logo BIPLogo Facebook

Formy pomocy

Podstawowe informacje

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
53-611 Wrocław, ul. Strzegomska 6
e-mail: sekretariat@mops.wroclaw.pl
tel. 71 78 22 322
fax: 71 78 22 405

Godziny otwarcia

7.30 – 15.30
niektóre nasze biura mogą pracować
w zmienionych godzinach

Kasy

ul. Strzegomska 6
poniedziałek – piątek
10.00 – 14.00
w ostatni dzień miesiąca
10:00 – 12:00

Świadczenia rodzinne i alimentacyjne

tel. 71 79 99 274

Dodatki Mieszkaniowe

tel. 71 78 22 346
tel. 71 78 22 348

Karta Rodzina Plus
i Karta Dużej Rodziny

tel.  71 78 23 595
tel.  71 78 23 594
ul. Namysłowska 8
poniedziałek – środa i piątek
8.00 – 15.00
czwartek
8.00 – 16.30

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

tel. 71 78 22 360
tel. 71 78 22 362
tel. 71 78 22 363
e-mail: zon@mops.wroclaw.pl
pl. Solidarności 1/3/5 - III piętro, pokój 316
poniedziałek – piątek
8.00 – 15.00

 

Wyszukaj

Od 2022 roku uruchomiony jest elektroniczny nabór wniosków o dofinansowanie do usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wnioski należy składać poprzez platformę - Systemie Obsługi Wsparcia SOW https://sow.pfron.org.pl/logowanie

Żeby móc to zrobić trzeba posiadać PROFIL ZAUFANY bądź PODPIS KWALIFIKOWANY.

Do wniosku w formie elektronicznej należy dołączyć wypełnione załączniki.

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Załączniki obligatoryjne:

  1. Orzeczenie o niepełnosprawności
  2. Zaświadczenie lekarskie (druk we wniosku)
  3. Zaświadczenie o uczęszczaniu Wnioskodawcy do szkoły, na kurs itd. i plan zajęć wraz z godzinami
  4. Dokument potwierdzający wpis do rejestru tłumaczy języka migowego PJM, SJM, SKOGN

Załączniki dodatkowe (o ile dotyczą danej sprawy):

  1. Podpisane pełnomocnictwo imienne (druk w załączniku)
  2. Dokument potwierdzający opiekę prawną
  3. Pełnomocnictwo notarialne

WZORY ZAŁĄCZNIKÓW  -  POBIERZ

UWAGA!

Jeśli osoba niepełnosprawna nie posiada PROFILU ZAUFANEGO bądź PODPISU ELEKTRONICZNEGO może skorzystać z pomocy osoby, która taki dostęp posiada. W tym celu jednak musi podpisać PEŁNOMOCNICTWO upoważniające tę osobę do złożenia wniosku w jej imieniu (wzór PEŁNOMOCNICTWA do pobrania we wzorach załączników).

Pomoc i informacje dotyczące aplikowania o środki PFRON poprzez SOW można uzyskać pod bezpłatnym numerem 800-889-777.
Infolinia ta czynna jest w dni robocze w godzinach od 9.00 do 17.00.

Zachęcamy także do zapoznania się z informacjami dotyczącymi SOW na portalu edukacyjno-informacyjnym https://portal-sow.pfron.org.pl


O dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności. Usługi tłumacza języka migowego finansowane ze środków PFRON może wykonywać osoba, która jest tłumaczem wpisanym w rejestrze Wojewody.

Wnioski dotyczą wyłącznie mieszkańców Wrocławia.

Kompletne wnioski o dofinansowania na usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika są rozpatrywane niezwłocznie, nie dłużej jednak niż w terminie 7 dni od złożenia kompletnego wniosku. O sposobie rozpatrzenia wniosku strona jest informowana w terminie do 7 dni od dnia rozpatrzenia kompletnego wniosku.

Dofinansowanie ze środków Funduszu nie przysługuje, jeżeli wnioskodawca ubiegający się o dofinansowanie ma zaległości wobec Funduszu lub podmiot ten był, w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku, stroną umowy zawartej z Funduszem i rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie tego podmiotu.

Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie.

Wysokość dofinansowania usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika nie może być wyższa niż 2% przeciętnego wynagrodzenia za godzinę jej świadczenia.

W przypadku podania nieprawdziwych informacji wniosek zostaje wykluczony z dalszego postępowania.

Dofinansowaniu nie podlega świadczenie usługi przez tłumacza w organach administracji publicznej.

Dofinansowanie zostaje przekazane po dostarczeniu faktury/rachunku, zgodnie z zawartą wcześniej umową.

Kwota dofinansowania zostaje przekazana przelewem na konto tłumacza. 

Dodatkowo pragniemy poinformować, że istnieje możliwość uzyskania dofinansowania do kosztów nauki języka migowego bezpośrednio w PFRON informacje i wnioski tutaj

 

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij