logo BIP

Formy pomocy

MOPS informacja

W OKRESIE PANDEMII NA PAŃSTWA TELEFONY W SEKRETARIACIE

OCZEKUJEMY DO GODZINY 19:00. (PN.-PT.)

Kontakt: tel. (071) 78-22-300 do 03

Sekretariat Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
53-611 Wrocław ul. Strzegomska 6
Kontakt: tel. (071) 78-22-300 do 03
fax (071) 78-22-405
e-mail: sekretariat@mops.wroclaw.pl

Kasy przy ul.Strzegomskiej 6 czynne od pn.do pt.

w godzinach 10:00 - 14:00 

Uwaga! za wyjątkiem ostatniego dnia miesiąca -

kasy czynne od 10:00-12:00

INFOLINIA

  tel. 71 782 23 22

Świadczenia rodzinne, 500+ oraz 300 +

   tel. 71 799 92 74

   tel. 501-928-501

   tel. 71 782 23 26 (wypłata)

DODATKI MIESZKANIOWE

    tel. 71 782 23 46

    tel. 71 782 23 48

KARTA RODZINA PLUS i
KARTA DUŻEJ RODZINY

    tel.  (71) 78 23 595

    tel.  (71) 78 23 594

   ul. Strzegomska 6, pokój 26
 Obsługa klientów w okresie pandemii:

Przyjmujemy klientów od poniedziałku

do piątku od godziny 8.00 do 15.00. !

 

POWIATOWY ZESPÓŁ DS. ORZEKANIA  NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI                   

Pl. Solidarności 1/3/5  - III piętro

53-661 Wrocław

Obsługa klientów pokój nr 316

Wyszukaj

Przyjmowanie wniosków w biurze przy ulicy Namysłowskiej przedłużono do godziny 17

Program „Rodzina 500+”

Od 1 lipca 2019 roku  program Rodzina 500+ obejmuje wszystkie dzieci do 18. roku życia bez względu na dochód rodziny. Obecnie wypłacamy świadczenia wychowawcze dla 31 581 rodzin na 40 406 dzieci. Szacujemy, że po zmianie przepisów ze świadczenia skorzysta nawet 68 000 rodzin na 100 000 dzieci.

Wnioski online:

Wnioski składać można przez Internet za pomocą przyjaznych użytkownikowi narzędzi:

 • portal „emp@tia”,
 • systemy bankowe,
 • PUE ZUS 

Uwagi do wypełniania wniosku:

Należy pamiętać, że Dział Świadczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu obsługuje tylko mieszkańców miasta Wrocław, co oznacza, że we wniosku konieczne jest wpisanie wrocławskiego adresu.

Warto podać we wniosku swój e-mail oraz telefon kontaktowy w celu zapewnienia lepszego kontaktu z pracownikiem prowadzącym sprawę.

Świadczenie wychowawcze przysługuje:

 • matce albo ojcu, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu matki albo ojca, z zastrzeżeniem przypadku opieki naprzemiennej, albo
 • opiekunowi faktycznemu dziecka (czyli osobie, która wystąpiła do sądu o jego przysposobienie), jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu opiekuna faktycznego, albo
 • opiekunowi prawnemu dziecka, albo
 • dyrektorowi domu pomocy społecznej.

Szerszy dostęp do świadczenia wychowawczego od 1 lipca 2019r.:

Zniesione zostaje kryterium dochodowe. To oznacza, że rodzice nie będą już musieli dokumentować swojej sytuacji dochodowej. Formularz wniosku zostanie więc znacznie uproszczony i skrócony. Dzięki temu łatwiej także będzie można składać wnioski drogą elektroniczną.

To nie koniec uproszczeń proceduralnych. Od 1 lipca 2019 r. prawo do świadczenia wychowawczego nie będzie już uzależnione od ustalenia alimentów na dziecko od drugiego rodzica w przypadku wniosków składanych przez rodziców samotnie wychowujących dziecko.

Finalnie wypłaty przyznanych świadczeń odbywać się będą szybciej, gdyż zlikwidowany zostanie obowiązek rozstrzygania o przyznaniu świadczenia wychowawczego w drodze decyzji administracyjnej. Teraz wydawana będzie szybsza i mniej pracochłonna informacja o przyznaniu świadczenia. Właściwy organ wyśle wnioskodawcy na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej informację potwierdzającą przyznanie świadczenia, zaś w przypadku braku adresu e-mailowego osoba ta będzie mogła odebrać informację o przyznaniu świadczenia w postaci papierowej. Jest to rozwiązanie, które doskonale funkcjonowało już w programie „Dobry start", co także znacznie zwiększyło odsetek wniosków składanych poprzez kanały internetowe.

Wymagane dokumenty (w zależności od sytuacji):

 • w przypadku cudzoziemców – określone pozwolenia na pobyt i pracę w Polsce (najczęściej karta pobytu oraz decyzja o udzieleniu cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt na terytorium RP);
 • orzeczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka, zaświadczenie sądu lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu w sprawie przysposobienia dziecka;
 • dokumenty dotyczące rozwodu/separacji oraz wskazujące, które z rodziców sprawuje opiekę nad dzieckiem;
 • odpis orzeczenia sądu wskazującego na pozostawanie dziecka pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach;
 • inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego.

Terminy składania wniosków i wypłaty świadczenia na nowy okres świadczeniowy 2019/2021:

 • W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia 2019 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 października 2019 r.
 • W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 września 2019 r. do dnia 30 września 2019 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 30 listopada 2019 r.
 • W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 października 2019 r. do dnia 31 października 2019 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 grudnia 2019 r.
 • W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada 2019 r. do dnia 30 listopada 2019 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 stycznia 2020 r.
 • W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 grudnia 2019 r. do dnia 31 stycznia 2020 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 29 lutego 2020 r.
 • Wnioski składane od 1 lutego będą podlegać rozpatrzeniu na bieżąco

Okres przyznania świadczenia:

Przyznanie świadczenia wychowawczego od 1 lipca 2019 r. będzie dotyczyć wydłużonego okresu. Oznacza to, że na wnioski złożone po 30 czerwca 2019 r. świadczenie wychowawcze zostanie przyznane aż do 31 maja 2021 r. (23 miesiące w przypadku nowych dzieci i 20 miesięcy w przypadku dzieci korzystających już ze świadczenia 500+). Tym samym rodzice nie będą musieli składać ponownie wniosków o świadczenie wychowawcze w 2020 r.

Miejsce i godziny przyjmowania wniosków od 1 sierpnia 2020 roku

DZIAŁ ŚWIADCZEŃ
PUNKT SKŁADANIA WNIOSKÓW

LOKALIZACJA

GODZINY PRZYJĘĆ

Siedziba Działu Świadczeń MOPS

ul. Namysłowska 8

 BOK  

  (parter)

Poniedziałek - Piątek

 w godz. 7.30 -15.00

Czwartek w godz. 7.30-16.30

Kontakt:

Numer kontaktowy do Działu Świadczeń: 71 79 99 274 (BOK), 

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Informacje udzielane są także pod numerem tel.: 501 928 501

Informator 500+ dostępny na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy I Polityki Społecznej: https://www.gov.pl/web/rodzina/materialy-informacyjne

Numery kontaktowe do pracowników zajmujących się sprawą po przyjęciu wniosku:

Zakresy literowe

Telefon

1.

A, B – BANDO

71 78 23 503

2.

BANDU – BIEG

71 78 22 352

3.

BIEL – BOROWIECZ

71 79 99 287

4.

BOROWIK – CEL

71 79 99 287

5.

CEM – CIURARZ

71 78 23 579

6.

CIURE – CŻ, Ć, D – DEK

71 78 22 325

7.

DEL – DUK

71 78 23 502

8.

DUL – DŻ, E, F – FLAM

71 78 22 368

9.

FLAN – GEZ

71 78 22 325

10.

GĘ – GÓŻ

71 78 22 325

11.

GR – HALL

71 78 22 352

12.

HALU – HŻ, I, J – JACH

71 79 99 287

13.

JACK – JASZ

71 78 22 368

14.

JAŚ – KALŻ

71 78 22 325

15.

KAŁ – KIECZ

71 79 99 287

16.

KIED – KOŁAK

71 78 23 505

17.

KOŁAR – KOSZ

71 78 23 579

18.

KOŚ – KRASZ

71 78 23 505

19.

KRAŚ – KUCHARSKA

71 78 23 505

20.

KUCHARSKI – KWIDZ

71 78 23 502

21.

KWIE – LISA

71 78 22 325

22.

LISEK – LŻ, Ł, M – MACHEL

71 78 22 325

23.

MACHER – MARCINEK

71 78 23 505

24.

MARCINIAK – MAŻ

71 78 22 352

25.

MĄ – MISZK

71 78 23 507

26.

MISZT – NAPIER

71 78 23 579

27.

NAPIÓR – OGIEL

71 78 23 502

28.

OGIN – PADA

71 78 22 368

29.

PADE – PESZ

71 78 23 502

30.

PET – POCZ

71 78 22 352

31.

POD – PUCHACZ

71 78 23 507

32.

PUCHAL – PŻ, Q, R – ROK

71 78 23 507

33.

ROL – SAJ

71 78 23 502

34.

SAK – SIT

71 78 23 579

35.

SIU – SOBOŃ

71 78 22 325

36.

SOBOR – STELMACH

71 79 99 287

37.

STELMAR – SZAM

71 78 23 507

38.

SZAN – SZUR

71 78 23 502

39.

SZUS – SŻ, Ś, T – TARASZ

71 78 22 368

40.

TARB – TYR

71 78 22 368

41.

TYS – TŻ, U, V, W -WEK

71 79 99 287

42.

WEL – WŁOCZ

71 78 22 352

43.

WŁOD – WROŃ

71 78 23 507

44.

WRÓB – WŻ, X, Y, Z – ZB

71 78 22 325

45.

ZD – ŻŻ

71 78 22 325

Numery kontaktowe do pracowników sekcji wypłat:

Zakresy literowe
Telefon
1. A, BA - BIER  71 78 22 367
2. BIES - CHN 71 78 22 367
3. CHO - DOM 71 78 22 367
4. DON - DŻ, E, N 71 78 22 367
5. F, GA - GÓRE 71 78 23 577
6. GÓRG - GŻ, H, KON - KORN 71 78 23 577
7. I, J, KA - KALIŚ 71 78 23 551
8. KALIT - KOM 71 78 23 551
9. KORO - KUCHARP 71 78 23 577
10. KUCHARS - KŻ, L 71 78 23 577
11. MA - MICHALA 71 78 23 551
12. MICHALB - MŻ, Ł 71 78 23 551
13. O, PA - PIECHOS 71 78 22 326
14. PIECHOT - PŻ, Q, U 71 78 22 326
15. RA - RUDNY, T 71 77 25 981
16. RUDO - RŻ, SA - SKOWRON, Ż 71 77 25 981
17. SKOWROŃ - SUJ 71 77 25 981
18. SUK - SZ, Ś 71 78 22 326
19. V, WA - WOLF 71 78 22 326
20. WOLG - WŻ, X, Y, Z, Ź 71 78 22 326

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij