logo BIPLogo Facebook

Formy pomocy

Podstawowe informacje

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
53-611 Wrocław, ul. Strzegomska 6
e-mail: sekretariat@mops.wroclaw.pl
tel. 71 78 22 322
fax: 71 78 22 405

Godziny otwarcia

7.30 – 15.30
niektóre nasze biura mogą pracować
w zmienionych godzinach

Kasy

ul. Strzegomska 6
poniedziałek – piątek
10.00 – 14.00
w ostatni dzień miesiąca
10:00 – 12:00

Świadczenia rodzinne i alimentacyjne

tel. 71 79 99 274

Dodatki Mieszkaniowe

tel. 71 78 22 346
tel. 71 78 22 348

Karta Rodzina Plus
i Karta Dużej Rodziny

tel.  71 78 23 595
tel.  71 78 23 594
ul. Namysłowska 8
poniedziałek – środa i piątek
8.00 – 15.00
czwartek
8.00 – 16.30

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

tel. 71 78 22 360
tel. 71 78 22 362
tel. 71 78 22 363
e-mail: zon@mops.wroclaw.pl
pl. Solidarności 1/3/5 - III piętro, pokój 316
poniedziałek – piątek
8.00 – 15.00

 

Wyszukaj

Od 1 października 2015 roku współpracą z organizacjami pozarządowymi w zakresie zlecania zadań publicznych z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych zajmuje się Dział Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu. Są to zadania finansowane lub współfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, którymi dysponuje Gmina Wrocław. 

Dotacji na realizację zadań publicznych udzielamy po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert albo z pominięciem konkursu, dla ofert złożonych w trybie bezkonkursowym.

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o przeglądanie naszej strony internetowej lub kontakt pod numerem telefonu 71 78 22 417.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji  zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2024 poz. 44),
  • Ustawa z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2023 r. poz. 571);
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 7 lutego 2008 r. w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym ( Dz.U. z 2016 r. poz. 1945);
  • Uchwała numer LXXVI/1976/23 Rady Miejskiej Wrocławia z 21 grudnia 2023 roku w sprawie zadań Miasta Wrocławia z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, finansowanych w 2024 roku ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;- Uchwała numer LXI/1599/22 Rady Miejskiej Wrocławia z 24 listopada 2022 roku w sprawie Wrocławskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Bez barier” na lata 2023-2029;
  • Uchwała numer LXXIV/1882/23 Rady Miejskiej Wrocławia z 19 października 2023 roku w sprawie programu współpracy Miasta Wrocławia z organizacjami pozarządowymi w 2024 roku;
  • Uchwała numer XLV/1160/21 Rady Miejskiej Wrocławia z 21 października 2021 roku w sprawie wieloletniego programu współpracy Miasta Wrocławia z organizacjami pozarządowymi w latach 2023-2027

Aktualności NGO:

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij