logo BIPLogo Facebook

Podstawowe informacje

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
53-611 Wrocław, ul. Strzegomska 6
e-mail: sekretariat@mops.wroclaw.pl
tel. 71 78 22 322
fax: 71 78 22 405

Godziny otwarcia

7.30 – 15.30
niektóre nasze biura mogą pracować
w zmienionych godzinach

Kasy

ul. Strzegomska 6
poniedziałek – piątek
10.00 – 14.00
w ostatni dzień miesiąca
10:00 – 12:00

Świadczenia rodzinne i alimentacyjne

tel. 71 79 99 274

Dodatki Mieszkaniowe

tel. 71 78 22 346
tel. 71 78 22 348

Karta Rodzina Plus
i Karta Dużej Rodziny

tel.  71 78 23 595
tel.  71 78 23 594
ul. Namysłowska 8
poniedziałek – środa i piątek
8.00 – 15.00
czwartek
8.00 – 16.30

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

tel. 71 78 22 360
tel. 71 78 22 362
tel. 71 78 22 363
e-mail: zon@mops.wroclaw.pl
pl. Solidarności 1/3/5 - III piętro, pokój 316
poniedziałek – piątek
8.00 – 15.00

 

Wyszukaj

Świadczenie dla osób z niepełnosprawnością, czyli świadczenie wspierające

 Od 1 stycznia 2024 r. dorosłe osoby z niepełnosprawnością, które w dużym stopniu są zależne od wsparcia innych, mogą wnioskować o świadczenie wspierające. To nowy rodzaj świadczenia, które jest skierowane bezpośrednio do osoby z niepełnosprawnością.

Warunki nabywania uprawnień do świadczenia wspierającego określa Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym (Dziennik Ustaw z 2023 r., poz. 1429).

Kto może otrzymać świadczenie wspierające

Świadczenie wspierające przysługuje osobie z niepełnosprawnościami w wieku od ukończenia 18 roku życia posiadającej decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia, w której potrzebę wsparcia określono na poziomie od 70 do 100 punktów.

Jak uzyskać świadczenie wspierające

Osoba ubiegająca się o świadczenie wspierające musi mieć status osoby z niepełnosprawnością potwierdzony w formie:

  • orzeczenia o niepełnosprawności i jej stopniu – wydanego przez zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności,
  • orzeczenia o niezdolności do pracy lub orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji – wydanego przez lekarzy orzekających w ZUS,
  • orzeczenia o inwalidztwie – wydanego przed wrześniem 1997 r. przez komisje lekarskie do spraw inwalidztwa i zatrudnienia, a także KRUS, MON, MSWiA.

Pierwszy etap to wojewódzki zespół ds. orzekania o niepełnosprawności (WZON) i decyzja dotycząca poziomu potrzeby wsparcia.

Aby otrzymać świadczenie, należy najpierw uzyskać od WZON decyzję o ustaleniu poziomu potrzeby wsparcia, który określono od 70 do 100 punktów. Dopiero po otrzymaniu decyzji WZON osoba z niepełnosprawnością będzie mogła złożyć wniosek do ZUS o wypłatę świadczenia.

Decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia wydaje wojewódzki zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności na wniosek osoby niepełnosprawnej lub jej przedstawiciela ustawowego

Do wniosku o ustalenie poziomu wsparcia dołącza się wypełniony kwestionariusz samooceny trudności w zakresie wykonywania czynności związanych z funkcjonowaniem.

Wniosek o ustalenie poziomu wsparcia może być składany do WZON za pośrednictwem powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności. Powiatowy zespół obowiązany jest w terminie 7 dni przekazać wniosek do WZON. Przepis ten ma ułatwić przekazywanie wniosków osobom mieszkającym w znacznej odległości od siedziby WZON – w powiatach. W przypadku mieszkańców Wrocławia  proponujemy, aby wniosek przekazywano bezpośrednio do Wojewódzkiego Zespołu, który ma swoją siedzibę w gmachu Urzędu Wojewódzkiego – pl. Powstańców Warszawy 1. Pracownik WZON będzie mógł wówczas na miejscu sprawdzić kompletność wniosku.

Dane kontaktowe Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Dolnośląskim znajdują się na stronie:

https://www.duw.pl/pl/urzad/wydzialy/wojewodzki-zespol-do-s/227,Wojewodzki-Zespol-do-Spraw-Orzekania-o-Niepelnosprawnosci.html

 Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące świadczenia wspierającego można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej:

https://www.gov.pl/web/rodzina/pytania-i-odpowiedzi---swiadczenie-wspierajace

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij