowane co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną.                                

ponadto:

 • nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;
 • wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Kto kieruje asystenta do rodziny?

Asystenta do rodziny, która ma trudności opiekuńczo-wychowawcze, może skierować:

 • Pracownik socjalny na podstawie przeprowadzonego wywiadu środowiskowego.
 • Przedstawiciel młodzieżowego ośrodka wychowawczego, schroniska dla nieletnich lub zakładu – w przypadku gdy rodzicem wychowującym dziecko jest małoletni opuszczający ww. placówkę.
 • Sąd na podstawie postanowienia, zarządzenia.

Kto realizuje  asystenturę rodzinną?

We Wrocławiu zadania asystentury rodzinnej realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Bliższych informacji dotyczących uzyskania pomocy ze strony asystenta rodziny oraz zasad jego pracy można uzyskać w:

Centrum Pracy Socjalnej i Rodziny

 1. Hubska 30-32, I p.
  50-502 Wrocław
  tel. 71/78 22 388 lub 71/782 35 92
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij